KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKI UNIVERZITET

U duhu reforme srpskog policijskog školstva, u skladu sa evropskim standardima, Kriminalističko-policijski univerzitet je nastavio dugu tradiciju srpskog visokoškolskog policijskog obrazovanja. Na Univerzitetu se organizuju i izvode sledeći studijski programi:

 1. Studijski program osnovnih akademskih studija – Osnovne akademske studije kriminalistike izvodi se u trajanju od četiri godine na tri izborne grupe: kriminalistička, policijska i bezbednosna (240 ESPB), završetkom kojih student stiče visoko obrazovanje i stručni naziv diplomirani kriminalista;
 2. Studijski program osnovnih akademskih studija – Informatika i računarstvo izvodi se u trajanju od četiri godine (240 ESPB), završetkom kojih student stiče visoko obrazovanje i stručni naziv diplomirani informatičar;
 3. Studijski program osnovnih akademskih studija – Forenzičko inženjerstvo izvodi se u trajanju od četiri godine (240 ESPB), završetkom kojih student stiče visoko obrazovanje i stručni naziv diplomirani inženjer tehnologije;
 4. Studijski program osnovnih strukovnih studija – Osnovne strukovne studije kriminalistike izvodi se u trajanju od tri godine na dve izborne grupe: kriminalističko-forenzička i policijsko-bezbednosna (180 ESPB), završetkom kojih student stiče visoko obrazovanje i stručni naziv strukovni kriminalista;
 5. Studijski program master akademskih studija – Master akademske studije kriminalistike izvodi se u trajanju od godinu dana (60 ESPB). Student koji položi sve ispite utvrđene ovim studijskim programom i odbrani master rad stiče visoko obrazovanje i akademski naziv master kriminalista;
 6. Studijski program master akademskih studija – Informatika i računarstvo izvodi se u trajanju od godinu dana (60 ESPB). Student koji položi sve ispite utvrđene ovim studijskim programom i odbrani master rad stiče visoko obrazovanje i akademski naziv master informatičar;
 7. Studijski program master akademskih studija – Forenzičko inženjerstvo izvodi se u trajanju od godinu dana (60 ESPB). Student koji položi sve ispite utvrđene ovim studijskim programom i odbrani master rad stiče visoko obrazovanje i akademski naziv master inženjer tenhologije;
 8. Studijski program specijalističkih akademskih studija – Specijalističke akademske studije kriminalistike izvodi se u trajanju od godinu dana (60 ESPB). Student koji položi sve ispite utvrđene ovim studijskim programom i odbrani specijalistički rad stiče visoko obrazovanje i stručni naziv specijalista kriminalista.
 9. Studijski program doktorskih akademskih studija – Kriminalistika i pravo izvodi se u trajanju od tri godine (180 ESPB). Student koji položi sve ispite utvrđene ovim studijskim programom i odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv doktor nauka – kriminalistika;
 10. Studijski program doktorskih akademskih studija – Informatika izvodi se u trajanju od tri godine (180 ESPB). Student koji položi sve ispite utvrđene ovim studijskim programom i odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv doktor nauka – računarske nauke;
 11. Studijski program doktorskih akademskih studija – Forenzičko inženjerstvo izvodi se u trajanju od tri godine (180 ESPB). Student koji položi sve ispite utvrđene ovim studijskim programom i odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv doktor nauka – tehnološko inženjerstvo.

Ambiciozni programi ove visokoškolske ustanove, koji se usklađuju sa svetskim i evropskim standardima, omogućavaju studentima da se lakše uključe u sve operativne poslove.

Kontakt info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.