Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna akreditovana škola sa tradicijom dugom preko 60 godina.

Škola upisuje studente na osnovne studije u trajanju od tri godine na smerove: Primenjena informatika, Trgovina i međunarodno poslovanje, Finansije i bankarstvo  i Turizam i hotelijerstvo, na master strukovne studije u trajanju od dve godine na studijskom programu Međunarodno poslovanje i finansije, kao i na studije na daljinu na smeru Finansije i bankarstvo.

Studije su organizovane u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i potrebama tržišta, a nastava se odvija u savremenim učionicama i laboratorijama.

Škola sarađuje sa mnogobrojnim firmama u kojima obezbeđuje i praksu za svoje studente i u kojima studenti dobijaju stručna znanja neophodna za zaposlenje i dalji napredak u karijeri.

O školi

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna institucija sa tradicijom dužom od 60 godina, sa prepoznatljivim, cenjenim smerovima i profilima, te sa izuzetno razvijenom poslovnom saradnjom sa brojnim domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti privrede i obrazovanja.

 

Uređenost škole

Visoka poslovna škola ulaže značajna sredstva u najsavremeniju elektronsku opremu, prostor i biblioteku i stvara odlične uslove za studiranje i usavršavanje. Škola raspolaže odgovarajućim prostorom, opremom i učilima za realizaciju svoje delatnosti. Kabineti za informatiku su opremljeni najsavremenijom računarskom tehnikom, poslednje generacije, a Škola je priključena i na Internet mrežu, poseduje interaktivne table, info kioske i Internet kafe.

 

Saradnja sa privredom

       

Visoka poslovna щkola strukovnih studija pokrenula je rad strateškog savetodavnog tela – Odbora za razvoj. Članove Odbora čine eminentni privrednici, naučnici i predstavnici relevantnih stručnih udruženja koji će svojim znanjem, iskustvom i saradnjom doprineti unapređenju relevantnosti i kvaliteta studijskih programa i nastave; njihovom usklađivanju sa realnim potrebama privrede i društva.

 

Sajam zapošljavanja

U cilju potpunijeg povezivanja sa privredom, Visoka poslovna škola, jednom do dva puta godišnje, organizuje sajam zapošljavanja, na kome se predstavljaju mogućnosti i šanse za zapošljavanje, okupljajući neke od najuspešnijih kompanija. Na ovaj način studenti imaju priliku da dođu u neposredan kontakt sa većim brojem uglednih privrednika i prikupe sve potrebne informacije vezane za same kompanije, uslove rada, mogućnosti za napredovanje, kao i trenutno otvorene pozicije.

 

Erazmus

Visoka poslovna škola strukovnih studija je nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje. Erazmus program omugućava studentima da uz finansijsku podršku deo studija provedu u inostranstvu

 

Osnovne informacije o upisu 2021/2022

 

Ovaj studijski program je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, može se zaključiti da će potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Primenom savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće se studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu

 

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.

 

Studijski program osnovnih strukovnih studija Trgovina i međunarodno poslovanje je namenjen studentima koji žele da steknu kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti i postanu stručni za rad u oblasti unutrašnje i spoljne trgovine, trgovine na veliko i trgovine na malo ili za učešće u međunarodnim poslovnim transakcijama.

 

Studijski program Primenjena informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da odmah započnu rad na konkretnim projektima.

 

Nastava se odvija preko onlajn platforme Moodle. Studenti koji su upisani na program dobijaju svoj lični nalog preko kojeg pristupaju platformi i predmetima koje slušaju. Profesori postavljaju materijale na platformi u vidu pdf, Word, Power Point dokumenata, elektronskih knjiga, video snimaka, testova itd.
Studenti preko Moodle platforme pristupaju materijalima, rešavaju postavljene zadatke i onlajn testove, šalju seminarske radove, komentare itd.

 

Nastava se odvija preko onlajn platforme Moodle. Studenti koji su upisani na program dobijaju svoj lični nalog preko kojeg pristupaju platformi i predmetima koje slušaju. Profesori postavljaju materijale na platformi u vidu pdf, Word, Power Point dokumenata, elektronskih knjiga, video snimaka, testova itd.
Studenti preko Moodle platforme pristupaju materijalima, rešavaju postavljene zadatke i onlajn testove, šalju seminarske radove, komentare itd.

Promo materijal
Kontakt informacije:
Vladimira Perića Valtera 4, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

Telefon: +381 21 485 4026

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Mario Dumeljić
Telefon: +381 63 503 375
E-mail: dume29@gmail.com

 

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic