Medicinski fakultet Novi Sad je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu koja sprovodi visokoobrazovne studijske programe kao i naučnoistraživački rad u okviru polja medicinskih nauka, polja društveno-humanističkih nauka i polja interdisciplinarnog programa.

Studije se ostvaruju na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na sistemu ESPB i akumulaciji bodova. Nastavni programi integrišu bazičnu predmedicinsku edukaciju sa bazičnom medicinskom edukacijom u funkciji kliničke prakse, posebno primarne zdravstvene zaštite.

U okviru delatnosti visokog obrazovanja, na Fakultetu se realizuju studije prvog, drugog i trećeg stepena. Svojim obrazovnim, naučnim i zdravstvenim aktivnostima Fakultet doprinosi obezbeđenju kadra čije znanje i veštine odgovaraju potrebama i standardima šireg prostora i tako učestvuje u unapređenju i očuvanju zdravlja stanovništva.
U okviru naučnoistraživačke delatnosti, Medicinski fakultet nastoji da doprinese razvoju nauke i obezbeđivanju naučnog podmlatka među studentima i saradnicima.

 

IAS Farmacija je jedan od osam studijskih smerova koji se realizuju na Medicinskom fakultetu Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu. MFNS je državna ustanova sa dugom tradicijom u obrazovanju zdravstvenih radnika čija su znanja i stručnost prepoznati širom zemlje i sveta.

U okviru studijskog smera Farmacija se već više od dve decenije obrazuju farmaceuti kroz akreditovani program.

Iskusni i posvećeni predavači ostvaruju bogatu saradnju sa akademskim i istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu čime se i studentima pruža mogućnost praćenja i uključivanja u najsavremenije tokove razvoja farmaceutske profesije.

Nastava na studijskom smeru Farmacija na MFNS izvodi se u malim grupama uz korišćenje modernih tehnologija. Studentima se pruža prilika da deo gradiva savladaju u okviru terenske nastave, stručnih poseta, kao i obavezne prakse.

Naši magistri farmacije imaju raznolike mogućnosti pri zapošljavanju, od rada na svim nivoima zdravstvene zaštite, preko privrede do pozicija u regulatornim telima.

Oformljeni alumni klub omogućava povezivanje naših studenata nakon završetka studija i kolega sa iskustvima u različitim oblastima farmacije.

Kontakt info
Hajduk Veljkova 3, Novi Sad, 21000, Srbija

+381 21 420-678

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.