Naučni institut za prehrambene tehnologije (FINS) jedna je od vodećih institucija u istraživanju hrane i hrane za životinje

i širenju znanja u Srbiji i regionu Balkana. FINS ima oko 100 zaposlenih, polovina od njih su istraživači. FINS laboratorije sprovode analizu hrane, biljaka i hrane za životinje koristeći senzorske, fizičke i reološke, hemijske, mikroanalitičke (biološke, genetičke, biohemijske) i mikrobiološke metode.

FINS je opremljen sa sofisticiranom laboratorijskom opremom što ga stavlja na nivo jednog od najbolje opremljenih instituta u regionu. FINS takođe ima dobro iskustvo u pružanju različitih usluga u prehrambenoj industriji i industriji hrane za životinje uključujući analize proizvoda i sirovina, razvoj metoda, proizvoda i procesa,obuka osoblja, konsultacije i podrška.

 

Kontakt info
Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, 21000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.