Pedagoški fakultet u Somboru deo je Univerziteta u Novom Sadu i predstavlja obrazovnu i naučnu državnu instituciju koja u okviru svojih osnovnih delatnosti organizuje osnovne, master i doktorske studije.

Sinhronizovano sa drugim fakultetima koji pripadaju Univerzitetu u Novom Sadu, orijentacija fakulteta je uvođenje novih profila u obrazovanju i usklađivanje njegovih nastavnih programa u skladu sa razvojnim tendencijama u obrazovnom sistemu Srbije, kao i evropskih zemalja. Fakultet teži poboljšanju uslova za efikasno studiranje kroz poboljšanje uslova nastave, uvođenjem savremenih obrazovnih tehnologija i uspostavljanjem i razvojem fakultetske multimedijalne informativne službe.

Pored ovoga, Sombor je jedan od najlepših gradova naše zemlje sa bogatim kulturnim, umetničkim, istorijskim i arhitektonskim nasleđem. Ovo je miran i prijatan grad, ali istovremeno studentima pruža sve što im je potrebno – opremljene učionice, kulturne manifestacije, studentski dom, kao i mesta za druženje.

Kontakt info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.