Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada je osnovana 1959. godine kao Viša mašinska škola. Danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 2 na master strukovnim studijama, i funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji.

Prvi stepen visokoškolskog obrazovanja – trogodišnje osnovne strukovne studije od 180 bodova (ESPB):

 1. Mašinsko inženjerstvo;
 2. Drumski saobraćaj;
 3. Zaštita od katastrofalnih događaja i požara;
 4. Zaštita na radu;
 5. Zaštita životne sredine;
 6. Grafičko inženjerstvo i dizajn;
 7. Dizajn industrijskih proizvoda;
 8. Veb dizajn;
 9. Elektrotehnika;
 10. Informacione tehnologije.

Posle završenih osnovnih strukovnih studija mogu se nastaviti studije na nekom od postojećih master strukovnih programa u našoj Školi, ili na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Drugi stepen visokoškolskog obrazovanja – dvogodišnje master strukovne studije (kao nastavak osnovnih studija) od (180) + 120 = (300) bodova (ESPB):

 1. Inženjerstvo zaštite;
 2. Informacione tehnologije.

Praksa u završnom semestru

Visoka tehnička škola je u svoje programe kao važan segment uključila praksu. Poslednji semestar na osnovnim studijama studenti provode na praktičnom radu u nekom preduzeću ili ustanovi. Stručna master praksa se organizuje na svakoj studijskoj godini master strukovnih studija. Trudimo se da ova praksa bude kvalitetna, a to se postiže pažljivim izborom partnerske organizacije i praćenjem rada studenata od strane profesora-mentora i saradnika-komentora iz organizacije. Rezultat ove prakse je sticanje iskustva, prikupljanje građe za završni rad, a dešava se i da studenti po završetku studija dobiju posao upravo tamo gde su bili na praksi.

 

Kontakt info
Školska 1, Novi Sad, 21102, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.