Tehnička škola je jedina srednja škola u Opštini Ada, sa dugotrajnom i bogatom tradicijom. Osnovana je 1962. godine i od tog perioda diplomu, znanje i praktične veštine steklo je više od 10000 mladih. Obrazovanje učenika se sprovodi na područjima rada mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i geodezija i građevinarstvo. Posedujemo glavnu zgradu, radionice i sportsku halu površine od 1800m2. Nastava se izvodi na srpskom i na mađarskom jeziku. U tekućoj školskoj godini imamo 377 učenika uzrasta od 15 do 20 godina i 20 odeljenja. Učenici se prilikom upisa mogu opredeliti za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju:

 • tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – na mađarskom i na srpskom jeziku
 • tehničar mehatronike – na mađarskom jeziku
 • elektrotehničar računara – na mađarskom jeziku

ili obrazovne profile u trogodišnjem trajanju:

 • operater mašinske obrade (glodač, strugar i brusač) – na mađarskom jeziku
 • operater osnovnih građevinskih radova (zidar-fasader, tesar, armirač) – na mađarskom jeziku

Pored redovnog obrazovanja učenika škola vrši i obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Od 2016.godine posedujemo status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih (JPOA) za dva programa obuke: izrade obratka konvencionalnim i numerički upravljanim glodalicama i krojenje i šivenje odeće.

Praktična nastava se duži niz godina sprovodi u partnerstvu sa više preduzeća sa ciljem da učenicima obezbedimo najsavremenije praktično znanje, razne veštine, kompetencije, konkurentnost na tržištu rada i perspektivu ka visokom obrazovanju i daljem razvoju karijere. Od 2018/2019. školske godine uspešno realizujemo dualno obrazovanje sa 8 kompanija.

Naši učenici redovno učestvuju na domaćim i stranim takmičenjima, postižući značajan uspeh. Na svim područjima rada učenici svake godine učestvuju na takmičenju iz informatike “Neumann”, dok na području rada elektrotehnika učestvuju na takmičenju „Komplex“, „Labview“ i “19 Szabadfogású”.

Škola je opremljena savremenim kabinetima, radionicom kao i nastavnim sredstvima među kojima su najznačajnije CNC mašine, dron, robotska ruka, 3D štampači, 3D skener, pneumatska i hidraulična jedinica i mnoga druga.

Učenici imaju priliku da učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima, kao što su fotografska sekcija, sekcija upravljanja dronom, recitatorska sekcija, stvaranje TV sadržaja u TV studiju naše škole i druge.

Danas naša škola ostvaruje saradnju sa brojnim ustanovama i organizacijama i ostvaruje veoma uspešnu međunarodnu saradnju. Redovno učestvujemo u programu “Bez granica“ koji je finansiran od strane Republike Mađarske. Zadatak programa je razmena učenika izmedu dve države u cilju razvoj njihovog odnosa dve zemlje, razvijanje i produbljivanje ličnih odnosa, izrade zajedničkih projekata i druženja vršnjaka. Odlična saradnja sa školama traje već godinama i ona podrazumeva zanimljiv i bogat program, razmenu znanja i iskustava i sklapanje prijateljstva.

Tehnička škola Ada je obuhvaćena Programom reforme srednjeg obrazovanja od 2009. godine, finansiranog od strane Evropske unije.

Tehnička škola Ada je 2019. godine postala partner na projektu Saveta Evrope u sklopu programa “Kvalitetno obrazovanje za sve”, koji se zasniva na rezultatima projekta “Podsticanje demokratske kulture u školama u Srbiji” i uspešno sprovodi projektne aktivnosti.

Naša škola je takođe učestvovala u programu “ European skills week“ 2019. i 2020. godine, organizovane od strane Evropske komisije.

U junu 2020. godine Tehničkoj školi Ada je odobren projekat Erasmus+ pod nazivom „SOFT Way to Ankara traineeship“ u saradnji sa srednjom školom „ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLULISESI“ iz Ankare, Turska.

 

Hilda Gilice, direktor

OBRAZOVNI PROFILI U NAŠOJ ŠKOLI

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina i Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje u četvorogodišnjem trajanju i Operater mašinske obrade u trogodišnjem trajanju.

ELEKTROTEHNIKA

Tehničar mehatronike, Elektrotehničar računara i Administrator računarskih mreža u četvorogodišnjem trajanju.

GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

Operater osnovnih građevinskih radova, zidar-fasader i tesar u trogodišnjem trajanju.

 

UČEŠĆE I USPEH UČENIKA NA TAKMIČENJIMA

Učenici naše škole sa svih područja rada prisustvuju na raznim takmičenjima u zemlji i u inostranstvu. Redovno pokazuju svoje znanje na okružnim, regionalnim i republičkim takmičenjima, postižući značajan uspeh. Neka od stranih takmičenja na kojima redovno prisustvuju: „Szakma Star Festival“, „Neumann“, „Labview”, „Complex”.

Na slici se nalaze učenici na informatičku takmičenju „Neumann” od 2019 godine sa značajnim nagradama i poklonima.

 

PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava, vežbe, blok nastava se odvija u svim područjima rada u saradnji sa 13 preduzeća na teritoriji opštine Ada, Senta, Bečej i Temerin. Od ukupnog broja, u 8 preduzeća se nastava odvija po dualnom modelu. Učenici su u prilici da se uče i usavršavaju na najsavremenijim mašinama i učestvuju u proizvodnom i stvaralačkom procesu uz stalni nadzor mentora i nastavnika, sa ciljem da učenicima obezbedimo korisno praktično znanje, razne veštine, kompetencije i konkurentnost na tržištu rada.

 

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Škola ima status Javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih (JPOA). Polaznici tristočasovne Obuke za operatera mašinske obrade na konvencionalnim i numerički upravljanim glodalicama će savladati rukovanje CNC glodalicom, kao i osnove njenog programiranja. Uslovi prijavljivanja na obuku su završena osnovna škola, srpsko državljanstvo i lekarsko uverenje o odgovarajućem zdravstvenom stanju. U početku se vežbe izvode na simulatoru, a kasnije na numerički upravljanoj glodalici, na kojoj će izraditi sopstveni komad za koji će sami napisati program..

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

Sastavljanje elektroničkih kola mikrokontrolera

Programiranje u C++ programskom jeziku

Sastavljanje konfiguracije računarskog hardverska i softvera

Obrazovni profil četvrtog stepena Elektrotehničar računara je smer za one koji bi da upoznaju računare i njihove hardverske osnove, nauče programiranje i upotrebu programskih paketa aplikativnog softvera u različitim oblastima.

Tehnička Škola u Adi je u potpunosti opremljena za izvođenje nastave i vežbi za ovaj obrazovni profil. Nastavni planovi i programi se usklađuju sa aktuelnim trendovima u struci.

 

OPERATER MAŠINSKE OBRADE

Put od crteža do gotovog proizvoda

Spretan majstor na univerzalnoj glodalici

Spretan majstor na CNC glodalici

Izborom ovog smera učenici trogodišnjeg obrazovanja savladaće rad na mašinama za obradu

skidanjem strugotine, na konvencionalnim mašinama kao i rad na CNC mašinama (glodalici, strugu, brusilici, mašini za lasersko sečenje, mašini za sečenje plazmom, robotskom zavarivanju itd.).

Prihvati izazov i stekni znanje i veštine izrade mašinskih delova na konvencionalnim i savremenim kompjuterski upravljanim mašinama.

 

 

OPERATER OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

Naše devojke se ne plaše malterisanja!

Tesarski radovi zahtevaju veliku pažnju.

Pre svakog početka radova neophodno je dobro razmisliti.

 

Putem trogodišnjeg obrazovanja na ovom obrazovnom profilu učenici stiču sledeće kompetencije:

 • umeju da čitaju planove i tehničku dokumentaciju. Na terenu su sposobni da organizuju i izvode tesarske, zidarske radove i radove betoniranja.
 • umeju da rade razne krovne konstrukcije i oplate, izvode i koriste zidane sisteme.
 • umeju da izvode betonske i zidarske radove od temelja do krova.

 

TEHNIČAR MEHATRONIKE

Učitavanje PLC-programa u maketu za pravolinijski transport, sa zastojima u određenoj poziciji.

Edvardino robot ruka u fazi sklapanja i ”oživljavanja”;

Dron, sastavljanje i puštanje u rad za snimanje panorama videa.

Mehatronika predstavlja moderan smer za obrazovanje budućih inženjera, koji pruža nova i savremena znanja na polju nauka koje se konstantno razvijaju. Mehatronika je naučni pravac koji određuje razvoj 21.veka.

Stručnjaci koji završe obrazovni profil mehatronike su već sada izuzetno traženi na tržištu rada. Obrazovni profil pruža odličnu osnovu za dalje školovanje.

 

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA

Učenici stiču znanja izrade radnog komada na CNC glodalici

Učenici vrše merenje radnog komada pomičnom merilom i mikrometrom

Učenici projektuju putanje reznog alata na računaru, za izradu radnog komada koristeći programski paket Solid CAM

 

U toku školovanja učenici mogu da se upoznaju sa radom na računaru, sa ručnim i softverskim programiranjem CNC mašina (npr. SolidCam), kao tehnolozi. Ova struka može biti dobar izbor za one učenike koji vole da programiraju, računaju i podešavaju, koji su savesni i strpljivi kada je u pitanju rešavanje zadataka.

 

 

 

Promo materijal
Kontakt informacije:
Moše Pijade 47, Ada, Vojvodina 24430, Srbija

Telefon: +381 24 855 555

 

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Gilice Hilda, direktor škole
Telefon: +381 24 853 034
Mobilni: +381 63 197 8123
E-mail: iskolada@mts.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic