Istorijat

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je visokoškolska ustanova čiji osnivač je Republika Srbija, s tim da su osnivačka prava preneta na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.  Škola ima dugu 40-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova pedagoške struke (vaspitača predškolske dece), iskustvo u obrazovanju specijalista strukovnih vaspitača, a beleži i uspešan početak ostvarivanja osnovnih strukovnih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta za obrazovanje strukovnih trenera u sportu, iz oblasti medicinskih nauka za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara i strukovnih medicinskih sestara.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je pravni sledbenik Više škole za obrazovanje vaspitača u Subotici osnovane 1993. godine, a ona  pravni sledbenik Pedagoške akademije u Subotici osnovane 1973. godine.

Škola posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za za nauku i tehnološki razvoj APV.

Studijski programi koje škola realizuje su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim Standardima.

OBRAZOVNI PROFILI

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici nudi studijske programe osnovnih strukovnih studija:

  • Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece
  • Obrazovanje strukovnih trenera
  • Obrazovanje strukovnih nutricionista-dijetetičara
  • Obrazovanje strukovnih medicinskih sestara

Trajanje studija je 3 godine (180 ESPB).

Diplome škole su priznate u zemlji i inostranstvu.

 

ZAŠTO UPISATI VŠSSOVIT?

Zato što nudimo obuku za zanimanja koja imaju jednu od ključnih uloga u stvaranju boljeg društva!

Zato što imate priliku da učite od stručnjaka koji se konstantno razvijaju i rade na sebi!

Zato  što Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici prati trendove i podstiče studente na inicijativu, akciju i odgovornost!

Zato što smo u procesu stalnog osavremenjivanja studijskih programa i nastavnog procesa i aktivnog uključivanja u razmenu znanja i izradu i realizaciju projekata na svim nivoima!

 

ZAŠTO ODABRATI STRUKOVNE STUDIJE?

Strukovnim studijama je cilj da studente osposobe za primenjena znanja i veštine, i izvode se u nekadašnjim višim školama, sada – visokim.

Studenti sa visokih škola se opremaju znanjima i veštinama na taj način da što pre uđu na tržište rada i počnu da rade u nekoj konkretnoj oblasti.

Strukovne studije nikako ne treba svrstavati ispod akademskih, iz prostog razloga što su to dva paralelna sistema studiranja, i nisu hijerarhijski podređeni.

 

INFORMACIJE U UPISU

Detaljne informacije o upisu, studijskim programima i informacije o studiranju možete pronaći na našoj veb-stranici http://www.vsovsu.rs/.

 

NAŠA ŠKOLA PODSTIČE KREATIVNOST!

Stvaralaštvo ili kreativnost je sposobnost stvaranja nečeg novog veštinom mašte, bilo da je reč o novom rešenju nekog problema, novom metodu ili napravi, ili novom umetničkom predmetu ili formi. Ovaj termin obično se odnosi na bogatstvo ideja i originalnost razmišljanja, ali i praktičnost rada

STRUKOVNI VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Studenti se osposobljavaju za vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od 1-7 godina
Nakon završetka studija mogu da rade u predškolskim ustanovama, pripremnom predškolskom programu, socijalnim institucijama (dom za nezbrinutu decu, dom za decu ometenu u razvoju, lolektivni i izbeglički centri), kao dečiji animator, dadilja, lični pratilac dece…
Školovanje je moguće o trošku države i u formi samofinansiranja (školarina: 60.000 dinara u 8 jednakih mesečnih rata).

 

STRUKOVNI TRENER U SPORTU

Studenti se osposobljavaju za vaspitno-obrazovni rad sa decom, mladima i odraslima u oblasti sporta i fizičke kulture
Nakon završetka studija mogu da rade u sportskim klubovima, vrtićima, kazneno-popravnim institucijama, institucijama vojske i policije.
Strukovni sportski trener može biti privatni preduzetnik
Školovanje je moguće o trošku države i u formi samofinansiranja (školarina: 75.000 dinara u 8 jednakih mesečnih rata).

 

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA

Studenti se osposobljavaju za samostalan rad u okviru zdravstvene nege na svim nivoima zdravstvene zaštite stanovništva.
Nakon završetka studija mogu da rade u dispanzerima, domovima zdravlja, savetovalištima, bolnicama, zavodima i institutima, školama…
Školovanje je moguće o trošku države i u formi samofinansiranja (školarina: 95.000 dinara u 8 mesečnih rata).
Studijski program je kompatibilan sa programima odgovarajućih škola u inostranstvu, čime se stiče mogućnost priznavanja diplome van zemlje.

 

STRUKOVNI NUTRICIONISTA DIJETETIČAR

Studenti se osposobljavaju da samostalno planiraju i organizuju ishranu pojedinaca i različitih kategorija stanovništva
Nakon završetka studija mogu da rade u savetovalištima i preventivnim centrima domova zdravlja, bolnicama, kliničkim centrima, institutima, zavodima, ustanovama socijalne zaštite, sportskim klubovima, spa centrima, prodaji tzv. „zdrave hrane“…
Školovanje je moguće o trošku države i u formi samofinansiranja (školarina: 95.000 dinara u 8 jednakih mesečnih rata).

Kontakt informacije:
Banijska 67, Subotica, Vojvodina 24000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic