Srednja tehnička škola “Milenko Brzak Uča” u Rumi osnovana je 1961. godine odlukom Narodnog odbora opštine Ruma, tako da već 50 godina kroz školu defiluje mladost ka sazrevanju. U dvorištu škole nalazi se spomen bista podignuta Milenku Brzaku Uči, prvoborcu, rodom iz Vognja, sela pored Rume. Bistu je izradio Jovan Soldatović, vajar iz Novog Sada.

Dakle, školske 1961/1962. upisali smo prvu generaciju Mašinskih tehničara – 137 učenika. Školska zgrada imala je samo jedno krilo sa pet učionica. Već sledeće godine zgrada je proširena, a nekoliko godina kasnije je podignuta i fiskulturna sala. Time su ostvareni bitni prostorni preduslovi za uspešno izvođenje nastave. Uz bolje opremljene kabinete, i sa dobrim nastavnim kadrom, škola je uspešno radila. Tehničari koji su završili našu školu imali su vrlo solidna teorijska znanja kao i dobru osnovu za praktičan rad. Polovina naših maturanata pronašla je lako posao, a druga polovina je uspešno završavala tehničke fakultete.

1. oktobra 1976. godine konstituisan je Centar za opšte srednje i stručno obrazovanje u čijem sastavu je bilo OOUR Tehnička škola “Milenko Brzak Uča”.

Usled promene u organizovanju RO Centar za opšte srednje i stručno obrazovanje u Rumi izvršeno je organizovanje i konstituisanje nove Radne organizacije Centar za pozitivno usmereno obrazovanje i vaspitanje srednjeg stupnja u metalskoj i elektro struci “Milenko Brzak Uča”.

Posle desetak godina eksperimentisanja u našem školstvu ponovo smo “otkrili” srednje škole od pre 1975. godine.

Zbog promene naziva i delatnosti 25.10.1984. godine postali smo Srednja tehnička škola “Milenko Brzak Uča”. Delatnost škole: obrazovanje i vaspitanje učenika i polaznika pre rada, uz rad i iz rada I, II, III, IV i V stepen stručne spreme u metalskoj i elektro struci.

Oktobra 1990. godine zbog usaglašavanja sa Zakonom o društvenim delatnostima i zakonom o srednjem vaspitanju i obrazovanju dobijamo današnji naziv: Srednja tehnička škola “Milenko Brzak Uča”.

Školski prostor je značajno proširen 1992. kad je urađen drugi sprat. Tako smo dobili četiri nove učionice opšte namene i tri nova kabineta.

Prostorni uslovi su nedovoljni. Prostorije koristimo zajedno sa Srednjom poljoprivrednom – prehrambenom školom što otežava bolje organizovanje nastave.

Praktična nastava se izvodi u školskim radionicama, preduzećima i privatnim radionicama. Škola poseduje kabinete, fiskulturnu salu, školsko dvorište sa uređenim sportskim terenima. Oko terena je velika zelena površina.

Školska biblioteka raspolaže sa osnovnim književnim fondom i uglavnom zadovoljava potrebe učenika.

Đački parlament radi od školske 2004/2005. godine. Na sednicama parlamenta učenici zajedno sa pedagoškom službom identifikuje probleme i predlažu rešenja.

Na adresu škole redovno stižu razni stručni časopisi.

Učenici naše škole učestvuju na takmičenjima iz elektrotehnike i mašinstva i obrade metala, kao i opšteobrazovnih predmeta. Kod učenika negujemo osećaj humane akcije: dobrovoljno davanje krvi, pomoć distrofičarima i uopšte pomoć drugima u nevolji.

U našoj školi učenici stiču solidno obrazovanje što potvrđuje uspešno studiranje naših bivših učenika, kako na prirodnim, tako i na društvenim naukama.

U školi je značajno razvijena fizička kultura, a učenici postižu odlične rezultate u košarci, rukometu, odbojci, atletici i fudbalu, o čemu svedoče mnogobrojna priznanja.

MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

U toku četvorogodišnjeg školovanja, pored znanja iz opšteobrazovnih predmeta koja će vam biti od koristi u raznim oblastima budućeg života, stičete i potrebna znanja iz stručnih predmeta koja će vam omogućiti da:

funkcionalno koristite računar (korišćenje operativnih sistema, programa za obradu teksta, tabelarna izračunavanja i multimedijalne prezentacije);
pišete programe (uglavnom povezane sa mašinskom strukom) u trenutno aktuelnim programskim paketima (niži i srednji nivo programiranja);
izvršite proračun i konstrukciju mašinskih delova i sklopova;
izradite 3D modele mašinskih delova i sklopova na računaru (primenom aktuelnih CAD programa);
izvršite simulaciju obrade na računaru i generisanje programa za CNC mašine (primenom aktuelnih CAD/CAM programa);
izvršite ispitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova uz pomoć računara;
izradite tehničko- tehnološku dokumentaciju korišćenjem računara;
koristite standarde i raznu stručnu literaturu dostupnu na internetu;

MTKK

BRAVAR-ZAVARIVAČ (dualni model)

Ovaj model obrazovanja omogućava sticanje znanja i u školi i kod poslodavca, gde učenici usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju.

Jedan deo školovanja odvija se u školi, a drugi u kompanijama koje sarađuju sa školom. U školi učenici stiču opšta i stručna teorijska znanja u opremljenim kabinetima. Osnovnu praktičnu nastavu učenik obavlja u školskoj radionici prve godine, dok praktičnu nastavu u drugoj i trećoj godini učenici obavljaju u preduzećima. Ovim modelom obrazovanja učenici veći broj časova provode na praktičnoj nastavi, čime je poboljšan i kvalitet njihove obuke.

Po završeku školovanja za obrazovni profil Bravar-zavarivač učenici će biti osposobljeni za:

 • Izradu mašinskih bravarskih konstrukcija
 • Spajanje delova metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima
 • Izradu, montažu i održavanje građevinske stolarije i galanterije
 • Kontrolu kvaliteta bravarskih radova prema propisima i normativima
 • Zavarivanje elektrolučnim, elektrootpornim i gasnim postupkom
 • Spajanje delova mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem
 • Kontrolu kvaliteta rada pri zavarivanju

BRAVAR-ZAVARIVAČ

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

Elektrotehničar računara je savremen i atraktivan obrazovni profil. Nastava se odvija u dobro opremljenim kabinetima i laboratorijama za informatiku i elektroniku što je osnov za sticanje kvalitetnog znanja i praktičnih veština koje učenike osposobljavaju za samostalan rad, zapošljavanje na traženim, atraktivnim radnim pozicijama (održavanje računara, računarskih mreža, programiranje…), ali i za nastavak školovanja na nekom od fakulteta ili škola strukovnih studija.

Po završeku školovanja za obrazovni profil Elektrotehničar računara učenici će biti osposobljeni za:

 • odabir hardverske konfiguracije, sklapanje i nadogradnja postojeće konfiguracije;
 • testiranje računarskog sistema, analiza i popravka kvarova;
 • instalaciju operativnog sistema, podešavanja operativnog sistema i instalacija aplikativnog softvera;
 • izradu veb aplikacija korišćenjem skript jezika;
 • izradu plana i instalacija lokalne računarske mreže;
 • rad u programima za projektovanje i izradu elektronskih kola;
 • programiranje mikrokontrolera;
 • modelovanje jednostavnih mikrokontrolerskih sistema sa različitim tipovima senzora;
 • povezivanje mikroračunara sa periferijom i instalacija softvera.

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

ELEKTROINSTALATER
SERVISER TERMIČKIH I RASHLADNIH UREĐAJA

Nastava se odvija u opremljenim radionicama za elektro praksu, kao i u preduzećima koje se bave ovom delatnošću.

Cilj stručnog obrazovanja:

 • komunikacija i organizacija rada na radnom mestu,
 • razvijanje svesti o neophodnosti korišćenja standarda, normativa, kataloga kao i tehničko tehnološke dokumentacije;
 • upoznavanje materijala, alata i pribora koji se koriste u električnim instalacijama i prilikom servisiranja termičkih i rashladnih uređaja;
 • ovladavanje pravilnim korišćenjem uređaja, različitih alata, mernih instrumenata i pribora;
 • upoznavanje sa pravilnom upotrebom zaštitnih sredstava;
 • sticanje znanja o vrstama električnih instalacija;
 • sticanje znanja o vrstama rashladnih uređaja i elektrotermičkih uređaja;
 • jačanje sposobnosti rešavanja problema razvojem logičkog i kritičkog mišljenja;
 • razvijanje preciznosti, racionalnosti i kreativnosti u radu sa različitim alatima, materijalom i priborom;
 • razvijanje odgovornosti prema rokovima, kvalitetu i preciznosti datog posla.

ELEKTROINSTALATER

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

Cilj stručnog obrazovanja jeste da učenici steknu praktične veštine primenom teorijskih znanja, i budu osposobljeni za:

 • rad na hardveru i softveru savremenih računarskih sistema sticanjem znanja o radu svake komponente ponaosob, ali i radom uređaja u celini,
 • povezivanje delova računara (montažu), uklapanje konfiguracije u skladu sa zahtevima korisnika, nadogradnju računara, zamenu neispravnih komponenti,
 • održavanje elektronike računara,
 • testiranje, dijagnostikovanje kvarova i popravku,
 • rad u programskom paketu MS Office(Word, Excel, PowerPoint),
 • rad u operativnim sistemima Windows, Linux,
 • samostalno instaliranje operativnih sistema, programa i aplikacija,
 • rad sa virtualnim mašinama (Oracle VM VirtualBox)
 • rad u programskim paketima MATLAB
 • rad sa programskim jezicima(C, C#, C++)
 • samostalnu izradu interaktivnih veb prezentacija pomoću savremenih tehnologija i skript jezika (HTML, CSS, PHP, JavaScript) i administriranje sadržaja veb stranica
 • kreiranje softverskih rešenja
 • konfigurisanje, povezivanje i programiranje sistema sa mikrokontrolerom (Arduino)
 • rad sa bazama podataka(SQL)
 • povezivanje, podešavanje i testiranje računarske mreže
 • rad u programima za projektovanje, analizu i simulaciju rada električnih i elektronskih kola (Electronics Workbench, Protel)
 • projektovanje i kreiranje štampanih ploča
 • primenu računara u automatici
 • izradu jednostavnih korisničkih programa i aplikacija (PLC, SCADA)
 • korišćenje softverskih alata u izradi tehničke dokumentacije
 • izradu jednostavnog plana poslovanja manje firme

MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

Nastava iz stručnih predmeta se izvodi u savremeno opremljenim računarskim kabinetima (jedan učenik – jedan računar) uz upotrebu miltimedijalnih nastavnih sredstava. Takođe i u nastavi ostalih predmeta je dosta zastupljena upotreba multimedijalnih nastavnih sredstava.

U toku školovanja organizuju se posete preduzećima, sajmovima i projektnim biroima gde se vrši bliže upoznavanje sa konkretnim poslovima koje može da obavlja mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Nakon završenog školovanja, pruža se mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravljanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, konstrukcionim biroima, i drugim oblastima gde se traži primena računara.

Pored mogućnosti zaposlenja ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, tehnološki, informatički, elektrotehnički….) ili na višim školama strukovnih studija…

MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

 

Kontakt informacije:
Vuka Karadžića 70, Ruma, Vojvodina 22400, Srbija

Broj telefona škole: +381 22 430 688 i +381 22 474 716

Broj telefona kontakt osobe: +381 64 261 5918

Mejl adresa: skolambu@ptt.rs

Mejl adresa direktora: tehnickaruma@gmail.com

Mejl adresa kontakt osobe: ebasdraga@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic