Ekonomsko - trgovinska škola Kikinda

Godine 1946. u Beloj Crkvi formirana je Državna trgovačka akademija. Godine 1947. Državna trgovačka akademija premeštena je iz Bele Crkve u Kikindu. Godine 1948 prerasla je u Ekonomsku školu. Nakon prve godine rada Glavni narodni odbor AP Vojvodine, rešenjem broj 1205 od 19. avgusta 1947. godine, doneo je odluku da se škola iz Bele Crkve premesti u Kikindu štoje i učinjeno.

Juna 1958. godine Savet za prosvetu NR Srbije usvaja predlog NO sreza Kikinda i donosi odluku o otvaranju Ekonomske srednje škole u Kikindi. Od 1958. godine Škola dva puta menja svoj naziv. Od juna meseca 1993. godine, kada je obavljena poslednja registracija, Škola nosi naziv Ekonomsko-trgovinska škola.

Škola obavlja obrazovno-vaspitnu delatnost ostvarivanjem nastavnog plana i programa stručne škole za tri područja rada:

 • ekonomija, pravo i administracija,
 • trgovina, ugostiteljstvo i turizam,
 • ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam,

kao i specijalističko obrazovanje u trajanju od godinu dana za područje rada ekonomija, pravo i administracija i područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Škola je, tokom postojanja, verifikovana za obrazovne profile: ekonomski tehničar, finansijski tehničar, trgovinski tehničar, trgovac, trgovački menadžer, konobar, kuvar, poslastičar, poslastičar specijalista, finansijski administrator – ogled, finansijski administrator, komercijalista – ogled, komercijalista, turistički tehničar, turistički tehničar – ogled, tehničar obezbeđenja, službenik osiguranja – ogled, poslovni administrator-ogled, trgovac i turistički tehničar (po novom planu od 2014-2015.), kulinarski tehničar, ugostiteljski tehničar i turističko-hotelijerski tehničar (2018).

Proširena delatnost škole je grafička delatnost, pružanje računovodstvenih usluga i usluga obrade podataka, stranih jezika, psihološko savetovanje, škola plesa.

EKONOMSKO – TRGOVINSKA ŠKOLA KIKINDA

 • Naša vizija je da formiramo visoke kriterijume stvaranja praktične primene znanja i na taj način postanemo jedna od najsavremenijih i najkvalitetnijih srednjoškolskih ustanova u Srbiji
 • U fokusu naših aktivnosti su učenici kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i ljudske vrednosti.
 • Naš cilj je da naši učenici dobiju vrhunsko obrazovanje, ispune svoje potencijale i aspiracije i uspešno se pripreme za buduća zaposlenja i poduhvate.

 • Koncipiranje i organizovanje nastavnih planova i programa koji su u potpunosti prilagođeni standardima i usaglašeni sa zakonskim odrednicama
 • Razvoj pozitivnog stava učenika prema učenju i praktičnoj primeni usvojenog znanja.
 • Uključivanje u domaće i međunarodne istraživačke porojekte.

 • Biramo najbolje profesore, vrsne stručnjake spremne da i dalje uče i koji su nadasve korektni ljudi i kolege
 • Najbolje studente nagrađujemo lepom rečju i podrškom, pružanjem mogućnosti da učestvuju u istraživanjima i nastavi kroz ulogu demonstratora
 • Apliciranje za naučne projekte koji na naučnoj osnovi proučavaju aktuelne i složene društvene probleme

Kontakt informacije:
Doktora Zorana Đinđića 7, Kikinda, Vojvodina 23300, Srbija

Aleksandar Obradović, dipomirani psiholog i master psihoterapeut
064/563-12-70
Obradovica1993@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dani Laze Kostica
  Sava Sumanovic