Poljoprivredna škola sa domom učenika u Futogu je osnovana posle Drugog svetskog rata 1947. godine u dvorcu iz XVIII veka, koji je često menjao vlasnika. Škola se nalazi na plodnoj, na izgled, usnuloj ravnici južne bačke u Futogu, 10 kilometara zapadno od Novog Sada na putu za Bačku Palanku. Škola se prostire na oko 100 hektara zemljišta na kojem se nalaze objekti za nastavu, ženski i muški dom, kuhinja, fiskulturna sala i poligon za praktičnu nastavu.

Osnovna delatnost Poljoprivredne škole sa domom učenika je obrazovno vaspitna delatnost. Uz osnovnu delatnost, škola omogućava i obrazovanje odraslih lica i stručno osposobljavanje – prekvalifikaciju, dokvalifikaciju. Školu čini  kolektiv  sa oko 650 učenika i oko 160 zaposlenih  radnika od toga 85 profesora, a ostali su  pomoćno tehničko i administrativno osoblje.  Škola ima 31 odeljenje u kojima se učenici školuju na obrazovnim profilima IV stepena – Poljoprivredni tehničar, Veterinarski tehničar, Tehničar poljopivredne tehnike, Zootehničar, Tehničar hortikulture i u procesu priznavanja Tehničar fitofarmacije, a III stepena – Rukovalac mehaničar poljoprivredne tehnike, Cvećar vrtlar i Poljoprivredni proizvođač na najsavremeniji način, kako bi postali najbolji poljoprivredni stručnjaci.

U krugu škole je školska ekonomija sa oko 80 hektara obradive površine i  10 hektara parka sa stoletnim platanima. Kvalitet i kvantitet poljoprivrednih proizvoda postiže se korišćenjem savremene mehanizacije, koju čine sedam traktora sa  velikim brojem priključnih mašina i sistemom za navodnjavanje Škola ima plastenike i staklenik koji se koriste u sezoni za proizvodnju povrća i cveća. Pored toga, nalaze i objekti za životinje  – štala za krave, lauf štala, ovčarnik, pčelinjak, konjušnica i u izgradnji je moderan svinjac kapaciteta 20 krmača. Takođe, u krugu ekonomije se nalaze i voćnjaci, vinogradi, parcele za proizvodnju žita, kukuruza, lekovitog i začinskog bilja. Na školskoj ekonomiji odvija se praktična nastava za sve obrazovne profile.

AAAAAAAAAA

Vetrerinarski tehničar – IV stepen

Poljoprivredni tehničar – IV stepen

Poljoprivredni tehničar – mađarski jezik – IV stepen

Tehničar poljoprivredne tehnike – IV stepen

Tehničar hortikulture – IV stepen

Zootehničar – IV stepen

Poljoprivredni proizvođač – III stepen

Cvećar-vrtlar – III stepen

Rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike – III stepen

 

Promo materijal
Kontakt informacije:
Carice Milice 2, Futog, Vojvodina 21410, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Biljana Milovanović
Telefon: +381 60 698 9510

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic