Tehnička škola “Mileva Marić Ajnštajn“ upisuje učenike u četiri područja rada: Geodezija i građevinarstvo, Tekstilstvo i kožarstvo, Hemija, nemetali i grafičarstvo i Šumarstvo i obrada drveta. Naši učenici po završetku školovanja imaju velike mogućnosti da se zaposle u privredi, pokrenu sopstveni posao ili da nastave školovanje na visokim školama i fakultetima.

 

NAŠA MISIJA:

Kreiramo obrazovni proces i život u školi tako da se razviju stvaralački i radni potencijali svih učenika i zaposlenih.

 

NAŠA VIZIJA:

Težimo ka usvajanju preduzetničkih kompetencija i principa celoživotnog učenja kako bismo kroz zanimljivu nastavu postigli održivost u društvenom okruženju.

U okviru proširenih delatnosti škole, u mogućnosti smo da pružimo sledeće usluge:

Obrazovanje odraslih:
• specijalistički ispiti
• kursevi stranih jezika (engleski, nemački, ruski, francuski i italijanski)
• obuke i kursevi iz informatičkih oblasti: osnovni kursevi (word, excel i internet), dizajn i priprema za štampu (coreldraw, photoshop), projektovanje (auto CAD), i animacija (3D Max)
• kursevi i obuka iz oblasti umetničkih i starih zanata

Usluge školskih radionica:
• Tekstilna radionica:usluge proizvodnje i šivenja radne i ostale odeće
• Grafička radionica:usluge štampanja, knjigovezačkih i završnih radova
• Stolarska radionica:proizvodnja nameštaja i ambalaže od drveta
• Tapetarska radionica: tapetarske usluge (tapaciranje nameštaja)
• Molerska radionica:pruža sve vrste molerskih usluga

 

PLAN UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

PO OBRAZOVNIM PROFILIMA I TRAJANJU OBRAZOVANJA

                                    ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

 

Nastavni jezik:Srpski jezik

 

Red.

broj

Naziv područja rada i obazovni profili Broj planiranih mesta za upis učenika

u I razred srednje škole

Trogodišnje Četvorogodišnje Ukupno
Ode-

ljenja

Uče-

nika

Ode-

ljenja

Uče-

nika

Ode-

ljenja

Uče-

nika

I Geodezija i građevinarstvo
1. Arhitektonski tehničar 2 60 2 60
2. Geodetski tehničar – geometar 1 30 1 30
3. Građevinski tehničar 1 30 1 30
4. Građevinski tehničar za hidrogradnju 1 30 1 30
5. Dekorater zidnih površina (moler) 0,5 15 0,5 15
6. Hidrograđevinar (vodoinstalater) 0,5 15 0,5 15
  1 30 5 150 6 180
II Šumarstvo i obrada drveta
7. Tehničar za pejzažnu arhitekturu 1 30 1 30
8. Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera 1 30 1 30
9. Šumarski tehničar 1 30 1 30
10. Stolar 0,5 15 0,5 15
11. Tapetar – dekorater 0,5 15 0,5 15
1 30 3 90 4 120
III Hemija, nemetali i grafičarstvo
12. Tehničar štampe 1 30 1 30
13. Fotograf 1 30 1 30
14. Tehničar za grafičku pripremu 1 30 1 30
15. Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda 1 30 1 30
4 120 4 120
IV Tekstilstvo i kožarstvo
16. Modelar odeće 1 30 1 30
17. Tehničar dizajna odeće 1 30 1 30
18. Obućar 0,5 15 0,5 15
19. Galanterista 0,5 15 0,5 15
1 30 2 60 3 90
UKUPNO:     odeljenja / učenika 3 90 14 420 17 510

 

Područje rada GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

SMEROVI
Četvrti stepen:
1 .Arhitektonski tehničar
2. Građevinski tehničar
3 .Geodetski tehničar – geometar
4. Građevinski tehničar za hidrogradnju

Treći stepen:
1 .Dekorater zidnih površina
2. Hidrograđevinar (vodoinstalater)

 

Područje rada HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

SMEROVI
Četvrti stepen:
1 .Fotograf
2. Tehničar za grafičku pripremu
3 .Tehničar štampe
4. Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda

 

 

Područje rada ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

SMEROVI
Četvrti stepen:
1. Tehničar za pejzažnu arhitekturu
2. Šumarski tehničar
3. Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera

Treći stepen:
1. Stolar
2. Tapetar-dekorater

 

Područje rada TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

SMEROVI
Četvrti stepen:
1. Tehničar dizajna odeće
2. Modelar odeće

Treći stepen:
1. Modni krojač
2. Obućar
3. Galanterista

Promo materijal
Kontakt informacije:
Gagarinova 1, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Tel/Faks (Gagarinova): (021) 443-444
Sekretar (BraćeRibnikar): (021) 6616-986
Direktor Željko Savić: 064/818-6116

E-mail:mileva.ajnstajn021@gmail.com
Kontakt za sajam: andjela.obradovic77@yahoo.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic