SINGIDUNUM

Privatni univerzitet

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 20 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum organizuju se osnovne akademske studije u trajanju od četiri ili pet godina, a dalje školovanje može se nastaviti kros poslediplomske jednogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije.

 

U Centru Univerziteta Singidunum u Novom Sadu se realizuju osnovne akademske studije na sledećim studijskim programima:

POSLOVNA EKONOMIJA
TURIZAM, HOTELIJERSTVO I EKONOMIJA HRANE
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SOFTVERSKO I INFORMACIONO INŽENJERSTVO

Kontakt info
Danijelova 32, Beograd, 11000, Srbija

Centar NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 4a, 021/662-1900
novisad@singidunum.ac.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.