Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” u Vršcu je (re)akreditovana visokoškolska ustanova koja obavlja stručnu delatnost obrazovanja vaspitača na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. Nudi program trogodišnjih osnovnih studija – Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa tri modula, koji su koncipirani tako da studentima, pored opšteg modula (Strukovni vaspitač), pružaju mogućnost sticanja pojačanih kompetencija za rad sa socijalno depriviranom decom (pedagoški asistent), za rad na engleskom jeziku sa decom predškolskog uzrasta i za rad sa decom jaslenog uzrasta. Ova Visoka škola realizuje i dvogodišnji master program – Strukovni master vaspitač, a u pripremi je program u polju medicinskih nauka (Strukovna medicinska sestra/tehničar). U svim studijskim programima integrisani su savremeni međunarodni aspekti koji se odnose na znanja i veštine kojima danas Evropa teži. U fokusu rada jesu kvalitet, intenzivna praksa, mobilnost studenata, projektne aktivnosti, međunarodna saradnja, istraživanje fenomena darovitosti, negovanje izdavačke delatnosti i stvaralaštva, te unapređivanje kompetencija u domenu multikulturalnosti.

Vaspitač dece predškolskog uzrasta

U susret  novoj  školskoj  godini,  Visoka  škola  strukovnih  studija  za  vaspitače  ,,Mihailo  Palov”,  Vršac ima  čast,  iskreno  zadovoljstvo  i  običaj  da  se  početkom  proleća  javno  obrati  svim  potencijalnim  kandidatima  za  upis  –  onima  koji  već  sebe  jasno  prepoznaju  u  našim  slušaonicama  i  vežbaonicama,  kao  i  onima  koji  još  promišljaju  o  daljem  profesionalnom  putu. U  kontekstu  aktuelne  situacije  i  vanrednog  stanja,  ovoga  puta  svim  našim  budućim  studentima  obraćamo  se  koristeći  mogućnosti  onlajn  informisanja.

Aktuelne informacije o upisu i tekućim aktivnostima uvek možete potražiti na internet  stranici  Visoke  škole  (https://www.uskolavrsac.edu.rs/).

 

Strukovna medicinska sestra/tehničar (u pripremi)

U susret  novoj  školskoj  godini,  Visoka  škola  strukovnih  studija  za  vaspitače  ,,Mihailo  Palov”,  Vršac ima  čast,  iskreno  zadovoljstvo  i  običaj  da  se  početkom  proleća  javno  obrati  svim  potencijalnim  kandidatima  za  upis  –  onima  koji  već  sebe  jasno  prepoznaju  u  našim  slušaonicama  i  vežbaonicama,  kao  i  onima  koji  još  promišljaju  o  daljem  profesionalnom  putu. U  kontekstu  aktuelne  situacije  i  vanrednog  stanja,  ovoga  puta  svim  našim  budućim  studentima  obraćamo  se  koristeći  mogućnosti  onlajn  informisanja.

Aktuelne informacije o upisu i tekućim aktivnostima uvek možete potražiti na internet  stranici  Visoke  škole  (https://www.uskolavrsac.edu.rs/).

 

Strukovni master vaspitač

U susret  novoj  školskoj  godini,  Visoka  škola  strukovnih  studija  za  vaspitače  ,,Mihailo  Palov”,  Vršac ima  čast,  iskreno  zadovoljstvo  i  običaj  da  se  početkom  proleća  javno  obrati  svim  potencijalnim  kandidatima  za  upis  –  onima  koji  već  sebe  jasno  prepoznaju  u  našim  slušaonicama  i  vežbaonicama,  kao  i  onima  koji  još  promišljaju  o  daljem  profesionalnom  putu. U  kontekstu  aktuelne  situacije  i  vanrednog  stanja,  ovoga  puta  svim  našim  budućim  studentima  obraćamo  se  koristeći  mogućnosti  onlajn  informisanja.

Aktuelne informacije o upisu i tekućim aktivnostima uvek možete potražiti na internet  stranici  Visoke  škole  (https://www.uskolavrsac.edu.rs/).

Promo materijal
Kontakt informacije:
Omladinski trg 1, Vršac 26300, Vršac, Srbija

Direktor: doc. dr Jelena Prtljaga
E-mail: vsvasdirektor@hemo.net
Telefon: +381 13 833 420 / +381 60 615 5811

 

Sekretar Visoke škole: Stevan Miljkov, dipl. pravnik
Telefon: +381 13 832 517 / +381 60 083 0081
E-mail: vsvassekretar@hemo.net

 

Rukovodilac finansijsko-računov. poslova: Biljana Despotovski, dipl.ekonomista
Telefon: +381 13 823 680 / +381 60 075 7485
E-mail: vsvasfinansije@hemo.net

 

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

dr Euđen Činč, pomoćnik direktora
Telefon: +381 60 012 9123
E-mail: eugencinci@gmail.com

Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic