Državna srednja stručna škola

Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin” jedna je od najvećih elektrotehničkih škola u regionu, u kojoj se đaci obrazuju za 17 različitih profila elektrotehničke struke, u trajanju od tri i četiri godine. Oko 1.892 đaka nastavu pohađa u 67 odeljenja, od toga 63 na srpskom nastavnom jeziku i 4 na mađarskom.

Osim redovnog školovanja, organizuju se prekvalifikacija i dokvalifikacija trećeg, četvrtog i petog stepena (specijalizacija).

Pored već tradicionalno atraktivnih četvorogodišnjih smerova na srpskom jeziku: elektrotehničar računara, elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje, elektrotehničar elektronike, elektrotehničar automatike, elektrotehničar za elektroniku na vozilima, tehničar mehatronike, elektrotehničar telekomunikacija, elektrotehničar multimedija, elektrotehničar energetike, elektrotehničar procesnog upravljanja, elektrotehničar informacionih tehnologija i administrator računarskih mreža, imamo i smer na mađarskom jeziku ektrotehničar računara.

Obrazovni profili u trogodišnjem trajanju na srpskom jeziku su električar, elektromonter mreža i postrojenja i serviser termičkih i rashladnih uređaja.

Kontakt info
Futoška 17, Novi Sad, 21101, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.