Delokrug Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost utvrđen je članom 40. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (Sl. list AP Vojvodine, br. 37/2014 i 54/2015-dr. odluka), i Pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (Sl. list AP Vojvodine, br. 37/2016, 29/2017, 24/2019), po kome Sekretarijat u skladu sa zakonima koji definišu ove oblasti i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: osnivaju, odnosno suosnivaju naučni instituti i istraživačkorazvojni centri i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u visokom obrazovanju; predlaže član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti studentskog standarda.

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, u skladu s Programom od opšteg interesa za Republiku Srbiju, obavlja poslove pokrajinske uprave u vezi sa: rešavanjem stambenog pitanja mladih, nastavnih i naučnih radnika; podsticanjem međunarodne saradnje, tehnološkog razvoja i inovacione delatnosti; obezbeđivanjem finansijskih sredstava za sufinansiranje posebnih programa inovacione delatnosti i infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine; sufinansiranjem programa Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Matice srpske i drugih ustanova koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost, a značajne su za AP Vojvodinu; obezbeđivanjem sredstava za sufinansiranje programa osnovnih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, za sufinansiranje učešća naučnoistraživačkih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu i za organizaciju naučnih skupova na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave u oblastima iz svog delokruga i prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prati, nadzire i pomaže rad Naučno-tehnološkog parka Novi Sad d.o.o. Novi Sad, privrednog društva koje pruža infrastrukturne i stručne usluge visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim i inovacionim organizacijama, kao i visokotehnološkim i srednjetehnološkim privrednim društvima u određenoj naučnoj, istraživačko-razvojnoj ili proizvodnoj grupaciji s ciljem njihovog povezivanja i što brže primene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu.

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

U prethodnom periodu Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost ostvario je brojne aktivnosti u cilju unapređenja položaja nauke i tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, poboljšanja položaja naučnih radnika sa teritorije AP Vojvodine, razvoja međunarodne i međuregionalne saradnje, kao i aktivnosti na poboljšanju rada Sekretarijata.

Kontakt info
Bulevar Mihajla Pupina 16/II, Novi Sad, 21000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.