Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu je jedna od 42 škole u Srbiji za područje rada Poljoprivreda.

U Banatu je jedna od 4 poljoprivredne škole. Jedina je škola za navedena područja rada u Srednjobanatskom okrugu koji pokriva pet opština: Zrenjanin, Sečanj, Žitište, Nova Crnja i Novi Bečej.

Imajući u vidu da poljoprivreda predstavlja dominantnu privrednu granu u ovom regionu, učenici škole su iz Srednjobanatskog okruga i susednih opština: Kikinda, Kovačica, Titel, Žabalj, kao i drugih opština.

Školska ekonomija sa 96 ha oranica, 3 ha voćnjaka i vinograda, stočarskom farmom i školskim radionicama služi za realizaciju praktične nastave poljoprivredne struke.

U školu je upisano ukupno 428 učenika u 18 odeljenja. Na III stepenu je 6 odeljenja sa 100 učenika, a na IV stepenu 12 odeljenja sa 328 učenika.

1 Poljoprivredni tehničar

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR
Smer prima 30 učenika
Stručnim obrazovanjem učenik se osposobljava za sprovođenje biljne i stočarske proizvodnje. Osposobljavanje se vrši putem stručnih predmeta koji su zastupljeni u sve 4 godine školovanja:
• pedologija i agrohemija, zaštita bilja, poljoprivredna tehnika, biljna proizvodnja, navodnjavanje, stočarska proizvodnja, preduzetništvo i profesionalna praksa.

 

2 Veterinarski tehničar

VETERINARSKI TEHNIČAR
Ovaj obrazovni profil je reformisan 2002. godine, a školske 2011/12. ogledna odeljenja su ušla u redovni obrazovni sistem. Koncepcija nastavnog programa predviđa veći fond časova stručnih predmeta (stočarstvo sa ishranom, higijena i nega životinja, farmakologija, epizootiologija, porodiljstvo, osnovi hirurgije…) i praktične nastave
Učenici obavljaju praktičnu nastavu u veterinarskom kabinetu i na školskoj farmi.

 

3 Tehničar hortikulture

TEHNIČAR HORTIKULTURE
Ovaj obrazovni profila učenike osposobljava za :
• proizvodnju cvetnih vrsta i njihovu primenu u eksterijeru i enterijeru, proizvodnju dekorativnih vrsta i njihovu primenu na zelenim površinama, uređenje zelenih površina i dvorišta, rad u bio-bašti, izrada cvetnih aranžmana
Osposobljavanje učenika  se vrši kroz stručne predmete : agrohemija sa fiziologijom bilja, pedologija, cvećarstvo, parkarstvo, dekorativna dendrologija, lekovito i začinsko bilje, zaštita bilja, biodekoracija.

4 Rukovalac mehaničar poljoprivredne tehnike

RUKOVALAC MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE TEHNIKE
Cilj stručnog obrazovanja je osposobljavanje učenika za rukovanje, popravku i održavanje poljoprivredne tehnike. Učenici koji završe ovaj smer imaju zvanje kvalifikovanog radnika, a mogu se zaposliti u poljoprivrednim organizacijama na mestu rukovaoca poljoprivrednom mehanizacijom kao i  na njihovom održavanju. Stručni predmeti u sva 3 razreda su : motori i traktori, poljoprivredne mašine, opravka i održavanje poljoprivredne tehnike, eksploatacija poljoprivrednih mašina…
U okviru obrazovnog profila učenicima je omogućeno polaganje za F kategoriju.

 

5 Cvećar vrtlar

 

CVEĆAR – VRTLAR
Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu obrazuje učenike u oblasti cvećar-vrtlar duži niz godina sa prekidom. Pre 3 godine upisali su se učenici koji su prvi put pohađali novi reformisani plan i program. Ovo je zanimanje 3 stepena. Stručnim obrazovanjem učenici se osposobljavaju za : proizvodnju semenskog i sadnog materijala, tehnologiju proizvodnje cveća, povrća, lekovitog bilja kao u ukrasnog bilja.
Oni koji žele da nastave školovanje mogu to učiniti tako što će 4 raz. smer tehn.hortikulture završiti uz polaganje razlike ispita.

Kontakt informacije:
Makedonska 2, Zrenjanin, Vojvodina 23000, Srbija

GoranMihajlov

Tel. 064 2105550

sledgeh44@yahoo.com

 

Magdalena Gak

Tel. 064 1481311

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic