UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET

Pravni fakultet u Novom Sadu, kao deo zajednice fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, nastao je davne 1955. godine iz potrebe da sistem obrazovanja u našoj zemlji dobije visoku obrazovno-naučnu ustanovu u kojoj će se obrazovanje studenata ostvarivati prema najvišim evropskim i svetskim standardima i principima. U svojoj istoriji Pravni fakultet u Novom Sadu prošao je više faza transformisanja i usavršavanja, s tim što je svaka faza u tom procesu bila kvalitet više. To je sigurno jedan od ključnih razloga što je naš fakultet danas u rangu najeminentnijih fakulteta Jugoistočne Evrope. Sva teorijska i praktična znanja koja naši studenti stiču deo su profesionalno dobrih i na nauci zasnovanih standarda i vrednosti koje se, još od osnivanja, brižljivo i odgovorno neguju.

Pravni fakultet u Novom Sadu deo je jedinstvenog univerzitetskog kampusa koji se prepoznaje po kvalitetnom obrazovanju, ali i po izvanrednim uslovima studiranja. Na fakultetu se odvijaju sve aktivnosti univerzitetskog života, čemu doprinose najviši evropski standardi nastave, kao što su klimatizovani multimedijalni amfiteatri, učionice, kabineti i sudnica za simulaciju suđenja i za predavanja istaknutih stručnjaka u oblasti prava. Fakultet raspolaže sa respektabilnom bibliotekom, a Centar za izdavačku delatnost brine se da studenti imaju na raspolaganju celokupnu savremenu stručnu literaturu za pripremu ispita i izradu seminarskih radova. Naše monografije, udžbenici, skripte, naš časopis i domaći i međunarodni zbornici rezultat su visoke posvećenosti nastavnika radu sa studentima i plod intenzivnog nastavno-naučnog rada kroz mnogobrojne domaće i međunarodne projekte koje realizujemo. Usmerenost ka kvalitetu nastavnog procesa, zadovoljenje studentskih potreba, bolji uslovi za njihov rad i učenje osnovni su postulati kojih se generacije nastavnika i saradnika pridržavaju na našem fakultetu. Tome doprinose i mnogobrojni sporazumi s najistaknutijim domaćim i stranim institucijama od kojih preuzimamo znanja i iskustva kojima upotpunjujemo naša znanja i praksu. Deo iskustava naši studenti stiču i zahvaljujući međunarodnoj saradnji, a posebno učešću na međunarodnim takmičenjima.

Od kada je Narodna skupština Narodne Republike Srbije 16. avgusta 1955. godine, donela Zakon o osnivanju Pravnog fakulteta u Novom Sadu mi marljivo radimo, usavršavamo se i ponosimo se našim studentima i rezultatima koje smo postigli. Vođeni tom idejom, kao i idejama odgovornosti, pravde, prava, morala i profesionalnosti i dalje ćemo se truditi da studentima pružimo najkvalitetnije obrazovanje u teorijskom i praktičnom smislu, koje će ih što bolje i što brže pripremiti za profesionalni rad u oblasti prava i bezbednosti.

Kontakt info
Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad, 21000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.