U starom jezgru Novog Sada u jednom od najznamenitijih školskih zdanja, zgradi – spomeniku kulture – podignutoj 1895. godine u stilu istorizma nalazi se Gimnazija „Svetozar Marković“.  U  estetski oblikovanom i savremeno opremljenom prostoru  odvija se nastavni proces kao i vannastavne aktivnosti usmerene na davanje optimalnih podsticaja svakom učeniku za njegov sveukupan i harmoničan, kako intelektualni, tako i emocionalni i socijalni razvoj.

Gimnazija „Svetozar Marković“ je opšteg tipa, a nastava se odvija u osam odeljenja na srpskom i u jednom odeljenju na mađarskom jeziku.

Svojom sadržajnošću, bogatstvom i specifičnostima Školski program u funkciji je optimalnog razvoja svakog učenika. Razvijanje  učeničkih kompetencija, kako predmetnih, tako i međupredmetnih, podsticanje  kreativnosti i istraživačkog rada prioritetni su ciljevi rada.  U školi vlada izuzetno podsticajna, topla i humanizovana atmosfera za učenje, rad i saradnju.

Cilj nam je da tokom obrazovnog i vaspitnog rada sa učenicima razvijamo odgovornost, podstičemo kreativnost, inicijativu i samopouzdanje. Svakom učeniku u školi pruža se mogućnost da dobije različite vidove podrške  kako bi prepoznao svoje talente, otkrio do tada nepoznate mogućnosti, te  stekao temeljno opšte  obrazovanje i kulturu kao osnov za dalje obrazovanje na fakultetu.

Duh škole odlikuje interkulturalnost, visok stepen solidarnosti i drugarstva. Postoji i inkluzivan pristup razvijen u visokoj meri.

Uključenost naše škole u reformske procese punim kapacitetom, učešće u brojnim projektima, 100% ostvarenost standarda kvalteta rada škole potvrđena najvišom ocenom na eksternom vrednovanju kvaliteta rada još tokom 2013. Godine.

Takođe, najviši indeks inkluzivnosti (4,09)  u konkurenciji 49 škola u regionu utvrđen od strane Londonske škole za ekonomiju (LSI), samo su neki od pokazatelja onog što čini misiju naše Gimnazije u APVojvodini i Republici Srbiji.  Jedinstveni smo po tome što smo Gimnazija od posebnog značaja za obrazovanje mađarske nacionalne zajednice.

Projektna nastava je u našoj školi aktuelnost i odvija se u saradnji sa velikim brojem ustanova u lokalnoj zajednici. Gimnazija učestuje u kapitalnim projektima međunarodnog karaktera, koji donose brojne mogućnosti, kako za  stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, tako i u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja znatiželjni učenici imaju mogućnost da se uključe u neku od brojnih školskih  sekcija: Hor i orkestar,  Dramsku, Novinarsku, Istorijsko-geografsku, Dramsku sekciju na francuskom jeziku, Bibliotečku, Recitatorsku, Retoričku, sportske sekcije (košarka, odbojka, stoni tenis, gimnastika, atletika, fudbal…) informatičku  itd.

Više od dve decenije traju manifestacije: Dan škole, Svetosavska akademija, Takmičenje u besedništvu, Školsko pozorje, Genius – istraživačka konferencija za učenike kao i učešće u Prozafestu.

Učenici imaju priliku da u našoj školi zahvaljajući saradnji sa nemačkom ambasadom i Gete institutom polažu DSD ispit iz nemačkog jezika.

U školi aktivno radi Učenički parlament i kroz učešće u njegovom radu, učenici doprinose kvalitetu školskog života i ukupnoj atmosferi škole.

Pored obaveznih jezika – engleskog, francuskog, nemačkog i ruskog učenici imaju mogućnost da  fakultativno uče i kineski jezik i korejski jezik.

Međunarodna saradnja:  u školi postoji višegodišnja saradnja sa Gimnazijom „Etveš Jožef“ iz Segedina, Gimnazijom „Franc Prešern“ iz Kranja i Gimnazijom „Nikola Tesla“ iz Budimpešte.

Opremljenost Gimnazije: Gimnazija raspolaže sa dvadeset i dve učionice/kabineta; učenici imaju na raspolaganju kvalitetan internet pristup preko AMRES mreže koji je moguće koristiti u učionicama za potrebe nastave;  Biblioteku sa bogatim fondom (20.000 knjiga); Svečanu salu u kojoj se odvijaju školske manifestacije i vannastavne aktivnosti; suterenske prostorije namenjene za dopunski i dodatni rad i aktivnosti sekcija; fiskulturnu salu i sportski teren.

Ugled koji danas ima Gimnazija „Svetozar Marković” stican je u kontinuitetu od 1963. godine, a gradili su ga svi učenici koji su pohađali ovu školu i svi profesori koji su u njoj radili. Ipak, posebna zasluga pripada  čelnim ljudima škole koji su od samog početka bili i najodgovorniji. Od osnivanja do danas škola je imala osam direktora: Svetozar Grujić (1963–1964) profesor srpsko–hrvatskog jezika, Milan Vranić (1964–1971) profesor istorije, Bogdan Vlajković (1972–1978) profesor geografije, Branislav Ćeranić (1979–1983) profesor matematike, Dušanka Sivački (1983–1990) profesor istorije, Radomir Marović (1990–2001) profesor matematike, Olga Krstić–Šešelja (2001–2006) profesor fizike, i od septembra 2006. godine Tatjana Vukadinović, diplomirani filozof.

Rezultat našeg sveukupnog delovanja uz poštovanje i podršku razvoju  ličnosti učenika i bogatstvo pruženih podsticaja jeste osposobljenst i odlična pripremljenost naših učenika  za upis  na bilo koju studijsku grupu, kako domaćih, tako i svetskih univerziteta.

 

Istorija gimnazije 

Gimnazija ,,Svetozar Marković“ smeštena je u samom jezgru Novog Sada. Zidovi ove impozantne građevine svedoče o veoma dugoj tradiciji, istoriji i kulturi. Davne 1895. godine sagrađena je zgrada u Njegoševoj 22 ,  u čijem zdanju se danas nalazi jedna od četiri novosadske gimnazije.

Svetozar Marković, čije ime nosi Gimnazija,  bio je uticajni srpski socijalistički mislilac , političar, književni kritičar, filozof i publicista  s kraja 19. veka. Za svoje revolucionarne ideje najveće pristalice nalazio je među novosadskom omladinom, te se najčešće viđao upravo sa mladim gimnazijalcima.

Nastanak i razvoj Gimnazije ,,Svetozar Marković“ povezan je sa istorijatom ostalih novosadskih gimnazija. Godine  1945.  otvorene su tri gimnazije: Muška realna gimnazija , Ženska realna gimnazija ( otpočela je sa radom u Njegoševoj 22) i Mešovita realna gimnazija.

Od tada do danas desile su se brojne školske  reforme koje nisu zaobišle ni novosadske gimnazije.

Godine 1952. formirana je   Prva viša mešovita gimnazija ,,Svetozar Marković“. Školsku 1952/1953 . upisalo je 112 učenika , koji su  bili raspoređeni u  tri odeljenja. Prvi direktor se zvao Novak Radović.

Od 1952. do 1971. ,,Svetina gimnazija „ je pretrpela brojne reforme u vidu spajanja i razdvajanja sa drugim gimnazijama. Prolazeći kroz niz reorganizacija koje su zavisile od zakonskih akata i od čestih izmena nastavnih planova i programa, Gimnazija ,,Svetozar Marković“ je prešla dosta uspešan put razvoja, na kome je svojim vremenski kratkim radom , zauzela vidno mesto među već postojećim srednjoškolskim ustanovama.

Godine 1971. Gimnazija se konačno seli na njenu stalnu adresu, Njegoševu 22, u kojoj ostaje do današnjih dana. Renovirana i obnovljena zgrada bivše osnovne škole, te godine uselila je novu generaciju gimnazijalaca koji su, kako se kasnije ispostavilo, velika imena u svetu medicine, prava i filozofije. U tom periodu su zaživele mnoge kulturne i obrazovne sekcije i pokrenut je časopis ,,Gimnazijalac“, koji postoji i u današnjoj savremenoj školi.

Nove promene će se desiti 1983. godine , kada je Gimnazija ponovo reorganizovana . Postaje Pedagoška akademija OOUR srednja škola ,,Svetozar Marković“, gde se pored zajedničkih osnova uvodi i usmerenje prosvetne struke.

I kada je konačno shvaćeno da eksperimenti u osnovnom i srednjem školstvu nisu dali projektovane rezultate, vraćeno je tradicionalno četvorogodišnje stručno školovanje i gimnazijski program.  Konačno 1990. godine ponovo je osnovana kao gimnazija opšteg tipa koja traje i dan danas.

Cilj veoma stručnog, rukovodećeg i nastavnog kadra je edukacija gimnazijalaca sa najboljom mogućom bazom i pripremom za dalje školovanje. Školu upisuju učenici sa dobrim predznanjem, intelektualnim potencijalom i psihofizičkim sposobnostima, koje će u saradnji sa brojnim profesorima unaprediti i  postići zavidne uspehe na mnogobrojnim poljima. Brojne nagrade na opštinskim, pokrajinskim, republičkim i saveznim takmičenjima svedoče o kvalitetu i visokom nivou obrazovanja ove Gimnazije. Gimnazija je stvarala, stvara i stvaraće mlade ličnosti pripremljene za dalji razvoj i napredak na odabranim fakultetima. Gimnaziju trenutno pohađa više od 1100 učenika, pod dirigentskom palicom izuzetno strčnog obrazovnom kadra, što ovu školu postavlja u sam vrh obrazovnih institucija u Republici Srbiji. Nastava se odvija na dva jezika, srpskom i mađarskom, u visoko opremljenim kabinetima najnovijom tehnologijom i nadasve prijatnom radnom okruženju, što profesorima i učenicima daje poseban elan, u cilju postizanja vrhunskih rezultata.

 

Kontakt informacije:
Njegoševa 22, Novi Sad, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Neda Nosović, psiholog i profesor građanskog vaspitanja
Telefon: +381 63 194 6572

E-mail: nosovicneda.nsad@s-markovic.edu.rs

 

 

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic