Prirodno-matematički fakultet je obrazovna i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine na pet departmana:

 • Departmanu za biologiju i ekologiju,
 • Departmanu za fiziku,
 • Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
 • Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i
 • Departmanu za matematiku i informatiku.

Fakultet je osnovan 1969. godine, mada počeci bavljenja prirodnim i matematičkim naukama na ovim prostorima dosežu u mnogo dalju prošlost.

Danas fakultet izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama iz oblasti: biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, astronomije, geografije, turizma, hotelijerstva, hemije, biohemije, matematike i informatike. Od 2007. godine, na PMF-u se školuju i strukovni optometristi.

Akreditovano je više od 50 studijskih programa.

Ovo je velika i kompleksna institucija, koja okuplja šest hiljada studenata, nastavnika, asistenata, saradnika u nastavi i službenika. Na osnovnim i diplomskim studijama nastava se izvodi za oko 4500 studenata.

Zaposleno je preko 600 radnika, od kojih je više od 400 nastavnika i saradnika. Istaknuti profesori su članovi Srpske Akademije nauka i umetnosti i Vojvođanske Akademije nauka i umetnosti, kao i nosioci važnih društvenih funkcija u izvršnim organima vlasti pokrajine, rektori i prorektori Univerziteta u Novom Sadu.

Nastavni i naučni rad se odvija u 6 amfiteatara, 65 učionica i više od 70 laboratorija i kabineta, na ukupnoj površini od preko 23000 m2. Dobro opremljene istraživačke laboratorije predstavljaju osnov za naučnu delatnost fakulteta koja se ostvaruje kroz niz nacionalnih i međunarodnih projekata. Svaki departman ima sopstvenu biblioteku sa desetinama hiljada knjiga i nekoliko stotina časopisa. Posebna pažnja posvećuje se saradnji sa privredom u smislu nastavne i naučne delatnosti i to kroz zajedničke projekte, organizovanje seminara, radionica, kurseva.

 

O NAMA

 • Najveći PMF u Srbiji – 600 zaposlenih i 6000 studenata
 • 50 akreditovanih studijskih programa
 • Master akademske studije Primenjena matematika kao deo ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) akreditovanih programa – PMF je edukacioni čvor
 • Master akademske studije Primenjena matematika – nauka o podacima (Data Science) – prve i jedine akreditovane master studije te vrste u Srbiji
 • Jedine doktorske akademske studije metodike nastave prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geografije), matematike i informatike u Srbiji
 • Akademske studije nauke o zaštiti životne sredine na sva tri nivoa studija – jedine doktorske akademske studije zaštite životne sredine u Srbiji
 • Akademske studije geografije na sva tri nivoa studija
 • Akademske studije turizma na sva tri nivoa studija – prvi pokrenuli osnovne akademske studije hotelijerstva, lovnog turizma i gastronomije
 • Oko 100 nacionalnih projekata (72 finanasiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i oko 40 međunarodnih projekata i akcija
 • 300 radova u časopisima sa SCI liste godišnje
 • Jedini centar izvrsnosti za matematiku u zemlji od 2007. godine – Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena
 • 5 članova SANU
 • 2 mlada istraživača dobitnika Dunavske nagrade za mlade istraživače koju dodeljuje Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu
 • 2 mlade naučnice dobitnice L’ORÉAL-UNESCO nacionalne stipendije “Za žene u nauci”
 • 5 bibliotečko-informacionih centara sa preko 100.000 bibliotečkih jedinica i preko 1700 časopisa
 • 7 naučnih časopisa koje redovno izdajemo
 • 4 akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti: 3 laboratorije za ispitivanje i 1 laboratorija za etaloniranje
 • Herbarijum – BUNS, međunarodno registrovan, jedan od tri u Srbiji – sadrži više od 180.000 eksikata
Kontakt info
Trg Dositeja Obradovića 2-4, Novi Sad, 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.