Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je naučnoistraživačka organizacija čiju delatnost čine:

  1. Primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika rezultata istraživanja
  2. Fundamentalna (osnovna) istraživanja koja predstavljaju osnovu za primenjena i razvojna istraživanja.

Institut je 1958. godine osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine pod nazivom Zavod za topole. Tokom svog postojanja, Institut je više puta menjao naziv: Institut za topolarstvo, Institut za topolarstvo i vanšumsko zelenilo, Istraživačko-razvojni Institut za nizijsko šumarstvo i vanšumsko zelenilo. Od oktobra 2006. godine Institut posluje kao ustanova pod nazivom Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

 

U Institutu su do sada realizovani mnogobrojni projekti vezani za unapređenje gajenja i gazdovanja različitim vrstama drveća, konzervaciju i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa, osnivanje zaštitnog zelenila, rekultivaciju degradiranih zemljišta, negu i zaštitu šuma, izradu šumsko privrednih osnova, itd.

Institut raspolaže Oglednim dobrom „Kaćka šuma“ koje se nalazi nedaleko od Novog Sada i predstavlja „živu laboratoriju“ Instituta za potrebe naučno-istraživačkog rada i dugoročnih ogleda u polju, ali služi i za proizvodnju kvalitetnog šumskog i ukrasnog reproduktivnog materijala namenjenog tržištu.

Istraživači Instituta uspešno su realizovali mnogobrojne međunarodne projekte i ostvaruju intenzivnu međunarodnu saradnju sa partnerima iz brojnih evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Južnoafričke Republike.

 

Institut je član međunarodnih organizacija: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), European Forest Institute (EFI), EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity (EVOLTREE) i European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN). Saradnici Instituta su članovi Executive Committee of International Poplar Commission (UN-FAO-IPC), International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests), Forest Stewardship Council (FSC), American Phytopathological Society (APS) i International Society for Plant Pathology (ISPP).

 

U Institutu je trenutno zaposleno 32 radnika od kojih:

  • 21 doktora nauka
  • 3 mastera
  • 3 tehnička saradnika
  • 3 radnika na finansijskim, računovodstvenim i administrativnim poslovima
  • 2 radnika na sredstvima mehanizacije

Istraživači Instituta učestvuju u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu (Departman za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu) i Prirodno-matematičkom fakultetu (Departman za biologiju) Univerziteta u Novom Sadu, kao i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo).

Trenutno u Institutu pet studenata doktorskih studija obavlja naučna istraživanja za potrebe izrade svojih doktorskih disertacija.

Kontakt info
Antona Čehova 13, Novi Sad, 21102, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.