Naša škola ima tradiciju od 77 godina, a kao Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj” postoji od školske 2006/2007. godine.

Škola ima 12 odeljenja, u svakom razredu je po jedno odeljenje ekonomskih tehničara i po dva odeljenja gimnazije opšteg tipa.

Naša škola ide u korak sa vremenom i prati pozitivne promene u društvu i u skladu sa njima školuje mlade ljude sposobne da se u njih uključe.

U školi su stvoreni uslovi za kvalitetno i savremeno obrazovanje učenika i visok stepen bezbednosti.

IZBORNI PROGRAMI GIMNAZIJE

Gimnazijalci naše škole od izbornih programa za I i II razred mogu da biraju dva od ponuđenih: Jezik mediji i kultura, Zdravlje i sport, Umetnost i dizajn ili Primenjene nauke.

U III razredu naši učenici biraju dva izborna programa koja će izučavati i u IV razredu, a ponuđeni su: Osnovi geopolitike, Ekonomija i biznis, Peligije i civilizacije, Metodologija naučnog istraživanja, Umetnost i dizajn i Savremene tehnologije.

 

Budući učenici,

Ukoliko završite gimnaziju opšteg tipa steći ćete široko obrazvanje, upoznati se sa novim predmetima pa školovanje možete nastaviti na bilo kom fakultetu: Istorija, Likovna akademija, Matematika, Elektrotehnika, Poljoprivreda, Građevina, Dramske umetnosti, Pravo, Filozofija, Filologija…

 

IZBORNI PROGRAMI EKONOMSKIH TEHNIČARA

Ekonomski tehničari u III razredu biraju jedan od izbornih programa: Nacionalna ekonomija, Komercijalno poznavanje robe

U III i IV razredu mogu birati i jedan od: Istorija (odabrane teme), Fizika, Logika sa etikom. Muzička kultura, Izabrana poglavlja matematike

Učenici IV razreda se mogu opredeliti i za: Elektronsko poslovanje ili Osnove bankarskog poslovanja sa evidencijom.

 

Budući učenici,

Ukoliko završite smer ekonomski tehničar, moći ćete da se zaposlite ili da studirate ekonomiju. Pošto ste u našoj školi, na raspolaganju su vam i nastavnici gimnazije pa ukoliko želite da studirate nešto drugo lakše ćete položiti opštu maturu i upisati željeni fakultet.

Promo materijal
1 2
Kontakt informacije:
Somborska 18, Odžaci, Vojvodina 25250, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Marija Matović
Telefon: +381 64 869 0060
E-mail: gesjjz@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic