BIOSENS

Institut BioSens je javna naučnoistraživačka ustanova koja se fokusira na razvoj digitalnih tehnologija i njihovu primenu u poljoprivredi sa ciljem da srpskom, ali i svetskom poljoprivrednom sektoru pruži vrhunska digitalna rešenja. Nauka o materijalima, mikro i nano elektronika, projektovanje senzora, daljinska detekcija, Internet stvari (Internet of things), veštačka inteligencija, istraživanje biosistema, ćelijska poljoprivreda, bioarheologija samo su neke od naučnih oblasti koje Institut integriše kako bi poljoprivredu učinio efikasnijom i naukom podstakao ekonomski razvoj,  društveni boljitak i zaposlenost.

Zahvaljujući slojevitom i transdisciplinarnom pristupu, Institut je ostavio neizbrisiv trag u međunarodnoj naučnoj zajednici i od strane Evropske Komisije prepoznat je kao „naučni svetionik u regionu“. To svakako potvrđuju više od 30 nacionalnih i oko 50 internacionalnih projekata (od kojih je većina iz programa Evropske Unije za istraživanje i inovacije – Horizont 2020), kao i mnogobrojne nacionalne i međunarodne nagrade. Najistaknutiji projekat, ANTARES (H2020), podržan od strane Evropske komisije i Republike Srbije, ima za cilj da Institut BioSens pretvori u vodeći evropski centar naučne izvrsnosti, jedini u našoj zemlji.

Misija Instituta jeste da postane evropski lider u digitalnoj poljoprivredi, da napravi iskorake i to ne samo u smislu povećanja efikasnosti poljoprivrede, smanjenja zagađenja životne sredine i novčanih ušteda, već i u načinu na koji se poljoprivredna delatnost doživljava i realizuje.

Kontakt info
Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad, 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.