Građevinski fakultet u Subotici osnovan je 22.4.1974. godine.

Fakultet je izrastao u savremenu obrazovno-naučnu instituciju koja organizuje nastavu na osnovnim i master akademskim studijama studijskog programa Građevinarstvo i studijskog programa Geodezija, kao i na doktorskim akademskim studijama studijskog programa Građevinarstvo.

Prilikom planiranja i osmišljavanja studijskih programa i nastave na Građevinskom fakultetu, relevantna su znanja i sposobnosti koja se mogu uporediti sa sličnima na međunarodnom tržištu rada. Reč je o praktično ustrojenim studijskim programima i nastavi, koje treba razumeti interdisciplinarno, jer osposobljavaju studente za mobilnost širom Evrope radi sticanja praktičnih i radnih iskustava i van lokalne sredine. U prvom planu su sticanje opštih i stručnih znanja građevinske struke, te rastuća potreba za poznavanjem rada na računarima i poznavanje stranih jezika.

Kontakt info
Kozaračka 2a, Subotica, 24000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.