Ш И Д С К И   П Е Ј З А Ж И
САВЕ ШУМАНОВИЋААуторка изложбе - Весна Буројевић, историчарка уметности
Слике из фонда Галерије слика "Сава Шумановић" Шид

Продукција изложбе - Галерија Бел Арт