Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu je državna škola sa tradicijom dugom sedam decenija i dva studijska programa. Studijski program 1. stepena pod nazivom strukovni vaspitač u trajanju od tri godine i studijski program drugog stepena pod nazivom master strukovni vaspitač u trajanju od dve godine. Karakteriše nas visok kvalitet obrazovanja,  interdisciplinaran i holistički pristup učenju i radu, velik broj časova prakse, te je zaposlenje moguće ostvariti u okvirima različitog državnog i privatnog sektora. U prilog kvalitetu govori i činjenica da je diploma priznata i u svetu, kako pokazuje praksa. Pored nastave, stručna praksa studenata u predškolskim ustanovama na teritoriji čitave Republike Srbije predstavlja nemerljiv benefit. Omogućena je razmena studenata sa reprezentativnim međunarodnim visokoškolskim ustanovama. Učesnici smo brojnih međunarodnih i nacionalnih projekata (Erasmus i Erasmus+, Tempus, Razvojno istraživački projekti i dr.)

Stručni skupovi

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad je organizator međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije Svakodnevni život deteta koja se organizuje u novembru mesecu povodom dana škole. Ovim se pruža prilika studentima osnovnih i master studija da upoznaju mogućnosti zaposlenja i usavršavanja, te i savremene trendove u vaspitanju i obrazovanju predškolske dece. Omogućena je i horizontalna razmena sa kolegama vaspitačima koji dolaze iz područja prakse.

Stručna praksa i interni seminari

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad je organizator internih seminara za vaspitače, koji nastaju kao produkt višegodišnje saradnje sa vaspitačima iz privatnih i državnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Novog Sada u kojima studenti osnovnih i master studija realizuju dvonedeljnu stručnu praksu u svakom semestru. Stručna praksa predstavlja težnju škole ka izbalansiranoj primeni teorije i prakse u obrazovanju vaspitača dece predškolskog uzrasta.

 

Gostujući predavači

Izuzev nastavnog kadra, učešće u nastavnom procesu prihvataju i gostijući predavači koji su od strane naučne i stručne javnosti prepoznati kao priznati i kvalitetni. Tom prilikom se studentima oba nivoa studija pruža prilika da upoznaju različite metode, tehnike i načine rada koje mogu da primenjuju u svom budućem radu. Kako je akcenat na multidisciplinarosti, pozivaju se predavači različitih usmerenja. Izuzev stručnih, studenti imaju priliku da razvijaju i lične kompetencije neophodne za budući poziv.

 

Projekti

Izuzev redovih aktivnosti, školu karakteriše i učešće u različitim projektima koji imaju za cilj unapređenje različitih oblasti iz domena predškolstva, nastavnog procesa, usavršavanja kadra, vaspitača i sl. Krajnji produkti su često i publikacije namenjene sadašnjim studentima, te i vaspitačima koji su na početku svog profesionalnog puta. Posredstvom navedenih projekata se ostvaruje saradnja i sa drugim institucijama koje doprinosi popularizaciji pitanja vezanih za poziv vaspitača dece predškolskog uzrasta.

 

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Veliki benefit za studenti predstavlja saradnja sa lokalnom zajednicom, odnosno sa ustanovama od istaknutog kulturnog i umetničkog značaja u kojima oni uzimaju aktivnu ulogu. Na primer, aktivno učešće su imali studenti i profesori u okvirima Zmajevih dečijih igara, Noći muzeja, Novi Sad čita deci, Baby Exit festival, Škola animiranog filma i mnogobrojnih drugih aktivnosti putem kojih su imali priliku da stupaju u kontakt s decom iz različitih konteksta.

Diplomiranje

Jedan od ishoda obrazovovnog procesa predstavlja i diplomiranje i odbrana master rada. U našoj školi se to obeležava svečanom dodelom diploma.

 

Izgled škole

Škola se nalazi u centru Novo Sada. Karakteriše je lep i prijatan enterijer. Izuzev Amfiteatra, predavanja i vežbe se realizuju u nekoliko specijalizovanih prostorija. Takođe, u dvorištu škole se usled lepog vremena realizuju aktivnosti prilagođene predmetu.

 

Nastava

Nastavni proces škole karakteriše izbalansiranost teorije i prakse. Studenti imaju priliku da aktivno i interaktivno učestvuju u procesu osmišljavanja i realizacije aktivnosti. Pruža se set različitih aktivnosti u kojima studenti vežbaju i uče različite likove, muzičke i fizičke veštine, ujedno razvijajući pedagoške i psihološke kompetencije.

 

Prijem studenata

U školi se svake godine organizuje prijem za studente osnovnih i master studija. Na poslednjem prijemu obratili su im se direktor škole prof. dr Bojan Milošević i Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević. Tom prilikom studenti imaju mogućnost da se povežu međusobno, ali i da upoznaju pojedinosti koje se tiču njihovog procesa studiranja.

 

Sajam obrazovanja

Škola je uzela učešće i na prošlogodišnjem Sajmu obrazovanja putem kojeg su maturanti,  budući studenti, imali priliku da se informišu o svim pojedinostima oko upisa, prijemnog i načina studiranja.

 

Studenti

Studenti osnovnih studija mogu biti sva lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, dok studenti master studija mogu biti lica koja koja su prethodno stekla stručni naziv strukovni vaspitač. Posebnu pogodnosti predstavlja upis na drugu godinu master studija studenata koji su prethodno završili specijalističke studije naše škole.

Kontakt informacije:
Petra Drapšina 8, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

Telefon: +381 21 451 288

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Tamara Radovanović, asistent
Telefon: +381 64 902 9257
E-mail: tamaramilosevic91@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic