Škola danas

Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin” u Novom Sadu, ističe se svojom opremljenošću i uslovima za rad. Nastavu karakteriše korišćenje savremene računarske i komunikacione tehnologije.

Nastava se izvodi u učionicama ,stručnim  savremenim laboratorijama.

Imamo dve fiskulturne sale u zgradi škole i dve balon sale .

U školi postoji 9 sekcija .

Budi i Ti deo naše škole,odaberi sigurnu budućnost!

 

 

Savremena laboratorija za sisteme upravljanja i industijsku robotiku

Ova moderna i tehnološki savremena oprema služi za izvođenje vežbi iz robotike,sistema upravljanja,programabilnih logičkih kontrolera,energetske elektronike,montaže i održavanje mehatronskih sistema……

Kabinet za mehatroniku

Kabinet za sisteme upravljanja u mehatronici, montažu i održavanje mehatronskih sistema,testiranje i dijagnostiku mehatronskih sistema

PiLab – udaljena laboratorija ETŠ “Mihajlo Pupin” iz Novog Sada.

Zahvaljujući trudu učenika, članova sekcije za Raspberry Pi (popularni Razberijanci), imaju priliku da obavljaju udaljene eksperimente.

U školi postoji laboratorija, bazirana na Raspberry Pi računarima i maketama, koju možete daljinski aktivirati, izvršiti eksperiment i dobiti prikaz rezultata. Video kamera obezbeđuje praćenje eksperimenta u realnom vremenu.

Elektrotehničar multimedija

Obrazovni profil Elektrotehničar multimedija predstavlja savremen program školovanja za neka od najzanimljivijih i najtraženijih zanimanja.  Učenicima  ovog profila pružamo kombinaciju znanja koja omogućavanju kreativno izražavanja kroz kombinovanje zvuka, slike, animacije i videa.

Polaznici stiču znanja koja se tiču kako hardverskih, tako i softverskih komponenti bitnih za izradu multimedijalnih sadržaja koji svoju primenu imaju u kreiranju programa, u oglašavanju, dizajnu, multimedijalnim prezentacijama.

 

Kvalitet nastave

Škola se trudi da kroz edukaciju nastavnog kadra održi korak sa razvojem novih tehnologija, kako bi učenici imali što kvalitetniju nastavu

Naši obrazovni profili

Naši obrazovni profili

1.četvorogodišnji obrazovni profili

1. elektrotehničar računara
2. elektrotehničar informacionih tehnologija
3. elektrotehničar energetike
4. administrator računarskih mreža
5. elektrotehničar telekomunikacija
6. elektrotehničar procesnog upravljanja
7. elektrotehničar za elektroniku na vozilima
8. elektrotehničar multimedija
9. tehničar mehatronike
10. elektrotehničar automatike
11. elektrotehničar elektronike
12. elektrotehničar računara – na mađarskom jeziku
13. elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje

2.trogodišnji obrazovni profili
1. električar
2. elektromonter mreža i postrojenja
3. autoelektričar
4. serviser termičkih i rashladnih uređaja
5. elektromonter telekomunikacionih mreža

Školovanje se odvija po stepenima obrazovanja III, IV i V stepen,
na dva nastavna jezika: srpskom i mađarskom.

Kategorija: Učenje na daljinu
Učenje na daljinu – Video lekcije

 

Sekcije u školi
PiLab
Sociološka sekcija
Dramska sekcija verske nastave
Muzička sekcija
Muški vokalni sastav,,Pupin“
Robotika
Veb dizajn i Veb programiranje
Arduino
Foto sekcija

 

Takmičenja i nagrade

Uspeh učenika ETŠ “Mihajlo Pupin” na 12. IEEESTEC, međunarodnoj studentskoj konferenciji u Nišu

Škola bez nasilja

U okviru aktivnosti na unapređivanju bezbednosti i prevenciji nasilja u školi postoji tim za zaštitu učenika od nasilja u tim su uključeni  i naši učenici, koji se na kreativan način izražavaju kroz svoje radove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino

 

Uspeh učenika ETŠ “Mihajlo Pupin” na 12. IEEESTEC, međunarodnoj studentskoj konferenciji u Nišu

 

 

 

 

8.Elektrotehničar multimedija

 

 

1-2 programiranje

 

 

7.elektrotehničar za elektroniku na vozilima

 

 

Promo materijal
Kontakt informacije:
Futoška 17, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

Telefon: +381 21 421 566

 

Kontakt osoba za vreme trajanja sajma

Milica Milosavić Karaba
Telefon: +381 64 146 5382
E-Mail: milica.karaba@yahoo.com

 

 

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Dani Laze Kostica
    Sava Sumanovic