Prvi čas u Medicinskoj školi u Novom Sadu održan je 16.09.1946. i od tada počinje sistemski pristup obrazovanju zdravstvenih radnika na nivou srednje škole. U  obrazovno-vaspitnom radu Medicinska škola „7. april“ ostvaruje bogatu saradnju sa mnogobrojnim stručnim ustanovama iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Ima 203 zaposlena radnika, a od tog broja je 186 nastavnika i stručnih saradnika. Škola je za vredne rezultate u srednjoškolskom obrazovanju dobila priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“.

MISIJA

Medicinska škola “7. april“ ima bogatu tradiciju dugu 74 godine.  Naš cilj je pružanje kvalitetnog obrazovanja i razvijanje neophodnih veština učenika za uspešno obavljanje profesije zdravstvenog radnika. Neguje se etika  zasnovana na humanosti i odgovornosti. Pokreću se brojne akcije za promovisanje zdravog života dece i mladih, čime se unapređuje zdravlje i razvijaju pozitivni socijalni motivi. Međusobna saradnja je utemeljena na asertivnoj komunikaciji zaposlenih, učenika i njihovih roditelja

 

OBRAZOVNI PROFILI

Medicinska škola “7. april“ na četvorogodišnjem školovanju u Zdravstvu i socijalnoj zaštiti, obrazuje kadrove za: medicinsku sestru-tehničara, pedijatrijsku sestru-tehničara,  ginekološko-akušersku sestru, stomatološku sestru-tehničara, zubnog tehničara, laboratorijskog tehničara, farmaceutskog tehničara,  fizioterapeutskog  tehničara i kozmetičkog tehničara. Nastava se odvija na srpskom, mađarskom i slovačkom nastavnom jeziku kod obrazovnog profila: medicinska sestra-tehničar.

 

UČENICI

U ovom trenutku naša škola broji  1653  učenika, koji su  raspoređeni u 9 obrazovnih profila i 52 odeljenja. Pored toga, školu vanredno pohađa oko 100 učenika na prekvalifikaciji. Tokom školske godine učenici prvog i drugog razreda su u prvoj, a trećeg i četvrtog razreda u drugoj smeni. Kreativni i kritički duh naših učenika razvija se kroz brojne vannastavne aktivnosti. Nastavni programi omogućavaju lično usavršavanje putem opredeljivanja za izborne predmete u višim razredima.

 

VIZIJA

Stalnim ulaganjem stručnih i pedagoških znanja u nastavnom i vannastavnom radu, želimo da Medicinska škola „7. april“ bude prepoznatljiva kao sigurno i podsticajno mesto za učenje, rad i profesionalni razvoj učenika i nastavnika. Podržavanjem različitosti,   međusobnog uvažavanja i  saradničkih odnosa,  svi zajedno  unapređujemo i razvijamo interkulturalnu klimu u školi. Težimo da u svojoj lokalnoj zajednici budemo dragoceni partneri u akcijama promocija zdravlja i preventivnog delovanja.

 

 

 

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

Kad dete odluči da se bavi ovim pozivom sigurno u sebi već nosi želju da pomaže drugim osobama, što je u ovom pozivu veoma važno.

Medicinska sestra treba da bude osoba koja radi na jačanju svog psihofizičkog stanja, izdržljivosti, razvijanju empatije i komunikacijskih veština.

U radu mora biti pouzdana, temeljna, kreativna i emotivno stabilna.

Rad u smeni , za vreme praznika, vanrednih situacija je težak , ali najlepše je nekome pružiti podršku a znanjem produžiti život.

 

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA I PEDIJATRIJSKA SESTRA-TEHNIČAR

Četvorogodišnje obrazovanje pruža sticanje stručnih kompetencija i osposobljavanje za rad u oblasti opšte i specijalne zdravstvene nege.

Ginekološko-akušerska sestra: sticanje opštih i stručnih znanja i profesionalnih veština za brigu o zdravlju žene,rad sa trudnicama, porodiljama i ginekološkim bolesnicima.

Pedijatrijska-sestra tehničar: sticanje znanja i veština za rad sa decom i briga o njihovim zdravstvenim potrebama i pravilnom rastu i razvoju.

 

FARMACEUTSKI I LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Tokom četvorogodišnjeg obrazovanja učenici stiču stručne kompetencije.

Farmaceutski tehničar: izvođenje i nadzor proizvodnih procesa u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji uz vođenje propisane administracije, vođenje prometa lekova u veletrgovini, rad u javnoj apoteci kao i obezbeđivanje higijenskih uslova i zaštite na radu.

Laboratorijski tehničar: uzorkovanje i prijem biološkog materijala, izvođenje laboratorijskih analiza u različitim medicinskim laboratorijama.

 

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR


Smer gde su osmeh i pozitivna energija na prvom mestu. Počinjemo sa negom pacijenta. Na masaži izučavamo drevne i moderne tehnike lečenja. Nauka o pokretu i fizikalna terapija nam upotpunjuju rehabilitaciju pacijenata.

KOZMETIČKI TEHNIČAR

Smer gde se o lepoti i zdravlju kože uči kroz estetsku negu i masažu. Estetsku negu upotpunjujemo znanjem iz fizikalne medicine. U našim stručno opremljenim kabinetima se obučavamo raznim procedurama nege lica i tela.

 

ZUBNI TEHNIČAR I STOMATOLOŠKA SESTRA TEHNIČAR

Tokom četvorogodišnjeg obrazovanja na ova dva srodna smera učenici stiču stručna znanja i manuelne spretnosti neophodne za obavljanje posla zubnog tehničara i stomatološke sestre tehničara.

Zubni tehničar: Modelacija fiksnih i mobilnih, stomatoloških protetskih nadoknada. Manuelna spretnost, urednost i samostalnost u radu.

Stomatološka sestra – tehničar: teoretska i praktična znanja neophodna za asistenciju i rad u modernoj stomatološkoj ordinaciji.

 

 

Kontakt informacije:
Vojvode Knićanina 1, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Direktor škole: Đorđe Iskrin

Pomoćnici direktora: +381 21 654 1299

Sekretar: +381 21 639 9013

Referent:  referent.7.april.ns@gmail.com

Pedagoško-psihološka služba:  pepsimed.ns@gmail.com

 

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

 

Tatjana Momčilović
Telefon: +381 65 800 2962
E-mail: tajcimom@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic