Privatni fakultet

Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić studenti imaju priliku da studiraju: pravo, engleski jezik, bezbednost i kriminalistiku, poslovnu psihologiju, psihoterapiju i multidisciplinarne forenzičke studije.

Svi studijski programi su akreditovani, kao i ustanova u Novom Sadu i Visokoškolska nastavna jedinica u Nišu. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je u sastavu Univerziteta Union u Beogradu, koji je tokom svog postojanja izrastao u jedan od najrenomiranijih univerziteta u našoj zemlji.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je danas respektabilna visokoškolska ustanova u regionu. Potvrda uspeha meri se sa više od dve hiljade zadovoljnih diplomiranih studenata koji u najvećoj meri rade kao profesionalci u kompanijama, ustanovama i institucijama, uspešno primenjujući znanje koje su stekli tokom studija.

Sve ovo obavezuje nas da nastavimo u skladu sa našom misijom koja je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u privredne i društvene tokove.

Kontakt info
Bulevar oslobođenja br.76, Novi Sad, 21000, Srbija

Novi Sad:

Bulevar oslobođenja 76

tel: +381(21) 472 7884

+381(21) 66 23 111

Niš:

Vojvode Mišića 48

tel: +381(18) 294 220

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.