Privatna predškolska ustanova

Privatna predškolska ustanova „PU Playroom” osnovana je u avgustu 2019. godine, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti Predškolske ustanove (2018/2019).

U našoj vrtićkoj zajednici kreiramo prilike da ostvarimo dobrobiti deteta, da kroz delanje i igru razvijamo odnose poverenja, bliskosti, prijateljstva, humanosti i ravnopravnosti, koristeći strategije zasnovane na autentičnosti, autonomiji svakog deteta i odraslog. Krajnji cilj je zdravo i srećno dete koje ima pozitivnu sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.

Kapacitet Ustanove je 200 dece, trentno pohađa 109 dece. Cena je 30.000 dinara, uz mogućnost subvencija Gradske uprave za dečiju i socijalnu zaštitu. U okviru Ustanove se održavaju časovi engleskog jezika, baleta i sporta.

Kontakt info
Kraljevića Marka 32, Novi Sad, 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.