Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu je državna škola sa tradicijom dugom sedam decenija i dva studijska programa.

Studijski program 1. stepena pod nazivom strukovni vaspitač u trajanju od tri godine i studijski program drugog stepena pod nazivom master strukovni vaspitač u trajanju od dve godine. Karakteriše nas visok kvalitet obrazovanja,  interdisciplinaran i holistički pristup učenju i radu, velik broj časova prakse, te je zaposlenje moguće ostvariti u okvirima različitog državnog i privatnog sektora. U prilog kvalitetu govori i činjenica da je diploma priznata i u svetu, kako pokazuje praksa.

Pored nastave, stručna praksa studenata u predškolskim ustanovama na teritoriji čitave Republike Srbije predstavlja nemerljiv benefit. Omogućena je razmena studenata sa reprezentativnim međunarodnim visokoškolskim ustanovama.

Učesnici smo brojnih međunarodnih i nacionalnih projekata (Erasmus i Erasmus+, Tempus, Razvojno istraživački projekti i dr.)

Kontakt info
Petra Drapšina 8, Novi Sad, 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.