Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“ se nalazi u Pančevu, naselje Kotež1, u ulici Oslobođenja broj 25. Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“ predstavlja veoma važnu vaspitno-obrazovnu ustanovu ne samo za Grad Pančevo, već i za ceo južnobanatski okrug, ali i za AP Vojvodinu koja je ujedno i osnivač škole. Tradicija škole datira od 1959. godine, a život u Školi odvija se na prostoru od 3923 m 2. Zgrada se zagreva sistemom centralnog grejanja, opremljena je sistemom za dojavu požara i sistemom video nadzora.

ISTORIJAT ŠKOLE 

Potreba za školama ovog profila datira još od 19. veka. Prva škola ovog tipa u Pančevu osnovana je 1959. godine.

1958. godine Sreski narodni odbor u Pančevu odlučio je da se za potrebe školovanja učenika u privredi, u Pančevu formira Periodična škola učenika u privredi. Učenici su bili smešteni u srednjoškolskom internatu u gradu ili su putovali u školu iz okolnih sela. Od nastavnih kadrova samo je troje nastavnika bilo u stalnom radnom odnosu, dok je drugih dvadeset petoro bilo angažovano honorarno..

Periodična škola učenika u privredi obrazovala je učenike za zanimanja zanatlijske struke: tekstilce, frizere, građevinare, drvo-prerađivače, metalce i električare.

Reformom obrazovnih ustanova 1976., Škola je promenila sistem nastave. Tokom navedene godine, škola prelazi na redovnu nastavu i dobija naziv „Škola učenika u privredi“, a kasnije Škola za kvalifikovane radnike „Paja Marganović”.

Reorganizacijom srednjih škola u Pančevu, Škola je 1976. pretvorena u školu za zajedničko srednje vaspitanje i obrazovanje „Paja Marganović“ sa odeljenjima u Pančevu i i isturenim odeljenjima u Omoljici i Opovu. Škola je imala ukupno 60 odeljenja, 95 profesora u nastavi i 32 pomoćna radnika.

1983. godine, Škola se reorganizuje u četvorogodišnju srednju školu i dobija naziv Srednja škola za obrazovanje kadrova u tercijalnih delatnostima, robnom i novčanom prometu „Paja Marganović“. Učenici prvog i drugog razreda obrazuju se po zajedničkim osnovama, a u trećem i četvrtom učenici se opredeljuju za ekonomsku, trgovinsku, ugostiteljsku i turističku struku.

Reformom školstva 1987. učenici pohađaju školu po novim planovima i programima za sledeće struke: ekonomska, birotehnička, trgovinska, ugostiteljska i zanatska.

Od 1988. do 2006. godine učenici u prvom razredu vrše izbor zanimanja u koji su uključeni i stručni predmeti. Transformacija škola dovela je do vraćanja na srednje stručne škole i gimnaziju, a izvršene su i izmene u nastavnim planovima i programima.

Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“ verifikovana je za smerove iz dva područja rada: ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Nakon završene srednje škole, učenici dobijaju sledeća zvanja:

 • Ekonomski tehničar
 • Pravno-poslovni tehničar
 • Turističko-hotelijerski tehničar
 • Trgovac
 • Konobar
 • Kuvar
 • Poslastičar

Pored redovnog školovanja, učenicima je omogućeno i vanredno školovanje i specijalističko obrazovanje za zanimanja Turistički organizator, Kuvar, Konobar, Poslastičar.

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA „PAJA MARGANOVIĆ“ PANČEVO

REDOVNO ŠKOLOVANJE:

 • EKONOMSKI TEHNIČAR
 • PRAVNO-POSLOVNI TEHNIČAR
 • TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR
 • TRGOVAC
 • KUVAR KONOBAR
 • POSLASTIČAR

VANREDNO ŠKOLOVANJE

MOGUĆNOST NASTAVKA ŠKOLOVANJA KROZ SPECIJALIZACIJU– 5. STEPEN:

