Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum je državna akreditovana visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom u obrazovanju strukovnih vaspitača i strukovnih poslovnih informatičara. Obrazuje studente na osnovnim i master strukovnim studijama na studijskim programima: Vaspitač dece predškolskog uzrasta, Strukovni vaspitač – studije na daljinu, Strukovni vaspitač – jedinica van sedišta u Čačku, Strukovni poslovni informatičar; Master strukovni vaspitač, Master strukovni poslovni informatičar.

Sarađuje sa brojnim institucijama u zemlji, a nosilac je i Erazmus povelje za visoko obrazovanje koja omogućava konkurisanje za fondove Evropske unije, mobilnost studenata i nastavnika i druge zajedničke projekte.

Vaspitač dece predškolskog uzrasta

Upisom na studijski program osnovnih strukovnih studija Vaspitač dece predškolskog uzrasta studenti će biti u prilici da steknu teorijska i praktična pedagoška znanja za rad sa predškolskom decom, saradnju sa porodicama, lokalnom zajednicom, razvijanje programa, kao i dalji profesionalni razvoj usmeren ka podršci dobrobiti dece, refleksivnoj praksi i saradnji sa kolegama.

 

Strukovni poslovni informatičar

Osnovne strukovne studije -Strukovni poslovni informatičar  traju 3 godine (180 ESPB)-60.000 rsd

Master strukovne studije –Master strukovni poslovni informatičar  traju 2 godine ( 120 ESPB) -70.000 rsd

Na ovom studijskom programu  ćeš steći odgovarajuća znanja iz ekonomije, menadžmenta, poslovne informatike i savremenog poslovanja.

 

Strukovni vaspitač – osnovne strukovne studije

Studijski program osnovnih strukovnih studija traje tri godine (180 ESPB). Obuhvata nastavu iz obaveznih, izbornih predmeta, kao i stručnu praksu u vrtiću koja se odvija u oba semestra tokom sve tri godine studija (dve nedelje u prvoj godini, četiri nedelje u drugoj godini, šest nedelja u trećoj godini).

Više detalja o studijskim programima možete pronaći na sajtu Škole: http://sm-vaspitac.edu.rs/

 

 

STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR

je studijski program atraktivan za učenike ekonomskih škola, gimnazija i srednjih tehničkih škola. Studijski program osnovnih studija traje 3 godine 180(ESPB).

Obuhvata nastavu iz oblasti ekonomije,  menadžmenta i poslovne informatike.

Više detalja o studijskom programu možete pronaći na sajtu škole:

http://sm-vaspitac.edu.rs/strukovni-poslovni-informaticar/

 

Stručno zvanjeStrukovni vaspitač

Završetkom studijskih programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta i Vaspitač dece predškolskog uzrasta – studije na daljinu studenti ostvaruju 180 ESPB i stiču stručno zvanje Strukovni vaspitač, što im omogućava da rade u predškolskim ustanovama, kako državnim, tako i i privatnim.

 

Stručno zvanje- Strukovni poslovni informatičar

Završetkom strukovnih studija ovog studijskog programa studenti ostvaruju 180 ESPB i stiču zvanje STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR.

Sa ovim zvanjem studenti će moći da rade u svim kompanijama u privredi, u menadžmentu organizacije, u podršci menadžmentu u procesu odlučivanja, kao konsultanti za uvođenje poslovnih softverskih rešenja, kao administratori podataka, administratori procesa u poslovima vezanim za upravljanje procesima, kao rukovodioci digitalizacije i transformacije u  organizaciji, kao programeri , dizajneri, testeri, blogeri, kopirajteri , kao i preduzetnici u samostalnom nastupu na tržištu.

 

Gde vaspitači mogu da rade?

Vaspitači mogu raditi u predškolskim ustanovama, kao i u kulturnim, sportskim centrima, pozorištima, muzejima, bibliotekama; turističkim centrima, zabavnim parkovima (vodeni parkovi, zoo-vrtovi), igraonicama, rođendaonicama; pri baletskim i školama stranih jezika, izdavačkim kućama za decu; socijalnim institucijama (npr. domovi za decu bez roditeljskog staranja, dečja sela); organizacijama koje se bave zaštitom dečjih prava; na okeanskim i rečnim brodovima koji organizuju program za decu.

 

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa Strukovni poslovni informatičar je da studenti steknu odgovarajuća znanja iz ekonomije i poslovne informatike o strukturi i osnovnim elementima savremnog poslovanja i da razviju veštine kako bi primenom informacionih tehnologija , i savremneih alata podržali poslovne procese u organizacijama.

 

Promo materijal
1
Kontakt informacije:
Zmaj Jovina 29, Sremska Mitrovica, Vojvodina 22000, Srbija

Ostale Facebook stranice:

https://www.facebook.com/Vaspitač-SM-Visoka-Pedagoska-Skola-1633561236906327

https://www.facebook.com/informaticarSM/

Kontakt osoba za vreme trajanja onlajn sajma 

Ivana Petrevska
Telefon: +381 64 433 1851

E-mail: vs.ivana.petrevska@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic