Srednja škola „Svetozar Miletić“ sa 2600 učenika i sa preko 70 odeljenja najveća je škola za kadrove uslužnih delatnosti u Srbiji.
U školi se obrazuju ekonomiski tehničari,poslovni administratori, finansijski administratori, trgovinski tehničari, trgovci, konobari i ugostiteljski tehničari, kuvari i kulinarski tehničari, turističko – hotelijerski tehničari i poslastičari. Iz škole od osnivanja do danas izašlo je više od 130 generacija sa preko 32000 maturanata.
Nastava se odvija u dva objekta: Narodnih heroja 7 – poznata i kao „velika škola“ i Trg Marije Trandafil 1 – poznata kao „mala škola“
Naša škola ima dugu istoriju i tradiciju.
Osnovana je oktobra 1882. godine kada je nosila naziv Novosadska zanatska i srednja trgovinska škola skopčana sa državnom građanskom školom, a te prve školske 1882/1883. godine upisano je 14 učenika u prvi razred. 1969. godine škola dobija ime Svetozar Miletić koje i danas nosi. Tokom 139 godina postojanja, škola je menjala nazive, uvodila nove obrazovne profile i bogatila se brojem učenika.
Iz godine u godinu učenici u saradnji sa predmetnim nastavnicima postižu značajne rezultate u svim oblastima rada, o čemu svedoče brojna priznanja i medalje. Nastavnički kadar čini 140 nastavnika i profesora svih neophodnih profila. Veliki broj naših profesora bili su đaci upravo ove škole!
Školaobrazujeučenike u dvapodručjarada:

  • ekonomija, pravo i administracija
  • trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 

U svakodnevnom životu i radu učenici kroz učioničku i praktičnu nastavu otkrivaju nove sadržaje i primenjuju stečeno znanje.
Takođe, u okviru škole postoji restoran otvorenog tipa, „Staro Zdanje“, kao jedan od prestižnijih novosadskih objekata, gde učenici ugostiteljske i kulinarske struke realizuju praktičnu nastavu.
Škola sarađuje i sa trgovinskim preduzećima, turističkim agencijama, ugostiteljskim i nizom drugih preduzeća, kako bi učenici stekli što bolje obrazovanje u okviru struke za koju su se opredelili.

 

ZAŠTO UPISATI BAŠ NAŠU ŠKOLU?

Dragi budući srednjoškolci, ukoliko ne želite da upišete gimnaziju već stručnu školu, koja će vam doneti dobro obrazovanje,velike mogućnosti i šanse pri zapošljavanju, mogućnost daljeg školovanja ili „zanat u rukama“, onda je naša škola pravo mesto za vas!
Srednja škola „Svetozar Miletić“ sa 2600 učenika i sa preko 70 odeljenja najveća je škola za kadrove uslužnih delatnosti u Srbiji. U školi se obrazuju ekonomiski tehničari,poslovni administratori, finansijski administratori, trgovinski tehničari, trgovci, konobari i ugostiteljski tehničari, kuvari i kulinarski tehničari, turistički tehničari i poslastičari.
Iz škole od osnivanja do danas izašlo je više od 130 generacija sa preko 32000 maturanata.Iz godine u godinu učenici u saradnji sa predmetnim nastavnicima postižu značajne rezultate u svim oblastima rada, o čemu svedoče brojna priznanja i medalje. Nastavnički kadar čini 140 nastavnika i profesora svih neophodnih profila.
Veliki broj naših profesora bili su đaci upravo ove škole!

Škola obrazuje učenike u dva područja rada:

  • ekonomija, pravo i administracija
  • trgovina, ugostiteljstvo i turizam

 

 

 

 

 

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

EKONOMSKI TEHNIČAR
Ekonomski tehničar je obrazovni profil četvrtog stepena, uvek aktuelan.
Nakon završenog ovog smera učenik može obavljati knjigovodstvene, finansijske poslove, kao i poslove vezane za oblast marketinga i istraživanja tržišta.
Vođenje blagajničkog poslovanja, popunjavanje knjigovodstvenih dokumenata, sastavljanje izveštaja o poslovanju takođe je sastavni deo posla ekonomskog tehničara.
Puno je mogućnosti što se zaposlenja tiče u raznim kompanijama, bankama, investicionim fondovima, osiguravajućim društvima, kao i u osnivanju sopstvenog preduzeća.
Što se tiče predmeta koje ekonomski tehničar ima tokom školovanja, pored obaveznih stručnih predmeta vezanih za ekonomiju kao što su: poslovna ekonomija, pricipi ekonomije, statistika, preduzetništvo… đaci će se susresti i sa bazičnim predmetima kao što su: engleski jezik, matematika, hemija, biologija,geografija…

 

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

KONOBAR
Konobar je smer trećeg stepena stručnog obrazovanja.
Kada kažemo konobar, mi pomislimo na usluživanje gostiju, ali zapravo ovo zanimanje je mnogo više.
Konobari i učenici koji pohađaju ovaj smer uče da prime mušterije, razmeštaju ih i upućuju u pogledu izbora jela i pića, preuzimaju narudžbe, uslužuju, vrše naplatu i na kraju ih ispraćaju, vrše spremanje i aranžman prostora za obedovanje.
Održavaju higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brinu se i o sopstvenom izgledu. U sklopu ovog posla poželjno je znanje više stranih jezika, dobra komunikacija sa ljudima i ljubaznost. Konobari lako nalaze posao kako u Srbiji tako i u inostranstu u svim ugostiteljskim objaktima a mogućnosti za napredak uvek ima!
Što se tiče predmeta na ovom smeru, glavna je praktična nastava koja se u našoj školi obavlja u restoranu otvorenog tipa,“ Staro Zdanje“, kao jedan od prestižnijih novosadskih objekata, gde učenici ugostiteljske i kulinarske struke realizuju svoju praktičnu nastavu i stvaraju svoje radne navike!
Pored praktične nastave učenici imaju stručne predmete: strane jezike, zdravstvenu kulturu, osnove turizma i ugostiteljstva…. kao i matematiku, hemiju, turističku geografiju…

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

KUVAR
Kuvar je smer trećeg stepena stručnog obrazovanja.
Ovaj smer kao zanimanje je veoma priznat, naročito u inostranstvu. Učenici koji završe ovaj smer spremaju svaku vrstu hladnih i toplih obroka, biraju, poručuju, preuzimaju i spremaju sastojke, odlučuju o načinu njihove pripreme i aranžiraju jela,. Takođe se brinu o skladištenju robe. Naši učenici su dosad osvajali brojne nagrade kako u Srbiji, tako i u regionu.
Što se tiče predmeta vezanih za ovaj smer, praktična nastava je glavna i ona se u našoj školi vrši u našem restoranu „Staro Zdanje“ .
Pored praktične nastave, učenici za stučne predmete imaju kuvarstvo, nacionalne kuhinje, osnove usluživanja, preduzetništvo… kao i bazične predmete: hemiju, matematiku, geografiju, strani jezik…

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

KULINARSKI TEHNIČAR
Kulinarski tehničar – četvrti stepen stručne spreme,smer za jedno od najtraženijih zanimanja u zemlji, ali i u inostranstvu.
Siguran posao, u kom možete iskazati razne umetničke crte i i ideje i pokazati svoje kulinarsko umeće.
Kulinarski tehničari moraju biti u stanju da na kraju svog četvorogodišnjeg školovanja mogu da naručuju namirnice, preuzimaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja kao i da sastavljaju menije. Kulinarski tehničar obavlja pripremu i način pripremanja namirnica, kao i njihovo serviranje.
Nastavnim planom koji se sastoji od teorijskog, ali i praktičnog dela, učenici na ovom smeru susretaće se sa sledećim stručnim predmetima: higijena, umetničko oblikovanje, poznavanje robe, marketing u turizmu, nauka o istrani…. Takođe učenici imaju i bazične predmete: istorija, filozofija, matematika, strani jezik, geografija, biologija itd.

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

POSLASTIČAR
Poslastičar je obrazovni profil u trajanju od tri godine.
Osnovna delatnost ovog smera je obučavanje u pravljenju i prometu poslastica.
Učenici se osposobljavaju veštinama u izradi svih vrsta poslastica: kolača, kremova, torti, pudinga, suflea, a takođe i svih vrta testa, peciva, slatkih pita, pogača i slavskih kolača.
Nakon završetka ovog smera, mogu se zaposliti u svim restoranima i poslatičarnicama kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.
Kao i kod kuvara, poslastičari imaju praktičnu nastavu u našem restoranu „Staro Zdanje“, u drugim restoranima i poslastičarnicama. Pored praktične nastave imaju i teorijsku sa stručnim predmetima: ishrana, poslatičarstvo, čokolaterstvo, nacionalne poslastice, osnove usluživanja… kao i bazične predmete: strani jezik, matematika, hemija, geografija, istorija…

 

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

POSLOVNI ADMINISTRATOR
Poslovni administrator je obrazovni profil četvrtog stepena, trenutno veoma aktuelan.
Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine planiranja i organizacije rada koordinatorskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, metoda i tehnika administrativnog praćenja funkcija preduzeća — nabavke, skladištenja i prodaje.
Takođe, steći će znanja i veštine svih oblika korespondencije i komunikacije, usmene i pisane, uz upotrebu različitog kancelarijskog pribora i alata, računarske tehnike i drugih savremenih tehnika rada.Radno mesto poslovni administratori nalaze u kompanijama koje se bave različitim vrstama delatnosti.
Poslovni administrator radi, po pravilu, u kancelariji, odnosno oni mogu obavljati sekretarske, administrativne, upravne i knjigovodstveno-blagajničke poslove. Takođe, mogu obavljati poslove skladištenja, nabavke, pa čak i prodaje.
Analize su pokazale da su svim preduzećima, manjim ili većim, potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama. Otuda njihovo radno mesto može biti u preduzećima privrednih i vanprivrednih delatnosti.
Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća.(predmeti kao što su:pravo,knjigovodstvo,ekonomija statistika,preduzetništvo, kancelarijsko poslovanje…)
Takođe, u školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, poslovnog bontona.

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

TRGOVAC
Trgovac je smer trećeg stepena stručnog obrazovanja.
Ovaj smer učenike osposobljava da se bave plasiranjem proizvoda na odgovarajućem tržištu, uspostavljanju kontakata sa potencijalnim mušterijama i prezentuju proizvode u najboljem svetlu i prepoznaju povoljne uslove za kupoprodaju.
Veštine koje su neophodne kod ovog zanata jesu elokventnost, a pored toga i pozitivne karakterne osobine, ljubaznost, iskrenost i ostali fini maniri. Mogućnost zaposlenja u svim prodajnim objaktima.
Nastavnim programom za obrazovni profil trgovac obuhvaćeni su, pre svega stručni predmetina polju trgovine kao što su: osnovi poslovanja u trgovini, tehnika prodaje i usluga kupcima, poznavanje robe, osnovi trgovine …. Takođe, učenici ovog smera imaju i opšte predmete: matematiku, geografiju, istoriju, strani jezik, fiziku, hemiju itd.

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

TRGOVINSKI TEHNIČAR
Trgovinski tehničar je klasičan obrazovni profil za koji godinama postoji veliko interesovanje i koji vas priprema za veliki broj radnih mesta u trgovinskim preduzećima.
Obrazovanje traje četiri godine. Osim znanja ovaj profil pruža dobru osnovu za dalje školovanje na fakultetima i višim školama.
Po završetku ovog smera, učenici imaju mogućnost zaposlenja u preduzećima gde se vrši bilo kakvi vidovi prodaje.
Što se tiče predmeta, koje trgovinski tehničar ima tokom školovanja, pored bazičnih predmeta kao što su istorija, matematika, hemija, fizika, strani jezik… učenici će se susresti i sa stručnim premetima vezanim za ovaj obrazovni profil kao što su: poznavanje robe, trgovinsko poslovanje, osnovi ekonomije, pravo…

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR
Turističko-hotelijerski tehničar je smer četvrtog stepena, namenjen učenicima koji vole da putuju, koji su komunikativni, kreativni i vole strane jezike. Ovaj obrazovni profil omogućava rad u turističkim agencijama, hotelima i uopšte u turizmu, ali daje i mogućnost upisa na mnoge fakultete.
Turističko – hotelijerski tehničari kada završe školovanje rade u turističkim agencijama i hotelima, pripremaju, izrađuju i prodaju turustičke usluge, prate, realizuju i obračunavaju turističke usluge, uslužuju goste u hotelu, komuniciraju sa gostima i klijentima i na stranim jezicima.
Što se tiče predmeta, opšti, bazični predmeti podrazumevaju: biologiju, dva strana jezika, istoriju, hemiju, fiziku, geografiju… i naravno stručne predmete za ovaj smer: agencijsko i hotelijersko poslovanje, turistička geografija, marketing u turizmu i ugostiteljstvu… Pored ovih stručnih predmeta, učenici se susreću sa predmetima vezanim za ekonomiju i finansije: osnovi ekonomije, preduzetništvo, ekonomika i organizacija turističkih preduzeća, finansijsko poslovanje…
Učenici imaju i obaveznu praksu.

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

UGOSTITELJSKI TEHNIČAR
Ugostiteljski tehničar je obrazovni profil četvrtog stepena. Učenici ovog smera se obučavaju da dočekuju goste, smeštaju ih, upoznaju ih sa izborom jela i pića, primaju narudžbine, poslužuju, naplaćuju i ljubazno ih ispraćaju.
Pripremaju i aranžiraju prostor za ručavanje. Vode računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu.
Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja u poslu i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Mogućnost zaposlenja u hotelskim restoranima,klasičnim restoranima, specijalizovanim restoranima kao i u restoranima na brodovima, u avionima i vozovima.
Tokom školovanja na ovom smeru, akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima.
Stručni predmeti su: strani jezici, hotelijerstvo, osnove turizma i ugostiteljstva, higijena, kuvarstvo,poznavanje robe te predmeti ekonomske struke- ekonomika i organizacija preduzeća.
Pored stručnih,učenici imaju i bazične predmete kao što su: geografija, fizika, hemija, istorija, matematika,biologija…

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR
Finansijski administrator je obrazovni profil četvrtog stepena, trenutno veoma aktuelan.
Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovođenja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, praćenja i kontrole poslovanja preduzeća, utvrđivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade različitih vrsta obračuna i kalkulisanja.
Puno je mogućnosti što se zaposlenja tiče u raznim kompanijama, bankama, investicionim fondovima, knjigovodstvenim agencijama i pri knjigovodstvu i finansijama u raznim preduzećima.
Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti,(predmeti kao što su računovodstvo, revizija,finansijsko poslovanje, javne finansije…) ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja,(predmeti pravo i poslovna ekonomija,statistika…) znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća (kancelarijsko poslovanje, preduzetništvo,marketing…).
Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje (strani jezik, biologija, matematika, likovno, geografija…)

Kontakt informacije:
Narodnih heroja 7, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

KONTAKT OSOBA ZA VREME TRAJANJA SAJMA OBRAZOVANJA

MILICA RADIĆ

Telefon: 064/34-62-880

E – mail: milica.radic@ekosmile.edu.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic