Gimnazija „Laza Kostić“

Novi Sad

Gimnazija “Laza Kostić” u Novom Sadu, najmlađa je gimnazija u Srbiji. Škola se nalazi u mirnoj perifernoj gradskoj zoni, dobro je saobraćajno povezana sa svim delovima grada.

Gimnazija „Laza Kostić“ je gimnazija opšteg tipa, sa programima najbližim klasičnim gimnazijama, a od školske godine 2020/2021. otvoreno je i novo, specijalizovano odeljenje za scenske i audio-vizuelne umetnosti.

U Gimnaziji „Laza Kostić“ učenici mogu da se uključe u razne vannastavne aktivnosti, a jedna od najznačajnijih je Školsko pozorište, koje postoji od osnivanja gimnazije.

U zavisnosti od interesovanja, učenici imaju priliku da se aktivno uključe u rad raznih školskih sekcija, kao što su: pozorišna, literarna, recitatorska, likovna, sekcija školskog hora, programersko-robotička sekcija, botanička i sportska sekcija.

U gimnaziji se od 2015. godine održava Pokrajinsko takmičenje u besedništvu gimnazija Vojvodine, a od prošle školske godine naša škola je domaćin okružnog takmičenja iz istorije. Od ove školske godine smo takođe i domaćini Opštinskog takmičenja iz književnosti – „Književna olimpijada“.

Gimnazija „Laza Kostić“ ima razvijenu međunarodnu saradnju, počevši od 2013. godine, gimnazija sarađuje sa bratskom Gimnazijom Br. 2 iz Nižnjeg Novgoroda, a od 2015. i sa Univerzitetom „Lobačevski“, kao i sa kulturnim i gradskim strukturama grada Nižnjeg Novgoroda. U školi se organizuje Međunarodni edukativni jezički kamp, a naši učenici imaju mogućnost da svoje dalje školovanje nastave na Univerzitetu „Lobačevski“. Od 2017. godine, međunarodna saradnja je uspostavljena sa obrazovnim institucijama Narodne Republike Kine.

Na 14. Međunarodnom sajmu obrazovanja (mart 2019.), naša gimnazija je dobila srebrnu, a sledeće godine (mart 2020.) zlatnu medalju za kvalitet rada ustanove.

Gimnazija

U sklopu gimnazije postoje tri zgrade – glavna zgrada, gde su smeštene učionice, uprava škole i zbornica, i dva nova paviljona – paviljon A, sa 15 učionica i specijalizovanih kabineta, i paviljon B, u kome se nalazi i moderna pozorišna sala, sa pripadajućim pomoćnim prostorijama.

Sama škola se nalazi u okviru lepog i prostranog parka, u mirnom delu grada.

 

U školi postoji razvijena glumačka i scenska aktivnost

U našoj gimnaziji, od samog njenog osnivanja, aktivno radi i postiže značajne uspehe glumačka sekcija. Budući da smo jedina škola u gradu koja ima tako dobre uslove za scenski rad, od tekuće školske godine (2020/2021), u školi je otvoreno i novo odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost.

 

Različite sekcije

Zahvaljujući entuzijazmu učenika i nastavnika, u školi su organizovane različite sekcije – botanička (aranžiranje cvetnih aranžmana), informatičko-robotička (izrada i programiranje različitih elektronskih uređaja), literarna, novinarska (sa aktivnim školskim časopisom „Kalambur“), recitatorska sekcija…

U školi se takođe neguje umetnost besedništva, u čemu su naši đaci postigli zapažene uspehe.

 

Međunarodna saradnja

Škola ima razvijenu međunarodnu saradnju, prvenstveno sa Gimnazijom Br. 2 i Univerzitetom Lobačevski iz Nižnjeg Novgoroda (Rusija). Dugogodišnja saradnja odvija se kroz godišnje posete, letnje kampove, priredbe i druženja, kao i upućivanje zainteresovanih maturanata na studije u okviru različitih programa na Univerzitetu Lobačevski.

Gimnazija – opšti tip

Gimnazija opšteg tipa je spona između prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera. Predmeti su raspodeljeni tako da đaci sve četiri godine uče matematiku, maternji jezik, strane jezike, fiziku, istoriju, hemiju, biologiju…i posebno pogoduje onima koji su podjednako dobri i u prirodnim i društvenim naukama.

Primarni cilj školovanja na opštem smeru naše gimnazije je da primenom savremenih metoda podučavanja, kvalitetnom nastavom i posvećivanjem pažnje afinitetima naših učenika, pružimo potrebno obrazovanje za ulazak na željene fakultete, a samim tim im omogućimo da ostvare svoje ambicije u daljem profesionalnom razvoju.

 

Odeljenje za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost u gimnazijama predstavljaju način kojim obrazovni sistem nastoji da odgovori na potrebe razvoja kulture i umetnosti.

Specijalizacija u ovim oblastima omogućava visok stepen pripremljenosti za nastavak visokog obrazovanja – studiranje na različitim odsecima umetničkih fakulteta, ali  pri tome ne uskraćuje učenicima prohodnost i na studijske programe iz srodnih ili sasvim drugih oblasti.

Broj učenika, kao i u ostalim specijalizovanim gimnazijskim odeljenjima je 20. Veći deo nastave umetničkih predmeta odvija se u grupama sa po maksimalno 10 učenika. Podela odeljenja na grupe omogućava bolji kvalitet rada, a samim tim i bolja postignuća učenika.

Pohađanjem ovog programa, učenici razvijaju stvaralačko mišljenje uz primenu novih tehnologija i odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine.

Specijalizovani predmeti koji se izučavaju u sva četiri razreda su Scenske umetnosti i Audio-vizuelne umetnosti. Kreativni sadržaji koji se izučavaju, interesantni i savremeni projektni zadaci, umetnička istraživanja u okviru nastavnih tema, podela odeljenja na manje grupe, stručni nastavnici i opremljene škole  predstavljaju uslove za učenike koji će biti izuzetno efikasni i pripremljeni za dalje studiranje na različitim smerovima fakulteta umetničkih ili drugih odabranih fakulteta.

 

Kontakt informacije:
Laze Lazarevića 1, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Telefon: +381 21 646 6766

Direktor: Vukašin Lazović

 

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Vesna Zečević, pomoćnik direktora
Telefoni: +381 21 674 0261, +381 69 330 1965
E-mail: lakogim@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic