Državni fakultet

Poljoprivredni fakutet Univerziteta u Beogradu je obrazovna institucija sa tradicijom dugom 103 godine. Najznačajnija je obrazovna institucija u regionu, u oblasti biljne proizvodnje, prehrambene tehnologije, zaštiti životne sredine i primeni informacionih tehnologija i ekonomskih i menadžerskih nauka u poljoprivrednoj praksi.

U 2022/23. školskoj godini, Poljoprivredni fakultet na osnovnim akademskih studijama raspolaže sa 650 budžetskih i 140 samofinansirajućih mesta, u okviru sledećih studijskih programa i modula:

 • Biljna proizvodnja
  – Ratarstvo i povrtarstvo
  – Voćarstvo i vinogradarstvo
  – Hortikultura
  – Upravljanje zemljištem i vodama
 • Zootehnika
 • Agroekonomija
 • Prehrambena tehnologija
  – Tehnologija ratarskih proizvoda
  – Tehnologija konzervisanja i vrenja
  – Tehnologija animalnih proizvoda
  – Mikrobiologija hrane
  – Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane
 • Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane
 • Fitomedicina
 • Biotehnički i informacioni inženjering

 

Poljoprivredni fakultet nastoji da svojim studentima pruži sve mogućnosti karijernog razvoja, te, osim teorijskog znanja, studentima stoje na raspolaganju i studentske prakse, konferencije, takmičenja, Centar za karijerni razvoj Poljoprivrednog fakulteta i mnoge druge prilike. Od posebnog značaja je i besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita, koju mogu pohađati svi kandidati za upis u tekuću školsku godinu. Kanditat bira jedan od pet predmeta: sociologiju, biologiju, hemiju, matematiku ili fiziku, koje može da polaže na prijemnom ispitu.

Kontakt info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.