AKADEMIJA-UMETNOSTI

Akademija umetnosti je počela sa radom 1974. godine kao jedan od fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Odluku o osnivanju visokoškolske ustanove, koja će delovati u oblasti muzičkih, likovnih i dramskih umetnosti, donela je Skupština AP Vojvodine 22. aprila 1974. U matičnoj komisiji imenovanoj istom odlukom bili su eminentni stručnjaci i umetnici iz više tadašnjih jugoslovenskih kulturnih centara. Njihovim zalaganjem uobličena je struktura nove umetničke škole, izvršeni su izbori prvih nastavnika i time je otvoren prostor za upis prve generacije studenata.

Koračajući kroz vreme Akademija umetnosti se vrlo brzo, uz uspešnu simbiozu obrazovnog, umetničkog i naučnog rada, razvila u jednu od najznačajnijih univerzitetskih umetničkih institucija u tadašnjoj, zajedničkoj državi Jugoslaviji, ali i kao jedan od najuspešnijih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i postala prostor otvoren za umetničke, pedagoške i naučne inovacije.

Savremeno umetničko stvaralaštvo podrazumeva svestrano obrazovane umetnike koji sa svojim vremenom komuniciraju u koncertnim dvoranama i izložbenim galerijama, u pozorištu, na filmu, u elektronskim medijima, ali i kroz multimedijalne projekte.

Ta multidisciplinarnost umetničkog iskazivanja određuje i delovanje savremenih visokoškolskih umetničkih institucija. Kako i Akademija umetnosti priprema studente da odgovore na profesionalne izazove svog vremena, sa njima su kao nastavnici sarađivali i danas sarađuju ugledni aktivni umetnici različitih generacija (iz zemlje i inostranstva), renomirani teoretičari i istoričari umetnosti. Primenjujući najsavremenije vidove i metode nastave, oni svoje mlade kolege obogaćuju sadržajnim iskustvima i, razvijajući njihov talenat, uvode ih u višedimenzionalni svet savremenog umetničkog stvaralaštva. Osnovu pri tom, predstavlja rad u mentorski vođenim klasama/grupama koje, kroz sve godine osnovnih studija, vodi isti profesor, omogućavajući, pri tom, puno i nesputano ispoljavanje individualnog talenta i sposobnosti svakog pojedinog studenta, ali i podstičući interesovanje za zajedničke, stvaralački raznolike umetničke zadatke.

Uspešnost ukupne delatnosti Akademije umetnosti potvrđena je, ne samo nagradama, koje su na domaćoj i međunarodnoj sceni dobili njeni studenti, nego i najvišim državnim priznanjima. Povodom obeležavanja 30 godina Univerziteta u Novom Sadu, 27. novembra 1990. godine Akademija umetnosti je, ukazom Predsedništva SFRJ, odlikovana Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, a 22. oktobra 1994. godine za izuzetne rezultate u toku 20 godina postojanja u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i umetničke delatnosti Akademiji umetnosti je dodeljena Oktobarska nagrada grada Novog Sada.

Ostvarujući svoju obrazovnu delatnost kroz redovne akademske cikluse osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, ali i kroz alternativne oblike nastave (otvorena katedra, majstorski kursevi, seminari, letnje škole, takmičenja), Akademija umetnosti obrazovanje tretira kao razvojnu kategoriju, a primenom mehanizama stalne kontrole i razvoja kvaliteta, studijske programe permanentno prilagođava standardima moderne interaktivne nastave i učenja.

Angažovanje studenata kao ravnopravnih partnera u nastavnom, stvaralačkom i istraživačkom procesu, kontinuirano praćenje njihovih postignuća, te puna otvorenost i javnost primenjivanih procedura provere čine temelj na kome je zasnovana objektivnost ocenjivanja ostvarenih rezultata i dosegnutog nivoa profesionalnog razvoja svakog studenta.
Usaglašenim studijskim programima i njihovim ostvarivanjem kroz jednosemestralne kurseve (predmete), uvođenjem širokog spektra izbornih predmeta, primenom Evropskog sistema prenosa bodova – koji obezbeđuje lakšu prepoznatljivost obrazovnih programa i omogućuje akumulaciju rezultata ostvarenih u različitim institucijama i kulturnim sredinama, a time i pokretljivost studenata i nastavnika – Akademija umetnosti se uključila u jedinstven evropski obrazovni prostor, zasnovan na Bolonjskoj deklaraciji, i drugim dokumentima vezanim za bolonjski proces. Potpuno je, pri tom, zadržala i pravo na autonomno odlučivanje, koje ti dokumenti omogućavaju.

Pored obaveznih, svi studijski programi uključuju i veliki broj izbornih nastavnih predmeta, koji studentima omogućuju da u širokom spektru ponuđenih disciplina iz ukupnog korpusa umetničkog iskazivanja odaberu one koji najpotpunije rezoniraju sa njihovim širim interesovanjima.

Visoki kriterijumi koje studenti zadovoljavaju već na prijemnim ispitima i pretežno individualno programiranje i realizacija nastave osnovnih umetničkih disciplina omogućuju uspešno savladavanje ukupnog programa studijskih ciklusa, zapaženo visoku prohodnost, visoke prosečne ocene i relativno kratko trajanje osnovnih studija.

 

Kontakt info
Đure Jakšića 7, Novi Sad, 21000, Srbija

Telefon: +381 21 422 177

 

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.