FAKULTET ZA INFORMACIONE STUDIJE (FIŠ),
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

Javni fakultet

Fakultet za informacione studije u Novom mestu je javna visokoškolska ustanova u Sloveniji, koji nudi osnovne, master i doktorske studije. Studijski programi omogućavaju sticanje znanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, računarstva, veb tehnologija i nauka o podacima. Za redovne studente osnovnih i master studija studije su besplatne, a za doktorske studente imaju mogućnost sufinansiranja. Za sve studijske programe postoji mogućnost online praćenja predavanja i vežbi.

Na FIŠ nudimo:

1. Osnovne studije

– Računarstvo i veb tehnologije – strukovne studije – određen broj besplatnih mesta

– Informatika u savremenom društvu – strukovne studije – određen broj besplatnih mesta

– Informatika u savremenom društvu – akademske studije – vanredne studije – 2.600,00 evra godišnje

2. Master studije

– Računarstvo i veb tehnologije – određen broj besplatnih mesta

– Informatika u savremenom društvu – određen broj besplatnih mesta

Nauka o podacima – određen broj besplatnih mesta

3. Doktorske studije

– Informacione nauke – 3.300,00 evra godišnje (mogućnost sufinansiranja)

Za upis na FIŠ nema posebnih uslova. Za upis na osnovne studije potrebno je imati završen maturski rad (akademske i strukovne studije) ili diplomu o stečenom srednjem obrazovanju (strukovne studije), za upis na master studije potrebno je imati završene osnovne studije, za upis na doktorske studije potrebno je imati završene master studije.

FIŠ fakultet je akreditovan na nacionalnoj agenciji NAKVIS, koja je jedino nadležno telo u Sloveniji za akreditaciju u visokom školstvu. NAKVIS je član ENQA, Evropske asocijacije akreditacionih agencija i diplome akreditovanih institucija važe u celoj Evropskoj uniji.

Kontakt info
Ljubljanska cesta 31A, Novo Mesto, 8000, Slovenija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.