Državni fakultet

Vojna akademija Univerziteta odbrane je samostalna visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja društveno–humanističkih, tehničko–tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka.

Misija Vojne akademije je: „Sistemom vojnog obrazovanja izgraditi identitet profesionalnog oficira-lidera, časnog, odanog, osposobljenog i spremnog za intelektualne i etičke izazove oficirskog poziva u službi otadžbine, Republike Srbije.”

Cilj školovanja je obrazovanje i osposobljavanje kadeta i oficira za odgovarajuće dužnosti u rodu-službi (u skladu sa misijama i zadacima Vojske) i sticanje znanja neophodnih za dalje usavršavanje.

Osnovne akademske studije

Akademske studije u školskoj 2022/2023. godini realizovaće se kroz studijske programe:

– Kopnena vojska;

– Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite;

– Vojnoelektronsko inženjerstvo;

– Vojnomašinsko inženjerstvo;

– Vojno vazduhoplovstvo;

– Vojnosaobraćajno inženjerstvo;

– Ekonomija odbrane.

Sadržaji studijskih programa koncipirani su tako da obezbede budućim oficirima potreban stepen znanja i veština za uspešno komandovanje jedinicama rodova – službi i eksploataciju i održavanje sredstava vojne tehnike u okviru misija i zadataka Vojske Srbije.

Vojna gimnazija priprema i motiviše učenike za nastavak školovanja na Vojnoj akademiji.

Srednja stručna vojna škola, školuje buduće podoficire na smerovima:

– Vazduhoplovno tehnički smer;

– Jedinice za elektronska dejstva;

– Telekomunikacije i informatika.

Kandidati za upis u vojne škole treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta i studenata: za Vojnu akademiju putem elektronske pošte stud.sluzba@va.mod.gov.rs, na telefone: 011/3603-344 i 011/3603-341 ili na internet stranici http://www.va.mod.gov.rs.

Za Medicinski fakultet VMA putem elektronske pošte: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs, na telefone: 011/3608-129, ili na internet stranici http://www.mfvma.mod.gov.rs.

Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola na telefone: 011/3603–966 i 011/3603–972 i na internet stranici Vojne gimnazije, www.gimnazija.mod.gov.rs i Srednje stručne vojne škole www.vojnaskola. mod.gov.rs.

Kontakt info
Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, 11000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.