 • TURISTIČKI ORGANIZIATOR SPECIJALISTA
 • KUVAR SPECIJALISTA
 • KONOBAR SPECIJALISTA
 • POSLASTIČAR SPECIJALISTA

EKONOMSKI TEHNIČAR

U okviru ovog obrazovnog profila, nastavnim planom i programom, predviđeni su predmeti kojima se stiču znanja i veštine iz svih ekonomskih oblasti. Ovaj profil osposobljava učenike za knjigovodstvene i računovodstvene poslove, posve finansija, marketinga , menadžmenta i slično. Od drugog razreda učenici obavljaju blok nastavu u privrednim društvima. Cilj blok nastave je provera stečenih znanja o računovodstvenim poslovima  i ekonomskom poslovanje u praksi, na osnovu koje se povezuje teorija i praksa. Aktivna upotreba računara u nastavi, omogućuje učenicima da na budućem radnom mestu brzo i efikasno obavljaju poslove. Osim mogućnosti za brzim zaposlenjem, nakon završenog ovog obrazovnog profila, učenici stiču i dobro predznanje za nastavak školovanja i upis na osnovnim akademskim studijama i strukovnim studijama različitih fakulteta.

 

PRAVNO- POSLOVNI TEHNIČAR

Pravno- poslovni tehničari su kancelarijski službenici koji rade poslove iz oblasti prava i administracije. U toku školovanja, učenici stiču znanja i veštine za sekretarsko poslovanje, matičnu evidenciju, poslove korespondencije, poslove pravnog prometa i pravne postupke.  Nakon završetka školovanja za ovaj obrazovni profil, učenici stiču dobru osnovu za upis na pravni fakultet, ali i za druge  društvene fakultete, pošto se stiču i znanja iz različitih opšteobrazovnih premeta.

 

TURISTIČKO- HOTELIJERSKI TEHNIČAR


Turističko- hotelijerski tehničar je zanimanje koje je namenjeno učenicima koji vole da putuju, koji su komunikativni, kreativni i vole strane jezike. Po završetku školovanja, turističko- hotelijerski tehničar obavlja poslove u turističkim agencijama i smeštajnim objektima (hotelima). Posle školovanja na ovom obrazovnom profilu stekli su dobra znanja za daljnje školovanje na turističkim, hotelijerskim, filološkim i drugim fakultetima. Stručnim predmetima učenici stiču primenljiva znanja koja imaju priliku da uvežbavaju i realizuju na praktičnoj nastavi u specijalizovanom i dobro opremljenom kabinetu za Agencijsko i hotelijersko poslovanje (virtuelni hotel i virtuelna turistička agencija) kao i u objektima turističke privrede (turističkim agencijama, hotelima, hostelima). Saradnjom sa turističkim agencijama i hotelima omogućavamo učenicima da svoja znanja upotpune kvalitetnim praktičnim radom u stvarnom poslovnom okruženju kod poslodavca koji u svojim objektima zapošljavaju naše učenike nakon završenog školovanja. Organizuju i izrađuju agendu izvođenja skupova i manifestacija. Učestvuju u radu i organizaciji hotelskih službi.

TRGOVAC

Trgovac je veoma traženo zanimanje pošto se svakodnevno otvaraju raznovrsne prodavnice i tržni centri, tako da se brzo dobija zaposlenje. Tokom školovanja učenici stiču znanja i veštine za trgovca u maloprodajnim objektima za koje ih osposobljava veoma stručan nastavni kadar u okviru stručnih predmeta koji se realizuju u specijalizovanom i dobro opremljenom trgovinskom kabinetu u školi i u raznovrsnim trgovinskim objektima u kojima se realizuje praktična nastava. Nakon završenog školovanja imaju mogućnost nastavka daljnjeg usavršavanja.

 

KUVAR

Veoma popularan smer jer je diploma kuvara cenjena u svetu i daje mogućnosti mladim ljudima da rade kako u našoj državi tako i u inostranstvu.

Tokom školovanja učenici stiču znanja i veštine za kuvara za koje ih osposobljava veoma stručan nastavni kadar u okviru stručnih predmeta koji se realizuju u specijalizovanom i dobro opremljenom kuvarskom kabinetu u školi i u ugostiteljskim objektima u kojima se realizuje praktična nastava. Učenici imaju priliku da učestvuju na takmičenjima na nivou srednjih ugostiteljsko-turističkih  škola.

Učenici nakon završenog školovanja mogu odmah da nađu posao , pošto je zanimanje kuvar na tržištu rada stalno traženo. Učenici naše škole zadržavaju radno mesto u objektima u kojima su obavljali praktičnu nastavu ili nastavljaju školovanje iz oblasti gastronomije, ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma.

 

POSLASTIČAR

Tokom školovanja učenici stiču znanja i veštine za poslastičara za koje ih osposobljava  veoma stručan i maštovit nastavni kadar u okviru stručnih predmeta koji se realizuju u specijalizovanom i dobro opremljenom poslastičarskom kabinetu u školi i u poslastičarnicama u kojima se realizuje praktična nastava.

U prvoj godini učenici stiču osnovna znanja o struci nauče da prave prelive, kremove i testa. U drugoj godini kroz časove teorijske i praktične nastave (koja se izvodi u školskoj radionici i poslastičarnicama) učenici se osposobljavaju za pripremu torti, rolata, šnitova, sladoleda i drugih poslastica. U trećoj godini učenici su osposobljeni za brojna takmičenja koja ih očekuju i bez teškoća znaju primene stečeno znanje u izradi čajnih peciva, parfea, pudinga, dekoracija.

Nakon završenog školovanja mogu da se bave malom privredom i da pokrenu sopstveni biznis u pravljenju poslastica, ali mogu da nastave i školovanje u oblasti gastronomije i ugostiteljstva.

 

KONOBAR

Tokom školovanja učenici stiču znanja i veštine za konobara za koje ih osposobljava veoma stručan nastavni kadar u okviru stručnih predmeta koji se realizuju u specijalizovanom i dobro opremljenom kabinetu za usluživanje u školi i u ugostiteljskim objektima u kojima se realizuje praktična nastava.

Učenici će na ovom smeru naučiti da obavljaju sve poslove koje ovo zanimanje podrazumeva od postavljanja stolova, preko dočeka gostiju i ophođenja sa njima, prihvatanja porudžbina, usluživanja hrane i pića, ispostavljanja i naplate računa, raspremanja stolova i pranja i sortiranja sudova.

Nakon završenog školovanja, konobari veoma brzo pronalaze posao i to najčešće u objektima u kojima su obavljali praksu. Takođe stiču mogućnosti za nastavak školovanja iz oblasti restoraterstva, ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma.

 

VANREDNO ŠKOLOVANJE

U našoj školi, koja ima adekvatne prostorije (specijalizovane kabinete), potrebnu propisanu opremu i nastavna sredstva  i stručno nastavno osoblje, moguće je i vanredno školovanje za trogodišnje, četvorogodišnje školovanje i specijalističko školovanje koje traje godinu dana. Pošto naša škola ima atraktivne smerove koji su traženi na tržištu rada, za vanredno školovanje opredeljuju se učenici koji žele da se doškoluju ili prekvalifikuju i tako zasnuju radni odnos. Učenici koji su završili trogodišnji smer upisuju četvorgodišnji smer sličnog profila, a kasnije i 5. stepen stručne spreme (specijalista).

Vanredno školovanje za trogodišnje obrazovne profile moguće je za sledeće smerove: kuvar, poslastičar, konobar i trgovac.

Vanredno školovanje za četvorogodišnje obrazovne profile moguće je za sledeće smerove: ekonomski tehničar, pravno- poslovni tehničar, turističko- hotelijerski tehničar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar i trgovinski tehničar.

Vanredno specijalističko školovanje u trajanju od jedne godine (V stepen) moguće je za sledeća zanimanja: kuvar specijalista, poslastičar specijalista, konobar specijalista i turistički organizator.

Kontakt informacije:
Oslobođenja 25, Pančevo, Vojvodina 26000, Srbija

Telefon: +381 13 315 596

Lice za kontakt za vreme trajanja sajma

Vladimir Delja
Telefon: +381 64 866 2404
E-mail: deljavlada@gmail.com

Vickov Dragana
Telefon: +381648360099
E-mail: pomocnik.dragana@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic