Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja osnovan je 1974. godine kao jedan od 14 fakulteta koji se nalaze u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Od svog osnivanja do danas, fakultet je značajno razvio svoje kapacitete u oblasti nastave, nauke i međunarodne saradnje kao i u drugim oblastima koje se odnose na brojne društvene aktivnosti kroz promovisanje sportskih vrednosti i dostignuća i zdravog načina života za sve:od najmlađih do najstarijih građana.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja čine ljudi. Ko smo mi?

Mi smo obrazovna i naučna institucija sačinjena od sjajnih studenata, profesora i osoblja koja je veoma snažno orijentisana ka visokim standardima u postizanju što boljih uslova za studiranje i naučno istraživački razvoj. Mi želimo da se svi koji se odluče za naš fakultet osećaju dobro i motivisano u postizanju svojih ciljeva i steknu kvalitetno obrazovanje. Mi verujemo u timski rad, kreativnost, disciplinu, istrajnost i izvrsnost. Naše aktivnosti usmerene su ka savremenom razvoju osnovnih, poslediplomskih i doktorskih studija koji će vam ponuditi mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine, ali i da razvijate sve aspekte moralnih i etičkih principa koje promoviše sport, fizička kultura i nasleđe koje se na brojne načine i humanitarni rad neguje na ovom fakultetu.

Koje su prednosti našeg fakulteta?

Pored sjajnih i referentnih nastavnika, asistenata i saradnika, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja izdvaja se od ostalih sličnih institucija po veoma dobroj lokaciji i infrastukturi potrebnoj za teoretsku i praktičnu nastavu.Kapacitete Fakulteta za izvođenje praktične nastave čine veoma dobro opremljene sale za kolektivne i individualne sportove, fitnes centar, otvoreni i zatvoreni teniski tereni, kao i kompletna infrastruktura za aktivnosti u prirodi. Teoretska nastava i naučno istraživačka delatnost, sprovodi se u veoma prijatnim učionicama i dva amfiteatra, računarskim i dijagnostičkim centrima i laboratorijama.

Fakultet se nalazi u samom kampusu Univerziteta u Novom Sadu, svega nekoliko minuta od studentskih domova i menzi. U neposrednoj blizini fakulteta je reka Dunav, sa svojim peščanim plažama, kao i Petrovaradinska tvrđava. Do fakulteta se lako stiže iz bilo kojeg dela Novog Sada. Sam grad nudi sve što jednom studentu može da zatreba. Sa svojim prodavnicama, restoranima, pozorištima, galerijama i sportskim terenima, sa svojom dinamičnom atmosferom i multikulturalnom sredinom, gde će vas ljudi srdačno dočekati na svakom koraku, u Novom Sadu ćete se osećati kao kod kuće.

Još jedna od prednosti našeg fakulteta je mogućnost celoživotnog učenja i razvoja karijere kroz brojne module i seminare, za sve one koji bi želeli i nakon završenih studija da se specijalizuju i usavrše u nekim oblastima u vezi sa vrhunskim sportom, vežbanjem i zdravljem, fitnesom, ishranom i brojnim drugim inovativnim sadržajima

Ukoliko želite da nam se pridružite, pitajte nas kako fsfv@uns.ac.rs

Dobro došli!

 

Osnovne strukovne studije

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

Broj ESPB: 180

Zvanje: Menadžer u sportu

Rukovodilac studijskog programa: Prof. dr Nebojša Maksimović

 

Program osnovnih strukovnih studija – strukovni menadžer sporta osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radne procese sportskog menadžmenta.

Društvena opravdanost edukovanja visokoobrazovanog stručnog kadra za potrebe sportskog menadžmenta proizilazi iz aktuelnih procesa profesionalizacije upravljanja kojima su zahvaćene sportske organizacije svih nivoa. Organizovanje i vođenje sportskih organizacija u skladu sa principima poslovnog menadžmenta postaje neizbežni standard bez obzira da li se radi o profitnim ili neprofitnim organizacijama. Društva u tranziciji posebno su osetljiva na ovakva prestrojavanja i otuda rastuća potreba za visokoobrazovanim sportskim menadžerima osposobljenim da stečena znanja i veštine primene u neposrednom planiranju, organizovanju, kadrovanju, rukovođenju i kontroli ostvarenosti ciljeva sportske organizacije.

Visoka društvena očekivanja od sporta u pogledu masovnosti, rezultata i ekonomske dobiti, mogu se ispuniti samo ako na svim nivoima upravljanja, od lokalnog sportskog kluba do nacionalnih sportskih organizacija, poslove sportskog menadžmenta realizuju visokoobrazovani stručnjaci.

Poznavanje strategijskog i operativnog planiranja, organizovanja i menadžmenta ljudskog resursa, finansijskog menadžmenta i menadžerske ekonomike, menadžmenta sportskih objekata i događaja, kao i marketinga sportskih organizacija, predstavljaju ključne kompetencije visokoobrazovanih stručnjaka u sportskom menadžmentu.

 

Osnovne akademske studije

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

Broj ESPB: 180

Zvanje: Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rukovodilac studijskog programa: Prof. dr Borislav Obradović

 

Izlazni profil studijskog programa – profesor fizičkog vaspitanja i sporta – zadovoljava  potrebe društva za kvalitetnim pedagozima fizičkog vaspitanja i sporta, osposobljenim da odgovore brojnim i složenim zahtevima koji se postavljaju pred fizičko vaspitanje i sport danas.

Sport takođe može predstavljati kontekst za samoostvarivanje pojedinca, za učenje i razvoj, za ovladavanje socijalnim veštinama i kompetencijama. Na širem društvenom planu, sport može doprinositi društvenoj koheziji, mobilnosti i razvoju, te promociji poželjnih socijalnih vrednosti i modela ponašanja.

Dobro balansiran studijski program, kojim su obuhvaćeni akademsko-opšteobrazovni predmeti, zatim, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni predmeti, osposobljava studente za kvalitetan stručno-pedagoški rad u kontekstu obrazovnog sistema i sporta.

Svrha studijskog programa i njegova društvena opravdanost proizilaze iz strateške orijentacije društva na razvoj obrazovanja i sporta kao moćnih poluga društvenog razvoja.

Osnovne akademske studije sporta i fizičkog vaspitanja u funkciji su obezbeđenja stručnog kadra za potrebe fizičkog vaspitanja i sporta (prvi ciklus obrazovanja) i neophodna pretpostavka razvoja naučnog kadra u ovoj oblasti (drugi i treći ciklus obrazovanja).

 

Osnovne akademske studije

Trajanje: 4 godine, 8 semestara

Broj ESPB: 240

Zvanje: Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rukovodilac studijskog programa: Prof. dr Borislav Obradović

 

Svrha studijskog programa jeste produkcija visokoobrazovanog kadra za potrebe sporta i školskog fizičkog vaspitanja.

Fizičko vaspitanje predstavlja integralni deo školskog kurikuluma, čiji su doprinosi psiho-motornom, kognitivnom i afektivnom razvoju deteta dragoceni i jedinstveni. Istovremeno, kvalitetno fizičko vaspitanje predstavlja osnovu za bavljenje fizičkom aktivnošću/sportom tokom celog života, što je značajna odrednica zdravog životnog stila.

Studijski program nudi efikasno i kvalitetno visoko obrazovanje, usmereno na relevantne izlazne kompetencije usklađene sa aktuelnim očekivanjima društva kad je reč o fizičkom vaspitanju i sportu.

Izborni deo studijskog programa zadovoljava, s jedne strane, jedinstvene obrazovne potrebe i afinitete korisnika (studenata), a sa druge strane izlazi u susret specifičnim potrebama društva za stručnjacima koji poseduju produbljena znanja u području izabrane sportske grane, rekreacije ili kineziterapije.

Samo visokoobrazovani stručnjaci mogu menjati i unapređivati postojeću praksu fizičkog vaspitanja i sporta, i sa uspehom odgovoriti brojnim i raznovrsnim potrebama različitih grupa stanovništva u domenu fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije i kineziterapije.

 

Master akademske studije

Trajanje: 1 godina, 2 semestra

Broj ESPB: 60

Zvanje: Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rukovodilac studijskog programa: Prof. dr Sergej Ostojić

 

Jedinstveni i dragoceni doprinos fizičkog vaspitanja učenju u balansiranom razvoju dece i mladih, čine ga integralnim i važnim delom školskog kurikuluma. Kvalitetno fizičko vaspitanje predstavlja osnovu za celoživotno bavljenje fizičkom aktivnošću što je važna odlika zdravog načina života. Podrška edukaciji visokoobrazovanih kadrova iz područja fizičkog vaspitanja i sporta jeste u funkciji kvaliteta obrazovanja i unapređenja javnog zdravlja.

Sport je takođe sektor od vitalnog društvenog interesa, jer osim koristi po pojedinca – samoostvarivanje, učenje i razvoj, interpersonalne veštine, aktivno i kvalitetno korišćenje slobodnog vremena i dr., sport može višestruko doprineti blagostanju i razvoju društva u celini. Da bi sport opravdao društvena očekivanja i zaista bio sredstvo socijalne mobilnosti i kohezije, faktor prevencije socijalne patologije i zdravstveno rizičnih ponašanja mladih, te zamajac ekonomskog i političkog razvoja društva, neophodno je ojačati kadrovske potencijale u sportu.

Otuda svrha studijskog programa neposredno proizilazi iz potrebe društva za visokoobrazovanim kadrovima, koji je tokom drugog ciklusa visokog obrazovanja (master) osposobljen ne samo za primenu naučnih saznanja u praksi, već i za samostalne (mada ograničene) doprinose naučnoj misli u fizičkom vaspitanju i sportu.

 

Master akademske studije

Trajanje: 1 godina, 2 semestra

Broj ESPB: 70

Zvanje: Master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije

Rukovodilac studijskog programa: Prof. dr Sergej Ostojić

 

Sistematskom i planskom nastavom obezbeđuju se  kvalitetna, savremena, specijalna naučna, stručna i aplikativna znanja i veštine iz oblasti fizičkog vaspitanja, fizičke aktivnosti i zdravlja. Efikasna realizacija planirane nastave, usmerena je na sticanje specifičnih znanja i veština neophodnih za profesionalni radi razvoj master profesora fizičkog vaspitanja i kineziterapije.

Ova znanja su master profesorima neophodna za kompetentno profesionalno angažovanje: 1) u planiranju i realizovanju nastave fizičkog vaspitanja u školskim ustanovama, 2) u planiranju i realizovanju planova vežbanja i treniranja radi zdravlja, 3) u planiranju i realizovanju fizičkih aktivnosti u organizacijama koje koriste fizičke aktivnosti za ostvarivanje svojih delatnosti, 4) u realizaciji rada sa licima kojima je potrebno adaptivno vežbanje.

Svrha studijskog programa je 1) da master profesori fizičkog vaspitanja i kineziterapije budu obrazovani i kompetentni za samostalno obavljanje poslova u oblasti fizičkog vaspitanja, rekreacije,korektivnog vežbanja i zdravlja, 2) da samostalno ili pod mentorstvom učestvuju u realizaciji projekata naučnih i stručnih istraživanja u naučno-obrazovnoj oblasti, kao i u drugim projektima u kojima su predmet istraživanja fizičke aktivnosti i zdravlje, 3) da budu  osposobljeni za rad na svom individualnom usavršavanju, što obuhvata i mogućnost individualnog obrazovanja upisivanjem na doktorske studije i sticanje akademskog zvanja doktora nauka fizičkog vaspitanja, sporta i kineziterapije.

 

Doktorske akademske studije

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

Broj ESPB: 180

Zvanje: Doktor nauka fizičkog vaspitanja i sporta

Rukovodilac studijskog programa: Prof. dr Sergej Ostojić

 

Program doktorskih studija usmeren je ka sticanju i jačanju kompetencija neophodnih za naučni doprinos postojeće prakse fizičkog vaspitanja i sporta, sa ciljem unapređenja obrazovanja, javnog zdravlja, sportske kulture i vrhunskog sporta.

Studijski program formira kadar za potrebe nastavno-naučnog procesa u  visokoškolskim ustanovama iz područja sporta i fizičkog vaspitanja, što je od posebnog značaja za unapređenje akademskog izučavanja sporta i fizičkog vaspitanja.

Sport takođe nudi mogućnosti za samoostvarenje, učenje i razvoj pojedinca, te sticanje neophodnih socijalnih veština. Istovremeno, na širem planu, sport može doprinositi socijalnoj mobilnosti, integraciji, prevenciji zdravstveno rizičnih ponašanja mladih, te ekonomskom i političkom razvoju društva.

U tom smislu doktorske studije obezbeđuju jedinstveno iskustvo učenja, sa dobro uravnoteženim obaveznim i izbornim predmetima i naglaskom na razvnorsnim samostalnim naučno-istraživačkim aktivnostima i nastavnim iskustvima u kontekstu visokoškolske ustanove.

Svrha studijskog programa proizilazi iz prepoznavanja značaja i neophodnosti nauke u fizičkom vaspitanju i sportu, gde samo visoko kompetentni naučni radnici mogu doprineti prevazilaženju ograničenja još uvek prisutnog empirijskog voluntarizma i ogrešenja o naučne principe i zakonitosti kad je reč o teoriji i praksi fizičkog vaspitanja i sporta.

Kontakt informacije:
Lovćenska 16, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic