IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA OCENU KVALITETA
OBRAZOVNO VASPITNIH USTANOVA NA
16. MEĐUNARODNOM SAJMU OBRAZOVANJA „PUTOKAZI“

Centralna Komisija za ocenjivanje kvaliteta obrazovno vaspitnih ustanova zasedala je 23. marta 2021. godine, u sledećem sastavu:

Predsednik

Prof. dr Radovan Pejanović
(Fond za nauku Republike Srbije)

Članovi

Prof. dr Marijana Dukić Mijatović
(Državni sekretar- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Akademik Prof. dr Volfgang Rorbah
(Član Evropske akademije nauka umetnosti, Beč, Austrija)

Prof. dr Dragan Janjušić
(Visoka poslovna tehnička škola, Doboj, Republika Srpska, BiH)

Prof. dr Branko Markoski
(Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin)

Prof. dr Drago Cvijanović
(Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Bijeljini)

Doc. dr Zoran Čepić
(Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

Prof.dr Slavko Ivković
(Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd)

Sekretar

mr Ivan Brkljač
(UNDP , konsultant Ujedinjenih nacija)

Na osnovu pregledanih i ocenjenih 60 obrazovno-vaspitnih ustanova, prijavljene od strane 39 učesnika, Komisija je dodelila 38 velikih zlatnih, 18 zlatnih i 4 srebrne medalje.

Na osnovu ukupnih rezultata ocenjivanja kvaliteta i Pravilnika Novosadskog sajma o ocenjivanju kvaliteta obrazovno vaspitnih ustanova, Komisija je predložila dodelu sledećih vrhunskih priznanja:

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, Novi Sad

PEHAR NOVOSADSKOG SAJMA

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE ŠABAC

PPU SVETIONIK, Bar, Crna Gora

DU DEČIJA RADOST, Irig

PU IGRALIŠTE, Zemun

POVELJA NOVOSADSKOG SAJMA

PU RADOST, Novi Banovci

PU NAŠE DETE, Šabac

DIPLOME SA POSEBNIM PRIZNANJEM

OLIVERA KULEŠEVIĆ, PU RADOSNO DETINJSTVO NOVI SAD- za podsticajno kreativni pristup realizaciji edukativnih sadržaja u predškolskoj ustanovi

DOC.DR.SC. MIRKO SMOLJIĆ, PROČELNIK ODSIJEKA ZA POSLOVANJE I MENADŽMENT, SVEUČILIŠTE SJEVER – KOPRIVNICA REPUBLIKA HRVATSKA- za razvoj visokog obrazovanja

PROf.DR. VELIBOR SPALEVIĆ, GEOGRAFSKI FAKULTET, UNIVERZITETA U PODGORICI- za razvoj visokog obrazovanja

UČESNIK / OBRAZOVNO – VASPITNA USTANOVA

Priznanje

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE – pojedinačna priznanja

DV ZLATOKOSA, Borovo, Hrvatska

Velika Zlatna

PU MALI TALENTI, Subotica

Zlatna

PU PANORAMICA, Beograd

Zlatna

PPU PIPI DUGA ČARAPA, Podgorica, Crna Gora

Velika Zlatna

OŠ MLADOST, Novi Beograd / Pripremni predškolski program

Zlatna

OSNOVNO OBRAZOVANJE – pojedinačna priznanja

OŠ MLADOST, Novi Beograd

Zlatna

OŠ OLGA MILOŠEVIĆ, Smederevska Palanka

Zlatna

OŠ BRANKO RADIČEVIĆ, Savino Selo

Velika Zlatna

OŠ JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ, Novi Kneževac

Zlatna

OŠ JOVAN DUČIĆ, Roćevići – Kraljevo

Zlatna

OŠ MLADOST, Vršac

Velika Zlatna

JU OŠ VUK KARADŽIĆ, Podgorica, Crna Gora

Velika Zlatna

OŠ VUK KARADŽIĆ, Sočanica

Velika Zlatna

JU OŠ JUGOSLAVIJA, Bar, Crna Gora

Velika Zlatna

OŠ ISIDORA SEKULIĆ, Šajkaš

Zlatna

OŠ 20. OKTOBAR, Vrbas

Velika Zlatna

SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE – pojedinačna priznanja

SAOBRAĆAJNA ŠKOLA PINKI, Novi Sad

Velika Zlatna

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA PETRO KUZMJAK, Ruski Krstur

Zlatna

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA, Futog

Zlatna

KARLOVAČKA GIMNAZIJA, Sremski Karlovci

Velika Zlatna

MUZIČKA ŠKOLA JOSIF MARINKOVIĆ, Vršac

Velika Zlatna

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA, Crvenka

Velika Zlatna

GIMNAZIJA GNJILANE, Šilovo

Velika Zlatna

ŠKOLA ZA DIZAJN BOGDAN ŠUPUT, Novi Sad

Zlatna

TEHNIČKA ŠKOLA IVAN SARIĆ, Subotica

Velika Zlatna

POŽAREVAČKA GIMNAZIJA, Požarevac

Zlatna

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA 4.JULI, Vrbas

Zlatna

GIMNAZIJA LAZA KOSTIĆ, Novi Sad

Velika Zlatna

VISOKO OBRAZOVANJE – pojedinačna priznanja

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU – FAKULTET za hotelijerstvo I turizam u Vrnjačkoj Banji, Vrnjačka Banja

Velika Zlatna

Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

Velika Zlatna

VRHUNSKA PRIZNANJA – VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, Novi Sad

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, Novi Sad

Velika Zlatna

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE

Velika Zlatna

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE, Novi Sad

Velika Zlatna

FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT, Novi Sad

Velika Zlatna

FARMACEUTSKI FAKULTET, Novi Sad

Velika Zlatna

SREDNJA ŠKOLA “MC VISION ACADEMY”

Velika Zlatna

VRHUNSKA PRIZNANJA – PEHAR NOVOSADSKOG SAJMA

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE ŠABAC

EKONOMSKA ŠKOLA STANA MILANOVIĆ, Šabac

Velika Zlatna

MEDICINSKA ŠKOLA DR ANDRA JOVANOVIĆ, Šabac

Velika Zlatna

TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC, Šabac

Velika Zlatna

PU NAŠE DETE, Šabac

Zlatna

PU NAŠE DETE, Šabac – GRUPA DECE DO 3 god.

Srebrna

PU NAŠE DETE, Šabac – GRUPA DECE OD 3 do 5,5 god.

Srebrna

PPU SVETIONIK, Bar, Crna Gora

PPU SVETIONIK, Bar, Crna Gora

Velika Zlatna

PPU SVETIONIK, Bar, Crna Gora – JASLICE

Velika Zlatna

PPU SVETIONIK, Bar, Crna Gora – PREDŠKOLSKA GRUPA

Velika Zlatna

PPU SVETIONIK, Bar, Crna Gora – MLAĐA MJEŠOVITA GRUPA

Velika Zlatna

PPU SVETIONIK, Bar, Crna Gora – STARIJA MJEŠOVITA GRUPA

Velika Zlatna

DU DEČIJA RADOST, Irig

DU DEČIJA RADOST, Irig / “ČAROLIJA”, Irig

Velika Zlatna

DU DEČIJA RADOST, Irig / “VILA”, Vrdnik

Zlatna

DU DEČIJA RADOST, Irig / ČAROLIJA – JASLENA GRUPA, Irig

Velika Zlatna

DU DEČIJA RADOST, Irig / VILA – JASLENA GRUPA , Vrdnik

Zlatna

DU DEČIJA RADOST, Irig / MEŠOVITA GRUPA JAZAK, Jazak

Srebrna

PU IGRALIŠTE, Zemun

PU IGRALIŠTE, Zemun

Velika Zlatna

PU IGRALIŠTE, Zemun – Mešovita jaslena grupa

Velika Zlatna

PU IGRALIŠTE, Zemun – Starija jaslena grupa

Velika Zlatna

PU IGRALIŠTE, Zemun – Mešovita vrtićka grupa (uzrasta dece 3-4 god.)

Velika Zlatna

PU IGRALIŠTE, Zemun – Mešovita vrtićka grupa (uzrasta dece 4-7god)

Velika Zlatna

VRHUNSKA PRIZNANJA – POVELJA NOVOSADSKOG SAJMA

PU RADOST, Novi Banovci

PU RADOST, Novi Banovci / VRTIĆ “ŽIRAFICA”, Banovci Dunav

Zlatna

PU RADOST, Novi Banovci / VRTIĆ “BUBAMARA”, Belegiš

Srebrna

PU RADOST, Novi Banovci / VRTIĆ “HEROJ MAJOR GORAN SAVIĆ”, Novi Banovci

Zlatna

PU NAŠE DETE, Šabac

PU NAŠE DETE, Šabac

Zlatna

PU NAŠE DETE, Šabac – GRUPA DECE DO 3 god.

Srebrna

PU NAŠE DETE, Šabac – GRUPA DECE OD 3 do 5,5 god.

Srebrna

 

U Novom Sadu, 23. 03. 2021. godine

Predsednik Komisije:

pejanovic
Prof. dr Radovan Pejanović

ŠAMPIONI KVALITETA