Ekonomsko-trgovinska škola “Vuk Karadžić” osnovana je 1956. godine.

Osnovna delatnost je srednje obrazovanje i vaspitanje i to po područjima rada:

EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju:

 • poslovni administrator
 • ekonomski tehničar
 • pravno-poslovni tehničar
 • finansijski administrator

 TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju:

 • trgovac

EKONOMSKI TEHNIČAR (4 godine)

Po završetku ovog obrazovnog profila učenik će biti osposobljen za vođenje administracije, komunikaciju sa klijentima i saradnicima, obavljanje računovodstvenih, finansijskih, komercijalnih, bankarskih poslova i poslova osiguranja. Takođe će učenik imati dovoljno znanja za nastavak školovanja na različitim fakultetima.

Realizacija blok nastave omogućava učenicima da povežu znanja i veštine stečene u virtuelnom privrednom društvu sa poslovima u privrednom subjektu.

 

POSLOVNI ADMINISTRATOR (4 godine)

Po završetku četvrte godine poslovni administrator će biti osposobljen za obavljanje administrativnih poslova za potrebe određenih službi u privrednom društvu, a stiče i veoma dobru osnovu za dalji nastavak školovanja.

Realizacija blok nastave omogućava učenicima da rade u preduzećima i tako u praksi provere stečena znanja i veštine.

 

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR (4 godine)

Po završetku srednje škole finansijski administrator stiče potrebno znanje za obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova, sastavljanje i prezentaciju finansijskih i poreskih izveštaja, a stiče i veoma dobru osnovu za dalji nastavak školovanja.

Realizacija blok nastave omogućava učenicima da rade u preduzećima i u praksi provere stečena znanja i veštine iz oblasti finansijsko-računovodstvenih poslova.

 

PRAVNO-POSLOVNI TEHNIČAR (4 godine)

Po završetku ovog obrazovnog profila, pored mogućnosti za nastavak školovanja, učenik će biti osposobljen da izrađuje različita akta, izrađuje plan aktivnosti koristeći softvere i druga sredstva, sastavlja i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju.

Realizacija blok nastave tokom sve četiri godine školovanja u raznim javnim preduzećima, organizacijama i organima državne uprave.

 

TRGOVAC (3 godine)

Ovim obrazovnim profilom se najbrže može doći do posla!

Nastavni sadržaji iz stručnih predmeta usmereni su da budući trgovci po završetku školovanja obavljaju poslove poput: pripreme i organizacije procesa rada u prodavnici, nabavke robe, skladištenja i čuvanja robe u priručnom skladištu prodavnice , prodaje robe, održavanja prezentacije robe izvan prodavnice, da ovladaju etikom i poslovnim bontonom.

Promo materijal
Kontakt informacije:
Svetosavska 5, Stara Pazova, Vojvodina 22300, Srbija

Direktor: +381 22 310 799

 

Kontakt osoba tokom trajanja sajma

Vladimir Marinkov
Telefon: +381 63 875 4666
E-mail: direktor@etsvuk.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic