TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“ U ZRENJANINU

U okviru Univerziteta u Novom Sadu, godine 1974. u Zrenjaninu je osnovan Pedagoško Tehnički fakultet kao visoko obrazovna naučna organizacija za školovanje kadrova za politehničko obrazovanje i vaspitanje. Od 1986. godine Fakultet nosi naziv Tehnički fakultet „MihajloPupin“.

Studijski programi akademskih studija koji su trenutno u procesu reakreditacije su:

Osnovne studije: Informacione tehnologije, Informacione tehnologije-Softversko inženjerstvo, Menadžment informacionih tehnologija, Informatika i tehnika u obrazovanju, Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo, Odevno inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa.

Master studije u procesu reakreditacije : Informacione tehnologije, Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo, Odevno inženjerstvo, Informatika i tehnika u obrazovanju, Informacione tehnologije .

Doktorske studije: Inženjerski menadžment i u procesu akreditacije doktorke studije Informacione tehnologije.

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ uspešno sarađuje sa drugim Visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Specifični studijski programi su: Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa u saradnji sa Univerzitetom u Uhti (Rusija) i kompanijom NIS; Inženjerstvo zaštite životne sredine- studijski program sa FTNom iz Novog Sada; Informatika i tehnika u obrazovanju- master koji osposobljava studente za rad u nastavi na predmetima Tehničko i informatičko obrazovanje – Tehnika i tehnolgija i Računarstvo i informatika u srednjoj i osnovnoj školi.

Fakultet je nosioc i realizator više naučnih projekata iz različitih oblasti, kao i dugoročnih i kratkoročnih, koje finansiraju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Autonomna Pokrajina Vojvodine.

Studentima svih smerova omogućena je sardanja sa privredom kroz realizaciju stručne prakse. Neki od specifičnih projekata su: Projekat letnje stručne prakse sa poslovnim krugom ZREPOK zrenjaninskih privrednika,  Zrenjaninski informatički vremeplov, sa ciljem da se okupe stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija IT grada Zrenjanina; Projekat stručne prakse studenata u Gradskoj upravi; Levi9; VegaIT;Projekat “Profesionalno usavršavanje studenata u okviru unapređenja informacionog sistema fakulteta” realizuje se kao mogućnost unapređenja stručnog znanja studenata realizacijom softverskih projekata u kontekstu poslovnih procesa koji se odvijaju na fakultetu. Studenti su organizovani u stručne grupe prema svojim interesovanjima, gde realizuju posebne projekte u saradnji sa odgovarajućim obrazovnim centrima svetskih firmi: Microsoft grupa, PHP grupa, Wordpress grupa.

Fakultet organizuje 6 međunarodnih konferencija; ima svoje časopise ITRO Journal, JEMCJournal of Engineering Management and Competitivenessi E-Society Journal Research and Applications.

Na saju faklteta kreiran je Web portal „Pupinovacija“.U okviru web portala Pupinovacija (www.pupinovacija.rs) studenti objavljuju stručne tekstove i novosti. Planirano je da ovaj portal bude i osnovni portal časopisa Pupinovacija; Studenti Odevnih tehnologija imaju kreiran svoj portal Modni ormar; Svoja iskustva sa studija i radne biografije svršeni stdenti beleže u Alumnima fakulteta na sajtu http://www.tfzr.uns.ac.rs/alumni/ .

Studenti učestvuju u brojnim takmičenjima u oblasti znanja i sporta, takmičeći se sa studentima sa drugih fakulteta iz Srbije i inostranstva gde su beležili nagrade i priznanja. Jedan od najvećih uspeha jeste nagrada Vicešampiona sveta na Microsoft ImagineCup 2010.godine u kategoriji dizajn softvera.

Fakultet svake godine učestvuje u naučno istraživačkim manifestacijama kao što su Noć istraživača Srbije, Festival Nauke i sl.

Kontakt info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.