Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” u Vršcu je (re)akreditovana visokoškolska ustanova koja obavlja stručnu delatnost obrazovanja vaspitača na srpskom, rumunskom i romskom jeziku.

Nudi program trogodišnjih osnovnih studija – Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa tri modula, koji su koncipirani tako da studentima, pored opšteg modula (Strukovni vaspitač), pružaju mogućnost sticanja pojačanih kompetencija za rad sa socijalno depriviranom decom (pedagoški asistent), za rad na engleskom jeziku sa decom predškolskog uzrasta i za rad sa decom jaslenog uzrasta.

Ova Visoka škola realizuje i dvogodišnji master program – Strukovni master vaspitač, a u pripremi je program u polju medicinskih nauka (Strukovna medicinska sestra/tehničar). U svim studijskim programima integrisani su savremeni međunarodni aspekti koji se odnose na znanja i veštine kojima danas Evropa teži. U fokusu rada jesu kvalitet, intenzivna praksa, mobilnost studenata, projektne aktivnosti, međunarodna saradnja, istraživanje fenomena darovitosti, negovanje izdavačke delatnosti i stvaralaštva, te unapređivanje kompetencija u domenu multikulturalnosti.

Kontakt info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.