Tehnološki fakultet Novi Sad je vodeća naučno-istraživačka i nastavna institucija u oblasti tehničko-tehnoloških i biotehničkih nauka. Dugogodišnja delatnost Fakulteta u obrazovanju visokokvalitetnog stručnog kadra, te izvođenje naučno-istraživačkih i stručnih projekata u saradnji sa privredom, bila je i ostala glavni pokretač razvoja privrede u navedenom području rada. Poslednjih šest decenija, školovane su generacije tehnologa koje su radile, i rade, u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj i industriji materijala, ili na različitim poslovima u javnom sektoru. Mnogi su nastavili akademsku i naučnu karijeru u zemlji ili inostranstvu i time učinili Tehnološki fakultet Novi Sad međunarodno prepoznatljivim.

Na osnovnim studijama, Fakultet obrazuje studente i izvodi nastavu na pet studijskih programa, odnosno, deset studijskih područja; master studenti imaju izbor od šest studijskih programa, a doktorandi mogu razvijati svoje kreativne sposobnosti, inženjerske veštine i kritičku naučnu misao na pet akreditovanih studijskih programa.

 1. Obrazovanje

Tehnološki fakultet Novi Sad omogućava obrazovanje na četiri nivoa studija:

 1. Osnovne akademske studije se odvijaju na 5 studijskih programa – Prehrambeno inženjerstvo, Biotehnologija, Hemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko inženjerstvo i Inženjerstvo materijala;
 2. Master akademske studije se organizuju u okviru 6 studijskih programa – Prehrambeno inženjerstvo, Biotehnologija, Hemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko inženjerstvo, Inženjerstvo materijala i Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima;
 3. Specijalističke akademske studije se odvijaju na 3 studijska programa: Mikrobiološka bezbednost hrane, Enologija i Kozmetička tehnologija;
 4. Doktorske akademske studije su organizovane na 5 studijskih programa – Prehrambeno inženjerstvo, Biotehnologija, Hemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko inženjerstvo i Inženjerstvo materijala.

 1. Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad se na Tehnološkom fakultetu odvija u nacionalnim i međunarodnim okvirima, učešćem u mnogobrojnim projektima finansiranim od strane nacionalnog resornog ministarstva i fondova, kao i evropskih institucija. Može se slobodno reći da je naučno-istraživački rad nešto po čemu je Tehnološki fakultet poznat i priznat u svetu.

Kroz ostvarene saradnje sa renomiranim međunarodnim univerzitetima i institutima, studentima i zaposlenima omogućen je boravak u poznatim istraživačkim centrima, eksperimentalni rad i pristup savremenoj opremi neophodnoj za uspešno praćenje najnovijih trendova u oblasti tehnoloških dostignuća, kao i sticanje značajnog iskustva u radu sa multidisciplinarnim timovima.

 1. Saradnja sa privredom

Saradnja sa privredom, na različitim nivoima, predstavlja važan faktor razvoja Tehnološkog fakulteta. Jedan od pokazatelja koliko Tehnološki fakultet Novi Sad pridaje značaj saradnji sa privredom jesu i potpisani ugovori sa različitim partnerima iz privrede sa kojima je uspostavljena saradnja kroz studentske prakse, inovacione projekte, edukaciju kadra, kao i na brojnim drugim poljima uz nastojanje da eksperti sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad ponude različita rešenja i mogućnosti transfera naučnih znanja, kao i primene novih tehnologija u privredi.

Na Tehnološkom fakultetu funkcionišu 4 laboratorije od kojih su 2 akreditovane: Laboratorija za ambalažu i pakovanje i Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda.

 1. Konferencije

Tehnološkifakultet Novi Sad organizujeiliučestvuje u organizacijikonferencijaodnacionalnogimeđunarodnogznačaja:

 • ConferenceforYoungScientists in Ceramics(CYSC) je međunarodna konferencija čiji je organizator Katedra za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta Novi Sad uz podršku Evropskog keramičkog društva;
 • InternationalConference on AdvancedProductionandProcessing (ICAPP) je konferencija sa fokusom na napredna istraživanja proizvodnje i prerade u raznim poljima tehnologije;
 • Savetovanje „Proizvodnja i prerada uljarica” sa međunarodnim učešćem je naučni skup nacionalnog značaja, koji organizuju Tehnološki fakultet Novi Sad, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i Poslovna zajednica „Industrijsko bilje” Novi Sad.

 1. Tehnologijada

Tehnologijada, kao studentska naučno-sportska manifestacija, svake godine okuplja studente fakulteta tehnološkog usmerenja iz regiona kada se studenti kroz druženje takmiče u različitim naučnim, sportskim i stručnim aktivnostima.

Osnovni ciljevi Tehnologijade su osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad, ostvarivanje bolje saradnje s profesorima, sticanje praktičnih veština i razvijanje njihovih potencijala i promovisanje nauke. U tom duhu najuspešniji studenti mogu da podele svoje rezultate sa kolegama, kao i predstavnicima privrede i naučne zajednice.

U sportskom delu manifestacije, studenti se takmiče u šest sportova u muškoj i ženskoj konkurenciji. Studenti zalaganjem, predanošću i uloženim trudom brane boje svojih fakulteta, te tako razvijaju i takmičarski duh i zdravu atmosferu među učesnicima.

1. Inženjerstvo ugljenohidratne hrane

Inženjerstvo ugljenohidratne hrane

Ako te interesuje:

 • koje sve kulture žita postoje?
 • kakva je razlika između belog i crnog hleba?
 • zašto je puding gust kada ga kuvaš u mleku?
 • da li zdraviji beli ili žuti šećer?
 • od čega i kako se pravi čokolada?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja saznaćeš ako upišeš Inženjerstvo ugljenohidratne hrane na studijskom programu Prehrambeno inženjerstvo.

Kada stekneš ova znanja, karijeru možeš da gradiš u fabrikama čokolade, bombona i keksa, industriji testenina, mlinovima, šećeranama, naučnim institutima, obrazovnim ustanovama, a pruža ti se mogućnost i da razviješ sopstveni biznis.

2. Tehnologije konzervisane hrane

Tehnologije konzervisane hrane

Ima li razlike između:

 • maslaca i margarina?
 • čajne kobasice i kulena?
 • domaće i supe iz kesice?
 • jogurta i kiselog mleka?
 • voćnog soka i voćnog nektara?
 • džema i marmelade?
 • hrenovke i safalade?

Odgovore na ova pitanja saznaćeš kada upišeš smer Tehnologije konzervisane hrane, iz okvira studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo.

Kada stekneš ova znanja, karijeru inženjera možeš da gradiš u:industriji proizvodnje i prerade mesa i mleka,prerade voća i povrća,proizvodnje biljnih ulja,proizvodnji gotove hrane,organizacijama koje obavljaju kontrolu kvaliteta životnih namirnica,službama u oblasti higijensko-sanitarne i zdravstvene ispravnosti namirnica,ustanovama koje se bave naučnim, stručnim i obrazovnim radom,projektnim organizacijama…

3. Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Ako te zanima:

 • šta određuje kvalitet proizvoda?
 • kako proizvesti kvalitetan prehrambeni proizvod?
 • koja znanja i veštine su potrebne da bi se kontrolisao kvalitet?

Sve nedoumice u vezi ovih pitanja rešićeš ako upišeš Kontrolu kvaliteta na studijskom programu Prehrambeno inženjerstvo. Naučićeš da se služiš instrumentalnim, hemijskim, senzornim i mikrobiološkim metodama analize, i moći ćeš da ostvarih karijeru u laboratorijama i službama za kontrolu kvaliteta, inspekcijskim službama, istraživačkim i razvojnim laboratorijama ili naučnim centrima.

4. Prehrambena biotehnologija

Prehrambena biotehnologija

Znaš li:

 • zašto narasta testo?
 • kako se pravi pivo?
 • kako da razlikuješ dobro od lošeg vina?
 • kako da rakija bude još bolja?
 • kako da dunavska voda postane pijaća?

Ako upišeš Prehrambenu biotehnologiju na studijskom programu Biotehnologija, naći ćeš odgovore na ova pitanja, saznaćeš koji mikroorganizmi mogu da daju koristan proizvod, upoznaćeš uslove pod kojima oni „rade“, naučićeš kako da kontrolišeš njihov rad i kako da primeniš naučeno od laboratorijskog do industrijskog nivoa.

Karijeru možeš da gradiš u pivarama, vinarijama, fabrikama alkohola i alkoholnih pića, fabrikama za preradu vode, fabrikama kvasca, projektnim organizacijama i službama za nadzor higijensko-sanitarne i zdravstvene ispravnosti.

5. Biohemijsko inženjerstvo

Biohemijsko inženjerstvo

Ako te zanima:

 • šta je to bioproces?
 • kako mikroorganizmi daju korisne proizvode?
 • kako da ih kontrolišeš i genetski menjaš?
 • kako da se koriste u zaštiti životne sredine?

..upiši Biohemijsko inženjerstvo u okviru studijskog programa Biotehnologija!

Naučićeš da mikroorganizmi nisu samo izazivači bolesti, već da mogu biti korisni u proizvodnji fermentisane hrane, aditiva, gljiva, vina, piva, rakije, sirćeta, kvasca, alkohola, lekova, vakcina, dijagnostičkih preparata, bioloških đubriva, stočne hrane, insekticida, pesticida, biogasa, biopreradi otpadnih voda i otpadnog materijala.

Drugim rečima, bićeš spreman da projektuješ biotehnološka postrojenja i da upravljaš bioproizvodnjom.

6. Hemijsko-procesno inženjerstvo

Hemijsko-procesno inženjerstvo

Odgovore na pitanja:

 • čime se bave hemijski inženjeri?
 • šta je to što interesuje hemičare, a šta hemijske inženjere?
 • da li hemijski inženjeri prave samo hemijske proizvode?
 • kako ovladati mnogobrojnim hemijskim tehnologijama?

..pronađi na Hemijsko-procesnom inženjerstvu u okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo. Da bi postao hemijski inženjer treba da naučiš kako da u industrijskim uslovima, na osnovu procesa koji je razvio hemičar u epruveti, napraviš kvalitetan proizvod uz najmanje troškove.  Prilikom projektovanja uređaja, podešavanja režima rada i planiranja proizvodnje, koristićeš znanja iz hemije, ali i iz matematike i fizike.

Vodeći stručnjaci u projektnim firmama i firmama koje se bave konsaltingom su najčešće upravo hemijski inženjeri.

7. Naftno-petrohemijsko inženjerstvo

Naftno-petrohemijsko inženjerstvo

Da li te interesuje:

 • „crno zlato“?
 • kako se proizvodi benzin?
 • od čega se dobija asfalt?
 • da li je prirodni gas zaista najjeftiniji energent?
 • kako da zaštitiš okolinu u kojoj živiš?

Sva tvoja pitanja u ovoj oblasti pokriva Naftno-petrohemijsko inženjerstvo u okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo. U toku studiranja savladaćeš inženjerske predmete specifične za petrohemijsku industriju i naučićeš da vodiš kontrolišeš, projektuješ i optimizuješ tehnološke procese prerade sirove nafte i gasa.

Čeka te karijera u rafinerijama nafte i gasa, istraživačkim centrima i ustanovama koje se bave distribucijom i trgovinom derivatima nafte i gasa.

8. Eko-energetsko inženjerstvo

Eko-energetsko inženjerstvo

Da li znaš koliko je okolina u kojoj živiš zagađena? Da li svaki proizvodni proces mora da bude zagađivač okoline? Šta će biti izvori energije kada ponestane nafte?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja nudi Eko-energetsko inženjerstvo u okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo.

U toku studiranja ćeš naučiti kako da kontrolišeš i sprečiš zagađenje okoline, kako da upravljaš industrijskim otpadom, kako da primeniš bioprocese da bi zaštitio okolinu, otkrićeš šta su biogoriva i kako se proizvode i saznaćeš kako da u tehnološkom procesu uštediš energiju.

Posao te čeka u odeljenju za zaštitu okoline bilo koje fabrike, inspekcijskoj službi resornog ministarstva, kao i projektnim organizacijama i obrazovanju.

9. Farmaceutsko inženjerstvo

Farmaceutsko inženjerstvo

Da li te interesuje:

 • kako se proizvode lekovi – tablete, sirupi i masti?
 • kako se može poboljšati njihovo delovanje?
 • šta je najlekovitije iz prirode i kako to izolovati?
 • kako napraviti kvalitetan kozmetički proizvod,
 • čime poboljšati efikasnost deterdženta?

Na studijskom programu Farmaceutsko inženjerstvo nećeš učiti kako da praviš lekove i kreme u apoteci, već kako se proizvode u fabrici, kako se poboljšava njihov kvalitet i delovanje.

Kada stekneš ova znanja, karijeru možeš da gradiš u velikim farmaceutskim kućama, kozmetičkoj industriji, preradi lekovitog bilja, proizvodnji kućne hemije ili istraživačkim centrima.

10. Inženjerstvo materijala

Inženjerstvo materijala

Ako te interesuje:

 • šta su to nanomaterijali?
 • koji su to savremeni materijali pokretači tehnoloških revolucija?
 • kako se razvijaju novi materijali i primenjuju nove tehnologije?
 • zašto je dobro graditi karijeru u oblasti materijala?

Odgovore na ova pitanja daće ti studijski program Inženjerstvo materijala. Savremeni materijali kao polimeri, keramika, metal, kompoziti, poboljšavaju kvalitet života i čine ga sigurnijim. Oblasti poput telekomunikacija (mobilni telefoni, kompjuteri), transporta (savremeni automobili), medicine (instrumenti, protetika), građevine (novi građevinski materijali), istraživanja svemira (sateliti, moduli), ne bi mogle da se razvijaju bez poznavanja tehnologije savremenih materijala.

Kontakt informacije:
Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

Studentska služba, telefon: +381 (0)21/485-3611, 485-3612, 485-3613; studentska.sluzba.tf@uns.ac.rs

 

Sekretar Fakulteta

Ivana Trifunović-Torović, telefon: +381 (0)21/485-3709; sekretar.tf@uns.ac.rs

 

PR-marketing

Draga Antov, telefon: +381 (0)21/485-3606; markettf@uns.ac.rs

 

Skriptarnica

Ružica Stamenković, telefon: +381 (0)21/485-3618; skriptarnica@tf.uns.ac.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic