Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, u skladu sa zakonima koji definišu ove oblasti i u skladu sa Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: osnivaju, odnosno suosnivaju naučni instituti i istraživačkorazvojni centri i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u visokom obrazovanju; predlaže član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti studentskog standarda.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, u skladu s Programom od opšteg interesa za Republiku Srbiju, obavlja poslove pokrajinske uprave u vezi sa: rešavanjem stambenog pitanja mladih, nastavnih i naučnih radnika; podsticanjem međunarodne saradnje, tehnološkog razvoja i inovacione delatnosti; obezbeđivanjem finansijskih sredstava za sufinansiranje posebnih programa inovacione delatnosti i infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine; sufinansiranjem programa Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Matice srpske, Matice slovačke i drugih ustanova koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost, a značajne su za AP Vojvodinu; obezbeđivanjem sredstava za sufinansiranje programa osnovnih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, za sufinansiranje učešća naučnoistraživačkih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu i za organizaciju naučnih skupova na teritoriji AP Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave u oblastima iz svog delokruga i prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

 

 

 

Delokrug Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost utvrđen je zakonima koji definišu ove oblasti i Statutom. Sekretarijat obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: osnivaju, odnosno suosnivaju naučni instituti i istraživačkorazvojni centri i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u visokom obrazovanju; predlaže član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti studentskog standarda.

 

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, u skladu s Programom od opšteg interesa za Republiku Srbiju, obavlja poslove pokrajinske uprave u vezi sa: rešavanjem stambenog pitanja mladih, nastavnih i naučnih radnika; podsticanjem međunarodne saradnje, tehnološkog razvoja i inovacione delatnosti; obezbeđivanjem finansijskih sredstava za sufinansiranje posebnih programa inovacione delatnosti i infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine; sufinansiranjem programa Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Matice srpske i drugih ustanova koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost, a značajne su za AP Vojvodinu; obezbeđivanjem sredstava za sufinansiranje programa osnovnih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, za sufinansiranje učešća naučnoistraživačkih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu i za organizaciju naučnih skupova na teritoriji AP Vojvodine.

 

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave u oblastima iz svog delokruga i prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prati, nadzire i pomaže rad Naučno-tehnološkog parka Novi Sad d.o.o. Novi Sad, privrednog društva koje pruža infrastrukturne i stručne usluge visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim i inovacionim organizacijama, kao i visokotehnološkim i srednjetehnološkim privrednim društvima u određenoj naučnoj, istraživačko-razvojnoj ili proizvodnoj grupaciji s ciljem njihovog povezivanja i što brže primene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu.

 

U prethodnom periodu Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost ostvario je brojne aktivnosti u cilju unapređenja položaja nauke i tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, poboljšanja položaja naučnih radnika sa teritorije AP Vojvodine, razvoja međunarodne i međuregionalne saradnje, kao i aktivnosti na poboljšanju rada Sekretarijata.

KONKURS – DODELA SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

Ovim konkursom doedljuju se sredstva ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za rad sa darovitim studentima, odnosno za obezbeđenje materijalne naknade darovitim studentima od strane osnivača i od strane kompanija, s ciljem kreiranja uslova za povećanje zaposlenosti darovitih studenata i stvaranja izgledne perspektive za najobrazovaniji deo našeg društva.

 

KONKURS – REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

Svake godine Sekretarijat obezbeđuje sredstva za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju na teritoriji AP Vojvodine. Pravo na regresirani prevoz imaju budžetski studenti sa prebivalištem na teritoriji Pokrajine, koji ne koriste usluge smeštaja i ishrane u studentskim centrima i koji ne koriste studentske kredite i stipendije.

 

KONKURS – SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE

Sekretarijat već 16 godina sufinansira učešće naučno-istraživačkih radnika, ali i redovnih studenata i studenata postdiplomskih studija koji su pokazali posebne rezultate, na naučnim skupovima u inostranstvu.

 

PROJEKAT- ZIMSKE EDUKATIVNE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI STUDENATA

Projekat predstavlja skup organizovanih edukativnih aktivnosti, propraćenih rekreativnim i zabavnim sadržajima, na osnovu kojih studenti stiču nove veštine i znanja o boravku u prirodi u zimskom periodu, uz prikuplljanje relevantnih informacija o stavovima studenata prema programima/projektima ovakve vrste. Projekat uključuje edukativni i rekreativni deo: Teorijska predavanja, Praktična predavanja. Organizacija skijanja: skijaške grupe će se formirati na osnovu skijaških sposobnosti o kojima se studenti sami izjašnjavaju i opredeljuju: · Grupa neskijaša · Grupa skijaša

Kontakt informacije:
Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Ivana Momčilović

Radno mesto za poslove iz oblasti tehničkih i tehnoloških nauka

Savetnik

Telefon: 021/487-4550

E-mejl:: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

 

Danijela Čulić

Radno mesto za poslove iz oblasti medicinskih nauka i fizičkog vaspitanja i sporta

Savetnik

Telefon: 021/487-4550

E-mail: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

 

Aleksandar Mihajlov

Radno mesto za poslove iz oblasti prirodno-matematičkih nauka

Savetnik

Telefon: 021/487-4575

E-mejl: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

 

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic