Tehnološki fakultet Novi Sad je vodeća naučno-istraživačka i nastavna institucija u oblasti tehničko-tehnoloških i biotehničkih nauka.

Dugogodišnja delatnost Fakulteta u obrazovanju visokokvalitetnog stručnog kadra, te izvođenje naučno-istraživačkih i stručnih projekata u saradnji sa privredom, bila je i ostala glavni pokretač razvoja privrede u navedenom području rada. Poslednjih šest decenija, školovane su generacije tehnologa koje su radile, i rade, u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj i industriji materijala, ili na različitim poslovima u javnom sektoru. Mnogi su nastavili akademsku i naučnu karijeru u zemlji ili inostranstvu i time učinili Tehnološki fakultet Novi Sad međunarodno prepoznatljivim.

Na osnovnim studijama, Fakultet obrazuje studente i izvodi nastavu na pet studijskih programa, odnosno, deset studijskih područja; master studenti imaju izbor od šest studijskih programa, a doktorandi mogu razvijati svoje kreativne sposobnosti, inženjerske veštine i kritičku naučnu misao na pet akreditovanih studijskih programa.

Kontakt info
Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.