Fakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 60 godina, poznat i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija.

Fakultet je osnovan 18. maja 1960. godine kao Mašinski fakultet. Snažan razvoj privrede i potrebe društva doprinele su pokretanju novih struka elektrotehnike i građevinarstva, tako da je 1974. godine Mašinski fakultet prerastao u Fakultet tehničkih nauka.

Od tada pa do danas, pokrenute su još i studije iz oblasti:

 • Saobraćaja – 1979. godine
 • Arhitekture – 1996. godine
 • Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, Inženjerstva zaštite životne sredine i Grafičkog inženjerstva i dizajna – 1999. godine
 • Poštanskog saobraćaja i telekomunikacija – 1999. godine
 • Mehatronike – 2002. godine
 • Magistarske studije iz Matematike u tehnici – 2003. godine
 • Doktorske studije – 2006. godine
 • Geodezije i geomatika – 2007. godine
 • Inženjerstva zaštite na radu – 2010. godine
 • Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara, Računarske grafike i Softverskih i informacionih tehnologija (odeljenje u Inđiji) – 2011. godine
 • Softverskih i informacionih tehnologija (odeljenje u Loznici) – 2012. godine
 • Elektroenergetski softverski inženjering (danas Primenjeno softversko inženjerstvo); Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije; Scenska arhitektura, tehnika i dizajn; Čiste energetske tehnologije; Merenje i regulacija; Biomedicinsko inženjerstvo 2013. godine
 • Inženjerstvo informacionih sistema – 2014. godine
 • Informacioni inženjering; Informacioni i analitički inženjering – 2015. godine
 • Inženjerstvo inovacija – 2016. godine

Fakultet tehničkih nauka je u 2007. godini akreditovan za obavljanje naučne delatnosti, reakreditovan 2010. godine. Maja 2008. godine je među prvima u Srbiji akreditovan i kao visokoškolska ustanova za obavljanje nastavne delatnosti. Početkom 2013. godine Fakultet tehničkih nauka akreditovao je 88 studijskih programa svih nivoa studija.

Danas je akreditovano ukupno 90 studijskih programa svih nivoa, koji pokrivaju tehničko-tehnološko polje, prirodno-matematičko polje, umetničko polje i medicinsko polje kroz interdisciplinarne studije. Svi studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija su akreditovani za izvođenje nastave na engleskom jeziku.

Prvi je na ovim prostorima, 2004. godine, pre potpisivanja Bolonjske deklaracije, počeo sa izdavanjem dodatka diplomi koji je nakon toga usvojen kao model za izdavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, a na preporuku Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i na ostalim Univerzitetima u zemlji. Od 2006. godine i master diploma se izdaje na srpskom i engleskom jeziku što je u velikoj meri olakšalo prohodnost i zapošljavanje naših studenata u Evropi i svetu.

Stalne inovacije nastavnog procesa imaju za rezultat visoku spremnost naših inženjera za rešavanje konkretnih poslovnih problema. Fakultet je prvi u bivšoj Jugoslaviji, 2000. godine sertifikovao sistem kvaliteta prema međunarodnom standardu ISO 9001:2000 kod Saveznog zavoda za standardizaciju i kod Međunarodne sertifikacione organizacije RWTÜV iz Esena. Kao prvi od visokoškolskih ustanova u zemlji, Fakultet danas poseduje Sistem menadžmenta, koji obuhvata tri sistema – Sistem menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001) i Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001), sertifikovan kod Međunarodne sertifikacione organizacije TÜV NORD CERT.

Ključne reči za budućnost su:

 • KVALITET
 • EFIKASNOST
 • MULTIDISCIPLINARNOST u svim procesima i u svim delovima fakulteta.

U skladu sa onim što se ovde uči, sa brojnim mogućnostima i visokim procentom uspešnih, koji su u profesionalni život krenuli upravo odavde, vizija FTN-a glasi:

“VISOKO MESTO U DRUŠTVU NAJBOLJIH”

MISIJA

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova čija misija je realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i transfer stečenih znanja u privredu i društvo. Od osnivanja, 1960. godine, Fakultet tehničkih nauka je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovan na uspešnim rezultatima naučnoistraživačkog rada i njihovoj primeni u praksi. Tokom vremena Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, razvio studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i prirodne resurse.

Fakultet tehničkih nauka svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i transfer znanja u privredu. Pri tome stalno unapređuje obrazovne programe, kvalitet procesa rada i ljudske i materijalne resurse sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način Fakultet tehničkih nauka obezbeđuje zadovoljenje obrazovne potrebe mladih generacija, naučno stručnih potreba privrede i materijalnih potreba zaposlenih, te kao deo šireg obrazovnog – naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva.

VIZIJA

Vizija Fakulteta tehničkih nauka ja da, kao ravnopravni partner u jednostavnom evropskom prostoru visokog obrazovanja u naučnoistraživačkom radu, dostigne najviše nivoe izvrsnosti, odnosno visoko mesto u društvu najboljih. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Fakultet svoj okvir kompetencija i rada širi i dopunjuje partnerskim vezama sa univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata sveta, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja.

Orijentacija ka modernim studijskim programima i kvalitetnim studujama stvara uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potreba za obrazovanjem u karakterističnom okruženju. Veliki broj međunarodnih naučnih projekata i obiman transfer dobijenih rezultata u privredu stavara dodatnu vrednost i kompetencije učesnika u procesu obrazovanja, a sve u cilju ostvarivanja postavljene vizije.

NAUČNO – TEHNOLOŠKI PARK

Izgrađen je naučno – tehnološki park u Novom Sadu, jedan od najsavremenijih objekata u Srbiji. Od 30.000 kvadratnih metara kojim raspolaže, 10.000 je namenjeno FTN-u. FTN-ov deo objekta podrazumeva laboratorije prevashodno za studijske programe iz oblasti informacionih tehnologija, kabinetski prostor za profesore i asistente, knjižaru, amfiteatar i zatvorene i otvorene atrijume. U drugom delu objekta predviđen je prostor za razvojne centre kompanija, kao i startap preduzeća čime će se ostvariti sinergija između obrazovanja, nauke i privrede. Izgradnja ovog objekta je izuzetno značajna jer će doprineti kvalitetnijem obrazovanju većeg broja inženjera u IT sektoru koju su danas vrlo traženi na tržištu.

 

Sve informacije za UPIS u školsku 2021/2022. godinu možete dobiti putem:

FB grupe: BIĆU STUDENT FTN – UPIS 2021

sajta: www.ftn.uns.ac.rs/upis

telefona: 021/485-2061

email adrese: ftnupis@uns.ac.rs

Studijski programi koji su akreditovani na Fakultetu tehničkih nauka:

Osnovne akademske studije

Osnovne strukovne studije

Master akademske studije

Specijalističke akademske studije

Master strukovne studije

Doktorske akademske studije

Sve informacije za UPIS u školsku 2021/2022. godinu možete dobiti putem:

FB grupe: BIĆU STUDENT FTN – UPIS 2021

sajta: http://www.ftn.uns.ac.rs/upis

telefona: 021/485-2061

email adrese: ftnupis@uns.ac.rs

 

Kontakt informacije:
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

ftnupis@uns.ac.rs

Facebook grupa „BIĆU STUDENT FTN – UPIS 2021“

 

Fakultet tehničkih nauka je najveći fakultet u Srbiji i šire. Najveći, jer se na njemu školuje oko 16.000 studenata i ima više od 1.200 zaposlenih. Na prvu godinu studija školske 2020/2021. godine upisali smo oko 2.400 studenata. Fakultet se prostire na površini od 40.000m2  u sedam objekata. U toku je proces nove akreditacije nastavne delatnosti, na čijim osnovama će se povećati broj studijskih programa, kao i broj studenata.

Fakultet je osnovan 1960. godine kao Mašinski fakultet, a razvojem novih studijskih programa 1974. godine prerasta u Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

Danas, fakultet se sastoji od 13 departmana koji obrazuju inženjere, diplomirane inženjere, master inženjere, specijaliste i doktore nauka iz oblasti: elektrotehnike i računarstva, mašinstva, energetike, građevinarstva i geodezije, saobraćaja, arhitekture i urbanizma, scenskog dizajna, zaštite životne sredine i zaštite na radu, grafičkog inženjerstva i dizajna, računarska grafika, mehatronike, biomedicinskog inženjerstva, industrijskog inženjerstva, inženjerskog menadžmenta i primenjena matematika. Fakultet je akreditovao 90 studijskih programa svih nivoa, koji pokrivaju tehničko-tehnološko polje, prirodno-matematičko polje, umetničko polje i medicinsko polje kroz interdisciplinarne studije.

Formalno mi smo fakultet, a suštinski mi smo tehnički univerzitet.

Uvođenjem Bolonjske deklaracije i unapređenjem kvaliteta nastave prosek studiranja smanjili smo sa 12 godina na pet godina i nekoliko meseci.

Važno je istaći Naučno-tehnološki park Fakulteta po kome je naš fakultet čuven u zemlji i svetu. Naučno-tehnološki park čine mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju oko 2.000 naših završenih inženjera svih nivoa studija. Većina od ovih 2.000 inženjera bi verovatno otišli iz naše zemlje u potrazi za zaposlenjem i ličnim usavršavanjem. Ovako oni ostaju u Srbiji i svojim radom doprinose razvoju našeg grada Novog Sada, kao i države Srbije. Plan Naučno-tehnološkog parka fakulteta je da se broj zaposlenih narednih godina poveća na 10.000.

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic