POLJOPRIVREDNI-FAKULTET

Poljoprivredni fakultet je osnovan 24. jula 1954. godine, što ga, zajedno sa Filozofskim fakultetom čini najstarijim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu.

Organizovan je kao moderna obrazovna i naučna institucija koja je od svog osnivanja do danas školovala veliki broj studenata i uspešnih naučnih radnika.

Na fakultetu se ostvaruju osnovne akademske, master akademske, integrisane studije veterinarske medicine i doktorske studije.

Biblioteka fakulteta poseduje preko 46.000 knjiga i 2000 naslova serijskih publikacija.

Profesori Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu su stvorili veliki broj priznatih sorti i hibrida biljaka, a veliki doprinos su dali u oplemenjivanju domaćih životinja. Rezultate naučnih istraživanja u okviru različitih oblasti, profesori Poljoprivrednog fakulteta objavili su u domaćim i stranim časopisima, posebnim izdanjima, udžbenicima i monografijama i izlagali na brojnim domaćim i međunarodnim savetovanjima, simpozijumima i kongresima.

Kontakt info
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.