Medicinski fakultet Novi Sad je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu koja sprovodi visokoobrazovne studijske programe kao i naučnoistraživački rad u okviru polja medicinskih nauka, polja društveno-humanističkih nauka i polja interdisciplinarnog programa.

Studije se ostvaruju na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na sistemu ESPB i akumulaciji bodova. Nastavni programi integrišu bazičnu predmedicinsku edukaciju sa bazičnom medicinskom edukacijom u funkciji kliničke prakse, posebno primarne zdravstvene zaštite.

U okviru delatnosti visokog obrazovanja, na Fakultetu se realizuju studije prvog, drugog i trećeg stepena. Svojim obrazovnim, naučnim i zdravstvenim aktivnostima Fakultet doprinosi obezbeđenju kadra čije znanje i veštine odgovaraju potrebama i standardima šireg prostora i tako učestvuje u unapređenju i očuvanju zdravlja stanovništva.
U okviru naučnoistraživačke delatnosti, Medicinski fakultet nastoji da doprinese razvoju nauke i obezbeđivanju naučnog podmlatka među studentima i saradnicima.

Farmacija

IAS Farmacija je jedan od osam studijskih smerova koji se realizuju na Medicinskom fakultetu Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu. MFNS je državna ustanova sa dugom tradicijom u obrazovanju zdravstvenih radnika čija su znanja i stručnost prepoznati širom zemlje i sveta.

U okviru studijskog smera Farmacija se već više od dve decenije obrazuju farmaceuti kroz akreditovani program.

Iskusni i posvećeni predavači ostvaruju bogatu saradnju sa akademskim i istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu čime se i studentima pruža mogućnost praćenja i uključivanja u najsavremenije tokove razvoja farmaceutske profesije.

Nastava na studijskom smeru Farmacija na MFNS izvodi se u malim grupama uz korišćenje modernih tehnologija. Studentima se pruža prilika da deo gradiva savladaju u okviru terenske nastave, stručnih poseta, kao i obavezne prakse.

Naši magistri farmacije imaju raznolike mogućnosti pri zapošljavanju, od rada na svim nivoima zdravstvene zaštite, preko privrede do pozicija u regulatornim telima.

Oformljeni alumni klub omogućava povezivanje naših studenata nakon završetka studija i kolega sa iskustvima u različitim oblastima farmacije.

OBRAZOVANJE

 • Studije prvog i drugog stepena
 • Trajanje pet godina (10 semestara)
 • 300 ESPB
 • Zvanje – magistar farmacije

STUDIRANJE

 • Iskusni i posvećeni predavači
 • Savremena predavanja
 • Upotreba modernih tehnologija u nastavi
 • Predavači iz prakse

PRAKTIČNA NASTAVA

 • Savremeno opremljene laboratorije
 • Eksperimentalni rad
 • Terenska nastava
 • Stručne posete

PRAKSA

 • Mentorski rad
 • Ogledna apoteka „Magistar farmacije“
 • Rad u realnom radnom okruženju

NAUKA I MEĐUNARODNA SARADNJA

 • Naučnoistraživački projekti
 • Gostujući profesori iz inostranstva
 • Istraživački boravci i studijske razmene

STUDENTSKE AKTIVNOSTI

Stipendije i domovi
Studentske organizacije
Naučne, stručne i sportske aktivnosti
Kongresi i putovanja

 

PONUDA 1 – Obilazak fakulteta

Deset učenika sa najoriginalnijim razlogom zašto žele da upišu farmaciju na našem fakultetu dobijaju mogućnost da obiđu fakultet uz stručno vođenje. Poruke slati do kraja trajanja sajma u DM instagram naloga @farmacija_mfns_uns. Odabrani učenici će biti obavešteni o tačnom terminu posete.*

*Obilazak će se organizovati u skladu sa epidemiološkim merama.

PONUDA 2 – Izrada eksperimentalnih maturskih radova

Pet učenika koji se prvi jave u DM instagram naloga @farmacija_mfns_uns imaće priliku da izrade eksperimentalni deo maturskog rada na Katedri za farmaciju u skladu sa mogućnostima i dogovorom sa predavačima IAS Farmacija.*

*Rad će biti organizovan u skladu sa epidemiološkim merama.

 

Kontakt informacije:
Hajduk Veljkova 3, Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Medicinski fakultet Novi Sad (IAS Farmacija)

Univerzitet u Novom Sadu

Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad

E-mail1: mladena.lalic-popovic@mf.uns.ac.rs

E-mail2: jelena.jovicic-bata@mf.uns.ac.rs

E-mail3: nemanja.todorovic@mf.uns.ac.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic