Privatna srednja škola

Srednja škola „MC Vision Academdy” osnovana je 2016. godine i predstavlja deo Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Verifikovana je od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 24.08.2016. godine.

Prvu generaciju učenika upisala je 2018. godine. Škola poseduje sledeće smerove – gimnazija opšteg tipa, finansijski administrator, pravni tehničar, službenik u bankarstvu i osiguranju, kulinarski tehničar i kuvar, a 2020. godine je verifikovala i medicinske smerove – medicinska sestra tehničar, zdravstvena nega i medicinska sestra za rad u radiologiji.

Od samog početka škola pruža ekspertska znanja svojim učenicima i podstičemo njihov lični razvoj u različitim sferama njihovih interesovanja, te ih priprema za dalje školovanje u državi i inostranstvu. Za realizaciju nastave i prenošenje savremenih i kvalitetnih znanja zaduženi su profesori bogatog akademskog i praktičnog iskustva. Oni nastoje da kod učenika razviju kritički stav, inicijativnost i komunikativnost, kao i da im prenesu druge veštine koje će im biti od koristi prilikom nastavka obrazovanja ili započinjanja karijere. Stručan tim sastavljen od pedagoga i psihologa, putem radionica, projekata, praktičnih radova, demostracije, predavnja, humanitarnih akcija, takmičenja i mnogih drugih akivnosti, svakodnevno radi sa učenicima. Istima je na raspolaganju i opcija mentorskog rada sa profesorima, kao i tutorskog rada sa najboljim studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Naši profesori kontinuirano rade na razvijanju svojih kompetencija, veštima i sticanju novih iskustva kako bi na najbolji način inspirisali i podstakli učenike ka ostvarivanji zadatih ciljeva.

U obrazovanju učenika svakodnevno se koristi dualno obrazovanje – spoj prakse i teorije. Praktična nastava je organizovana za sve učenike već od prvog razreda. Škola je potpisnih sporazuma o saradnji i izvođenju praktične nastave sa većim brojem restorana, finasijskih i knjigovođstvenih institucija, kao i zdravstvenim ustanovama. U svom radu škola sarađuje sa drugim školama čiji je osnivač Republika Srbija, a sa kojima razmenjuje iskustva i znanja. Kabinetska nastava propraćena je interaktivnim sadržajem i naučnim radom, u kojima se koristi interaktivna tabla, smart televizori i računari, kao i savremeno opremljena labaratorija za izvođenje eksperimenata.

Učenicima naše škole na raspolaganju su mnoge vannastavne aktivnosti poput intezivnih kurseva jezika, informatike, nauke, tehnologije, kulture i umetnosti.

Škola raspolaže sa blizu 700 m2 savremeno opremljenog prostora koji pored učionica, obuhvata i računarski kabinet, biblioteku, kabinet za praktičnu nastavu, labaratriju, kao i amfiteatar. Za sportsko rekreativne akrivnosti učenicima je na raspolaganju Sportsko rekreativni centar.

Kontakt info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.