Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – FIMEK

 

Ono što razlikuje Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment od drugih fakulteta jeste visok stepen interaktivne nastave koja je poverena eminentnim stručnjacima sa bogatim akademskim iskustvom i iskustvom u praksi, kao i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu. U fokusu svih aktivnosti na FIMEK-u su studenti kojima želimo da pružimo vrhunsko obrazovanje i održimo kontinuitet u njihovom usavršavanju. Takođe, nastojimo da kod studenata razvijemo svest za potrebom društveno odgovornog delovanja, neophodnosti zaštite životne sredine i razvoja društva u celini. Cilj nam je da kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Osim toga, posebnu pažnju poklanjamo pružanju studentima ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

Svi studijski programi na Fakultetu su dizajnirani u skladu sa studijskim programima renomiranih evropskih univerziteta koji obučavaju stručnjake i posluju u skladu sa osnovnim principima evropskog sistema studija, kao što je definisano u okviru Bolonjske deklaracije i Evropskog sistema prenosa bodova (ESPB). Takođe, svi studijski programi na svim nivoima studija se realizuju u skladu sa evropskim standardima i preporukama. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nudi veoma širok izbor kvalitetnih i akreditovanih studijskih programa na osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama.

FIMEK je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa:

Osnovne akademske studije:

 • Poslovna ekonomija i fi­nansije,
 • Poslovna ekonomija i ­finansijeDLS – studije na daljinu
 • Inženjerski menadžment u agrobiznisu,
 • Softversko inženjerstvo,
 • Drumski saobraćaj i transport,

Master akademske studije:

 • Poslovna ekonomija i ­finansije,
 • Ekonomsko-pravne studije Evropske unije,
 • Inženjerski menadžment u agrobiznisu,
 • Softversko inženjerstvo.

Doktorske studije:

 • Poslovna ekonomija i ­finansije,
 • Inženjerski menadžment u agrobiznisu,
 • Računarska tehnika i informatika.

Poslovna ekonomija i finansije

Da li je ekonomija sfera tvog  interesovanja? Mikroekonomija i makroekonomija,  poslovne i javne finansije i njihova analiza, menadžment i marketing  su samo neke od tema koje privlače tvoju  pažnju?

?Studijski program Poslovna ekonomija i finansije uz interaktivnu nastavu na FIMEK-u u manjim mentorskim grupama,  studentima pruža savremeno obrazovanje i  osposobljavanje za rad u bankama, osiguravajućim društvima, multinacionalnim kompanijama i brojnim drugim institucijama kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Upiši FIMEK  i saznaj sve što te interesuje o ekonomiji!

 

Softversko inženjerstvo

Želiš sigurno zaposlenje i veliku platu? IT sektor te čeka!

Sigurno znaš da prema podacima raznih sajtova za zapošljavanje u IT industriji,najtraženija i najplaćenija pozicija je Inženjer softvera‍?

Upiši Softversko inženjerstvo na FIMEK-u i obezbedi sebi siguran i visoko plaćen posao. ?

 

Inženjerski menadžment u agrobiznisu

Studijski program Inženjerski menadžment u agrobiznisu pruža svojim studentima akademsko usavršavanje u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Danas, kada je potreba za proizvodnjom hrane veća nego ikada u uslovima gde je broj svetske populacija u konstantnom porastu,  stručnjaci  iz ove oblasti imaju širok spektar pri zapošljavanju  u oblasti biljne, stočarske i prehrambene industrije.

Pridruži se akademskoj zajednici FIMEK-a i nakon četvorogodišnjih studija postani diplomirani  inženjer menadžmenta.

 

Drumski saobraćaj i transport

Diplomirani inženjeri saobraćaja su profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama drumskog saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Tokom studija studenti stiču znanja i veštine iz oblasti planiranja saobraćaja i infrastrukture, projektovanja, regulisanja i upravljanja na mreži puteva i ulica, projektovanja kapaciteta, upravljanja i eksploatacije drumskih saobraćajnica.

Postani DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA na FIMEK-u!

 

Ekologija

Da li je globalni  značaj ekologije i tebi bitan? Da li ti rad u naučno-istraživačkim laboratorijama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine zvuči interesantno?

?Studijski program Ekologija na FIMEK-u povezuje znanje iz oblasti prirodnih nauka, ekologije i zaštite životne sredine u jedan sistem znanja u cilju razmena ideja, problema i rešenja.

✅Postani i ti DIPLOMIRANI EKOLOG nakon četvorogodišnjih studija na FIMEK-u.

 

Master studije

Master studije na FIMEK-u akcentuju individualni, kreativni razvoj studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije.

Informišite se o uslovima upisa putem sledećeg linka: https://bit.ly/2Ere0kk

 

Doktorske studije

Vrhunac svoje akademske karijere možete ostvariti na FIMEK-u tako što ćete upisati doktorske studije na studijskim programima Poslovna ekoomija, Inženjerski menadžemnt u agrobiznisu ili Računarska tehnika i informatika i steći zvanje doktor nauka – ekonomske nauke, doktor nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment ili doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo.

Upište doktorske studije na FIMEK-u i ostvarite svoj potencijal!

 

Pretprijava za upis

Počinje period online pretprijave za upis na I godinu studija koja ti omogućava plaćanje školarine u 12 rata uz 20% popusta.
?Link do obrasca za pretprijavu:
http://www.fimek.edu.rs/pretprijava.html
?Popuni ga i pošalji na info@fimek.edu.rs
Dolazi vreme odluka, donesi pravo odliku na vreme. Prijavi se i osiguraj svoje mesto uz 20% popusta na školarinu!

 

Stipendijski program „FIMEK stipendira najbolje“

U cilju afirmacije visokog obrazovanja, a shvatajući aktuelni društveno–ekonomski momenat, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, osnovao je stipendijski program “FIMEK stipendira najbolje”, koji nagrađuje najbolje srednjoškolce koji žele da upišu FIMEK.

Stipendijski program kao svoje zadatke postavlja izgradnju društva jednakih mogućnosti i obezbeđenje uslova za širi pristup visokom obrazovanju, nagrađivanjem znanja i postignutog uspeha. Više informacija pronađi na našem sajtu http://www.fimek.edu.rs

 

 

Vreme je za dobre izbore!

Savremen koncept obrazovanja i metoda učenja gde su studenti u fokusu profesora, asistenata i saradnika, ali i stručnjaka iz privrede, koji su dostupni u svim nedoumicama u gradivu, kao i u praksi i nakon nastave.
FIMEK koncept – zadovoljni student u središtu pažnje!

 

Kontakt informacije:
Cvećarska br. 2, Novi Sad 21000, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma:

Tamara Krstić
Direktor marketinga i PR menadžer

e-mail: tamara@fimek.edu.rs
telefon : 061/6077221

021/469-513

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic