Policajci novog doba

U Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO) u Sremskoj Kamenici, za potrebe MUP-a se, od 2007. godine, ravnopravno obučavaju devojke i mladići, koji prethodno moraju da završe srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kampus od 15 hektara krasi zdanje staro 172 godine, koje je, kao i svi drugi objekti prilagođeno potrebama savremene policijske obuke. Tradicija Srednje škole unutrašnjih poslova duga 42 godine, ojačana savremenim trendovima u policijskom obrazovanju, iznedrila je savremeni model osnovne policijske obuke koji i sam traje već jednu i po deceniju. U Programu stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke zastupljeni su stručni predmeti i moduli potrebni za poslove i zadatke policajca opšte nadležnosti. Model obuke zasniva se na bogatom radnom iskustavu kolega iz službe, zapažanju građana o radu policije, kao i iskustvu međunarodne zajednice.

Posebna pažnja se posvećuje veštini komunikacije, ljudskim pravima, preventivnom delovanju i radu policije u zajednici, samoodbrani i savladavanju stresa. U izučavanju stručnih predmeta i usavršavanju veština, polaznicima obuke pomažu edukovani treneri, koji svoje bogato stručno iskustvo prenose primenjujući andragoške modele nastave. Kompleksi nastavnih sadržaja i veština realistično se uvežbavaju savremenim metodama kao što su simulacije, demonstracije, igranje uloga, studije slučaja itd.

Tokom devetomesečne obuke polaznici četiri nedelje provedu na profesionalnoj praksi u policijskim upravama, pod nadzorom i vođstvom iskusnih policajaca mentora. Nakon uspešno završene obuke i položenog završnog ispita u COPO-u, polaznike promovišemo u policajce pripravnike, kojima je, nakon šestomesečne stručne obuke u policijskim stanicama i stručnog ispita, u Ministarstvu zagarantovano radno mesto u zvanju mlađi vodnik policije. Do sada je obuku završilo trideset generacija polaznika Centra.

MUP raspisuje konkurse za upis u zavisnosti od potreba policijskih uprava. U Centru se osim obuke za policijske službenike opšte nadležnosti, policajca za rad u zajenici, saobraćajnog i graničnog policajca, organizuje i mnoštvo različitihoblika stručnog usavršavanja za radnike COPO-a i drugih organizacionih jedinica MUP-a.

Centar za osnovnu policijsku obuku, stalno prateći najsavremenija dostignuća bezbednosnih nauka i policijske prakse i sjedinjavajući ih u obuci polaznika, jedini je centar za osnovnu obuku policije u Srbiji i izvor mladih, stručnih i profesionalnih policajaca.

Kontakt info
Železnička 22, Sremska Kamenica, 21208, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.